GenelHaberlerİranOrtadoğu

Ayetullah Mekarim Şirazi’den el’Ezher’e çağrı

İran’ın Kum kenti taklid merci alimlerinden Ayetullah Mekarim Şirazi, Mısır el’Ezher Şeyhi Ahmet Tayyib’in mektubuna cevabi mektubunda, şii alim ve taklid mercilerinin tamamının sahabeye hakaret etmekten sakındığını ve bu konuya büyük önem verdiğinin altını çizdi.

Ayetullah Şirazi, Ramazan ayında Ahmed Tayyib’in Şii ve Sünniler arasında vahdetin gerekliği ve Şii mezhebi hakkındaki görüşleri ve de el’Ezher’de İlmi Konferans’a davete binaen yazdığı mektupta, ”Ahmet Tayyib’in bu çabası, müslümanların ve alimlerin vahdeti açısından takdire şayandır’ cümlesini kullandı.

Sözkonusu mektupta, Mısır el’Ezher Şeyhi’nin mektubunda belirtildiği gibi, Sünni ve Şii’lerin İslam ümmetinin iki kanadı olduğu ve bunların arasında her hangi bir nifak ve fitnenin müslümanların birliğine ve beraberliğine darbe indirmek isteyen düşmanların işine geleceğini, bundan dolayı Sünni ve Şii müslümanların itidal ve ılımlı düşünce üzerinde hareket etmelerinin müslümanların yararına olacağına dikkat çekti.

Ayetullah Mekarim Şirazi, mektubunda ayrıca şii alimlerin ve müslümanların sahabeye saygı gösterdiğini ama bazı cahil kişilerin bilinçsiz bir şekilde sözleri ve davranışlarının Şii müslümanlara mal edilemeyeceğini bildirdi

Başa dön tuşu
Bugün 29 Kasım 2021 (28) içerik yüklenmiştir.