Azerbaycan

Azerbaycan Cumhuriyeti’nde tesettür yasağına tepkiler

Azerbaycan Cumhuriyeti’nde tesettür yasağı, hem de mübarek Ramazan ayında, güney Kafkasya bölglesinde yaşayan dindarlar ve müminler için bir sorun haline gelmiştir.

Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Cuma Diyanet Derneği Başkanı Hac Ilgar İbrahimoğlu, Musavat TV kanalında canlı yayın programında bu ülkede Müslümanlar için tesettür kısıtlamalarına işaretle, “mübarek Ramazan ayın her yıl gelmesi ile sanki bazılarının İslamofobi damarlarının kabardığını” söyledi.
Azerbaycan Cumhuriyeti’nde dini ve siyasi aktivistlerden olan Hac Ilgar İbrahimoğlu son zamanlarda bu Müslüman ülkede camilerin Ramazan ayında açılmasını istedi.
Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti halkı bu yıl camilerin hala kapalı olduğu ve dindar ve mümin kesime baskıların geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da hissedildiği bir ortamda mübarek Ramazan ayını karşıladıkları söylenmelidir.
Fakat Karabağ ikinci savaşına halkçı gönüllü güçlerin katılması ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 44 günlük savaşta Ermenistan’a 30 senenin ardından kesin zaferi ile müminlerin dikkati camilerin açılması ve İslam dininin tanıtılması için çalışmalar üzerine odaklanmıştı. Fakat Azeri dindar kesimin bu beklentisi şimdiye kadar gerçekleşmedi.
Bu bağlamda Rus uzman Sergey Jenet Markus Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Müslüman bir ülke olduğuna işaretle, “bu ülkede tesettürün yasaklanmasının tamamen mantıksız olduğunu ve bundan daha kötüsünün düşünülmeyeceğini” ifade etti.
Rus uzman Bakü’de muhabirlere yaptığı açıklamada açıkça görüşlerini belirterek şöyle dedi:
Bakü hükümeti tarafından tesettürü yasaklayan siyasetin izlenmesi, Azerbaycan Cumhuriyeti’nde kamu vahdeti ve tarihi geleneklerin yok olmasına sebep olur. Halbuki Rusya’da bile böyle din karşıtı tutumlara şahit değiliz ve bu geniş ülkede İslam topumu ve Ortodoks Hristiyanlar arasındaki işbirliği devam ediyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Müslüman halkın meşru taleplerinin gerçekleşmemesi, bu hareketin ülkenin anayasası ile de çeliştiği bir ortamda yaşanıyor. Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti’nde tesettür kısıtlaması diye bir yasa yoktur. Azerbaycan Cumhuriyeti anayasasına göre de ülkedeki hükümetler ülkenin Müslüman halkının dini ve mezhebi inançlarını garanti etmek ve sağlamakla mükelleftir.
Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti gibi Müslüman bir ülkede tesettürün yasaklanması anlamsız ve imkansızdır. Zira tesettür, Müslümanların dini inançlarının ayrılmaz parçasıdır. Üstelik Azerbaycan Cumhuriyeti anayasasına göre ülke halkı düşünce, ifade ve inanç özgürlüğüne sahiptir ve yönetim ise ülkenin çoğunluk Müslüman halkın isteklerini gerçekleştirmek zorundadır.
Azerbaycan Cumhuriyeti’nde böyle çağdaş bir yasanın varlığına rağmen görünüşe göre cumhurbaşkanı ilham Aliyev ise bazı Şia düşmanı yabancı ülkeleri taklit ederek tesettürü yasaklamaya teşvik edilmiştir.
Yapılan açıklamalara göre İlham Aliyev hükümeti siyonist rejimin baskıları ile Müslümanlara ve özellikle şiilere birçok kısıtlama uygulamıştır. Örneğin 2010 yılında 17 Kasım gününde orta okullarda tesettür yasağı dönemin milli eğitim bakanının bir genelgesi ile yasaklandı. Söz konusu tesettür yasağı ise zamanla ülkenin diğer eğitim kurumları ve kamu dairelerine de sirayet etti ve gayrı resmi bir şekilde bu Müslüman ülkede uygulandı.
Azerbaycan Cumhuriyeti halkının en az yüzde 98’i Müslüman ve yine çoğunluğu 12 imamlık şii olmasına rağmen İlham Aliyev’in hükümeti ülkesinin Müslüman halkının isteklerine karşı hareket ettiği söylenebilir. Nitekim Azerbaycan Cumhuriyeti cumhurbaşkanı Aliyev, ülke halkının nefret ettiği kesimlerle işbirliği için istekli olduğunu göstermiştir. Siyonist rejim İsrail ise Aliyev liderliğindeki Bakü hükümetinin işbirliği yaptığı bu kesimin bir örneğidir.

Başa dön tuşu
Bugün 27 Kasım 2021 (19) içerik yüklenmiştir.