İslami Davet

Arabistan ve Bahreyn, İsrail ile resmi ilişki kurma yolunda

25 Eylül 2017 14:16

Suudi Arabistan ve Bahreyn rejimleri korsan isral ile ilişkilerini normalleştirme yolunda hızla ilerliyor.

Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr, BM genel kurul zirvesinde yaptığı konuşmada, Arap – İsrail münakaşası hali hazırda tarihin en uzun süren münakaşası olduğunu belirterek, bu münakaşanın devam etmesi için hiç bir gerekçe olmadığını ileri sürdü.

Bu arada İngiltere’de yayımlanan Times gazetesi de Bahreyn rejimi Arap ülkelerinden korsan rejim İsrail ile ilişkilerini normalleştirmelerini istediğini ifşa etti.

Görünen o ki Ortadoğu bölgesinde siyonist rejim İsrail konusunda hoşnutluk ve hoşnutsuzluk karışını bir durum hakimdir. Siyonist rejim Suriye topraklarında ve direniş ekseninde olup bitenlerden açıkça rahatsızdır, zira siyonistlerin beklentilerinin aksine Suriye nizamı değişmediği gibi, terörle savaşı ve mücadelesi, Ortadoğu bölgesinde direniş ekseninin deneyimlerini ve konumunu takviye etmeye başladı. Ancak eli kanlı rejim İsrail’in Fars körfezi bölgesinde yaşanan gelişmelerden hoşnut olduğu anlaşılıyor, zira bu bölgede İsrail ile başta Arabistan ve Bahreyn ve BAE olmak üzere bazı Arap ülkelerin arasında bir nevi koordinasyon ve birlikteliğin şekillenmekte olduğu gözleniyor.

Ancak esas soru şu ki Suud rejimi ve Bahreyn rejimi korsan İsrail rejimi ile ilişkilerini normalleştirmekle hangi amaçların peşindedir.

Bu konuda akla gelen ilk hedef, söz konusu ülkelerin İsrail kartından Amerika yönetiminin desteğini kazanma yolunda yararlanmaya çalışmalarıdır. Gerçekte Riyad ve Maname elebaşıları kendi güçlerini başta ABD olmak üzere Batı’nın desteğine endeksli görüyor. Bu arada siyonistlerin başta Amerika olmak üzere Batı dünyasındaki güçlü lobileri Suud hanedanı ve Halife hanedanının Amerika’dan beklediği desteği bu iki rejime kazandırabilir.

Arabistan ve bahrayn rejimlerinin ikinci amacına gelince, bu ülkeler de korsan İsrail gibi Suriye gelişmelerinden ve direniş ekseninin zaferlerinden hoşnut değildir. Suud rejimi son altı küsur yılda Suriye’nin yasal yönetimini devirmek için en çok uğraş veren rejimlerden biriydi, fakat bu çabaları sonuca ulaşmadı. Bu yüzden gözlemciler, Riyad ve Maname rejimleri Tel aviv rejimine yaklaşarak bu krizin ve başarısızlıklarının olumsuz sonuçlarını bir nebze olsun hafifletmeye çalıştıklarını belirtiyor.

Arabistan ve Bahreyn rejimlerinin İsrail’e yakınlaşmalarının üçüncü sebebi ise İran nüfuzu ile mücadele etmektir.

Gerçekte Arabistan ve müttefiklerinin telakkisi, Ortadoğu bölgesinde güç dengelerinin İran İslam Cumhuriyeti nizamının lehine değiştiği yönündedir. Suud rejimine göre Tahran yönetimi bir yandan Suriye’de Beşar Esad’ın yasal yönetiminin devrilmesini engelledi ve öbür yandan Lübnan Hizbullah hareketini daha da güçlü bir şekilde kendi yanına almayı başardı. Bu telakki ise Suud rejimini müttefikleri ile birlikte İsrail’e doğru kaydırıyor ve böylece İran İslam Cumhuriyeti’nin bölgede artan nüfuzu ile mücadele etmeyi amaçlıyor.

Arabistan ve Bahreyn rejimlerinin korsan İsrail rejimi ile ilişkilerini normalleştirmenin dördüncü amacı ise her iki ülkenin iç arenalarına dönük bir amaçtır. Bu çerçevede Arabistan’da Suud hanedanı ve Bahreyn’de Halife hanedanı korsan rejim İsrail’in tüm istihbarat ve güvenlik kapasitelerinden Arabistan ve Bahreyn içinde yaşanan gelişmelere karşı kullanmak ve halk itirazlarını bastırmakta yararlanmak istiyor. Bir başka ifade ile Suud rejimi ile Halife rejimi korsan İsrail rejimi ile ilişkilerini normalleştirmekle bazı iç hedefleri de gütmeye çalışıyor.

Arabistan ve Bahreyn, İsrail ile resmi ilişki kurma yolunda Konusuna Ait Etiketler

Yukarı Çık