Kuzey Amerikaİran

3. canlı yayın tartışması, görüş ve uygulamaların eleştirilmesi

İran’da 13. cumhurbaşkanlığı seçiminin 3. ve son canlı tartışması Cumartesi akşamı yapıldı.

13. cumhurbaşkanlığı seçim adaylarının “halkın kaygıları” konulu 3. ve son canlı tartışma programı İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu’nda yapıldı. Yapılan tartışma programında da çok çeşitli ekonomik, sosyal ve dış politika konularının geniş yelpazesi ele alındı. Tabi sorular da adayların program ve çözüm yollarını açıklayabilecekleri şekilde tasarlandı.

Ekonomik kapasitenin kullanılmasına vurgu yapılması, gençlik sorunlarının çözülmesi, konut, pahalılık ve enflasyon sorunlarının giderilmesi, borsayı hareketlendirmek için plan ve programların sunulması, kapsamlı bir sağlık ve dış ilişkiler programın uygulanması, cumhurbaşkanlık adaylarının ele alarak görüş bildirdikleri konular arasındaydı.

Bu açıdan canlı tartışma programı iyi bir fırsattı; gerçi halkın kaygıları birkaç saatlik bir tartışma programında ele alınarak çözülebilecek bir konu değildir. Özellikle, canlı tartışmanın önemli bir kısmı esas olarak diğer adayları ve mevcut hükümetin performansını eleştirme ve reddetmeye odaklıydı.

Sloganlar, vaatler, suçlamalar ve yetkililerin performansını yargılamak ise yapılan her 3 tartışmanın en dikkat çeken tarafıydı; tabi ki yapılan tartışmaların yansıra birçok vaatte de bulunuldu.

İslam inkılabı Rehberi Hz. İmam Seyyid Ali Hamenei son konuşmalarında adaylara yapamayacakları ve gerçekleştirilmesinden emin olmadıkları vaatlerde bulunmamalarını önemle tavsiye ederken, Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinde adayların sıradanlaşan ve aşağılayıcı davranışları gibi seçimleri, “güç savaşı meydanı ve aşağılayıcı davranışlar sahnesine çevirmemelerini”, önemle tavsiye etti. Hz. İmam Seyyid Ali Hamenei “Eskiden de ne zaman tartışmalarda ve seçim programlarında benzer yıkıcı yöntemler, iftira atmalar ve halkı korkutma çalışmaları kullanılmışsa ülkenin zararlı çıktığını” söyledi.

Hiç şüphesiz ekonomi sorunların çözümü ve geçim meselesi, ayrıca ayrımcılık ve yolsuzlukla mücadele, imkansız vaatlerle çözülemeyen halkın temel taleplerindendir. Geriye bakıp hatalardan ders çıkarmak, üretimde ve gelişmede etkili olan tüm kapasite ve güçleri kullanarak ve milli bütünleşmeyi sürdürerek içsel yeteneklere inanmak, sorunları çözmenin gereğidir.
Fakat bu konunun iki yönü vardır: Birinci yönü zor yaptırım döneminin kazanımlarını ve Korona pandemisinden doğan şartları hafife almamak ve göz ardı etmemek zaruretidir.

İkinci yönü de var olan sorunlar yüzünden hayal kırıklığa uğramamak ve ümitsizliğe düşmemektir, zayıf yönleri kabul etmek ve pratik çözümlere dayanmaktır.

Gerçi adaylar tarafından öne sürülen ekonomik programlar pratikte denenmeli ve değerlendirilmeli, fakat genel olarak gençliğin sorunları başta olmak üzere toplumun temel sorunlarına dikkat edilmesi, üretimi güçlendirmek ve bu alandaki mevcut engellerin kaldırılması için iç kaynakların doğru kullanılması, bu bağlamda iyi göstergelerdir.

Ekonomik sorunların geniş çaplı yönleri vardır. Muhakkak birkaç dakikalık canlı tartışmalar, halkın tüm ekonomi sorunları ve endişelerine karşılık veremez, ancak adayların görüşlerini ifade etmeleri ve sorulara net cevaplar vermeleri için kampanyanın bitmesine daha birkaç gün var.

Genel olarak, tüm adaylar kendi seçim kampanyasında, ülkenin otoritesini korurken ekonomik programları uygulama gücüne ve ülke içi kapasitelere ve yeteneklere inandıkları görülüyor. Fakat açık ve net olan konu ise hangi sorunlara öncelik verilmesi gerektiği, çözüm yöntemleri, BERCAM nükleer anlaşma hakkındaki müzakereler ve dış siyaset konularında görüş ayrılıkların var olması doğaldır.

Her halükarda ülkedeki mevcut durum, güçlü bir program ve eyleme, deneyim ve yönetime sahip bir adayın seçilmesini gerektiriyor. Halk da adayların canlı tartışmaların etkisinde kalarak seçime katılmaktan ümitsizliğe kapılmayacaklarını gösterdiler. Zira canlı tartışma programı yalnızca rekabet için kendini göstermek ve adayların programlarını ve stratejilerini denemek için bir fırsattır.

Başa dön tuşu
Bugün 01 Ağustos 2021 (26) içerik yüklenmiştir.