Hizbullah HakverdiKitaplar

Amerikancı İslam Sorgulaması– Hizbullah HAKVERDİ

Hizbullah HAKVERDİ’nin Amerikancı İslam Sorgulaması isimli kitabının tamamı ‘Şehadet Dergisi’nin Ekim, Kasım 1988 ve Ocak 1989 tarihlisayılarında yayınlanmış yazılardan oluşmuştur.”

amerika

 

Bismillahirrahmannirrahim
Şu muhteşem kainatı ‘tekvini’ kanunlarıyla tanzim ve tedvir eyleyerek zi-şuur mahlukatı için teshir ve tezyin kılan;
fani beşeriyeti ise, ‘teşrii’ (Şeriat-ı İslamiyye) kanunlarıyla şeref-yab kılarak tenvir ve ibka eden Rahman-ir Rahim ve Rabbul’alemin olan Allah-u Teala’ (c.c.) ya zerrat-ı mevcudat adedince minnet-şükran ve hamd-ü senalarımızı arz ederiz.

Ve Mübelliğ-i Din-i İslam olan Enbiyaya, hususen ‘Son Nebi’ ve Fahr-i Alem Hz .Muhammed Mustafa’ya, Yüce Aline (Ehl-i Beytine), Ezvac-ı Tahiratına, Eshab-ı Kiramına, her asırdaki varislerine-takipçilerine, İmam-ı Zamana ve ‘Hizbullahi’cemaatına (şanlı ‘Muhammed Ordusu’nun tüm neferlerine)  katarat-ı alem sayısınca Salat-ü Selamlarımızı takdim ederiz.

Aamerika

Başa dön tuşu
Bugün 25 Haziran 2024 (4) içerik yüklenmiştir.