Haberlerİmam Ali HamaneyİranÖrnek ŞahsiyetlerOrtadoğu

Basiret, insanları fitne kirliliğinden korur

Mümin ve samimi Çalus ve Nevşehr halkı çok şiddetli son bahar yağmuru altında halk-rehber arasındaki derin bağın güzel bahar mevsimini bir kez daha tecelli ettirdiler.

Rehberlerinin ziyareti aşkıyla saatler öncesinden şiddetli yağmur altında 7 Tir stadyumu ve çevre caddelerini tıklım tıklım dolduran Mümin ve sevgi dolu Çalus halkı İslam İnkılabı rehberine karşı vasıfsız gösteri tezahürlerinde bulunarak unutulmayacak bir ihtişam ve bağlılık tablosunu bir kez daha sergilediler.

İslam İnkılab Rehberi Ayetullah Seyyid ali Hamanei bu görüşmede Mazenderan ve Gilan eyaletleri halklarını hak cephesinin amansız savunucuları olarak vasıflandırarak, “Tağut rejiminin bu iki eyalette din ve ahlakı yok etmek için çok büyük bir yatırımda bulunmasına rağmen ve cennetmekan yörelerin halkı İslam İnkılabı ve müdafaa savaşı ve son 30 yıl içinde vuku bulan tüm olaylarda 21 bini aşkın şehid vererek, İslam, İnkılab ve İslam nizamını müdafaa konusunda öncü olmuşlardır” dedi.

Ülke ve inkılab olaylarıyla ilgili bazı meseleleri irdeleyen İslam İnkılabı Rehberi, basiretin toplumun şu anki en önemli ihtiyaçlarından olduğunu hatırlatarak, “Basiret, fitne kirliliğinin insanların sapmasına müsaade etmez” dedi.

Ayetullah Hamanei ayrıca Allah Teala’nin Resulüne ve İslam ümmetine basiret hususundaki tavsiyesini hatırlatarak şöyle dedi: “Basiret, günümüzün sosyal karmaşık ortamında sahih istikamette hareket göstergesidir. Öyle ki bu göstergeye sahip olamayanlar ve mevcut haritayı okuyamayanlar bir anda kendilerini düşman kuşatması ortasında bulabilirler.”

Konuşmasının bir başka bölümünde ise halkın basireti ve gençlerin şuurunun düşman elindeki bıçağı körelttiğini ifade eden Ayetullah Hamanei, basıretin olmaması durumunda insanın iyi niyete sahip olsa dahi sapabileceğini ve yanlış istikamete adım atabileceğini söyledi.

İslam’a ve İslam cumhuriyetine sempati besleyen halkların İrandaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası meydana gelen olaylar ardından kaygılanmakta olduklarını hatırlatan İslam inkılabı rehberi Ayetullah Hamanei şunları söyledi: “İran halkının seçimlere %85’lik katılımı müslüman halkları mutlu kılmıştır. Fakat düşman bu “Büyük siyasi başarı ve azim huzuru” karalamak amacıyla ülkenin muhtelif kesimlerinde kargaşa çıkarmak, şayia yaymak ve iftirada bulunmak amacıyla komploya baş vurduklarında İran İslam Cumhuriyeti dostları ve sevenleri kaygılanmaya başladılar ve bu gerçek ise kuruluşundan 30 yıl geçmesine rağmen İslam dünyasında İran İslam Cumhuriyeti düşüncesine bağlılığın halen güçlü bir şekilde devam ettiğini göstermiştir.

İslam İnkılabı Rehberi, hakkın batıla karışması ve hatta hak mensupları için hakikatin teşhisini zorlaştırmasının İslam düşmanlarının eski yöntemlerinden olduğunu hatırlatarak, konuyla ilgili İmam Ali as. uyarısını dile getirdi ve “Basiret bu gibi fitneciliğe karşı mukabelede en önemli yoldur” dedi.

Doğrunun yanlıştan ayrıd edilmesi yollarından birini açıklayan İslam İnkılabı Rehberi, halkın ve İslam nizamının kanlı düşmanları konumunda olan Amerika ve Siyonist İsrail rejimini rahatsız eden her bir hareketin sahih bir hareket olduğunu ve hak istikametinde bulunduğunu ve bilakis onları sevindirecek bir girişim ve hareketin ise yanlış ve sapık bir hareket olabileceğini söyledi.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde ise “Cumhuriyet ve İslamiyet”in nizamın iki teme kökü olduğunu belirterek cumhuriyet kavramının gerçek manasıyla ilgili olarak da, halkın düzeni oluşturma ve yetkililerini bizzat kendilerinin seçerek iktidara getirmesi hususundaki sorumluluk duygusu ve katılımının Cumhuriyet kavramının tecellisi olduğunu söyledi.

Ayetullah Hamanei şöyle dedi: “Cumhuriyetin ikinci bir anlamı ise ülke yetkililerinin halkın içinden ve halkın yanında olmalarıdır. Davranışları halk gibi olmalı, onlarda diktatörlük, işrafçılık ve halka karşı itinasızlık ruhu bulunmamalıdır.”

Halkın inanç ve değerlerine gereken itinanın gösterilmesi ve halkın haysiyet, şahsiyet ve hüviyeti yönünde çaba harcamanın Cumhuriyet nizamının bir diğer boyutu olup İslam İnkılabı Rehberi konuşmasının bir bölümünde bu hususa açıklık getirdi.

Ayetullah Hamanei ayrıca İslamiyet mevzuuna da açıklık getirerek, nizamın temellerinin “din, şeriat ve maneviyat” üzerine kurulu olmasının İslamiyeti teşkil ettiğini belirterek, İslam Cumhuriyetinde cumhuriyetin farklı yönlerinin İslami ve manevi bir destek edinmiş olduğunu, halkın dünyasının yoluna konulması, nizamın güçlendirilmesi ve idaresi yolunda yapılan tüm girişim ve faaliyetlerin aynı zamanda ilahi bir değer ve mükafatı da beraberinde getirdiğini belirtti.

Ayetullah Hamanei asrı saadet döneminden sonra İran İslam Cumhuriyetini gerçek cumhuriyet ve İslamiyet bakımından eşsiz bir örnek niteleyerek, “dünya sultacıları ve diktatörlerinin bu nizama karşı düşmanlıkları doğal bir meseledir. Ancak onların bu nizam karşısındaki 30 yıllık düşmanlık ve çabaları yüce İran halkının hayret uyandırıcı ilerleme ve kalkınması sonucunu doğurmuştur ve Allah’ın izniyle bundan böyle de devam edecektir.

İslam İnkılabı Rehberinin konuşmasından önce Veliyi Fakih’in Mazenderan eyaletindeki temsilcisi Ayetullah Tabersi yaptığı kısa bir konuşma rehbere brifing vererek, Çalus ve Nevşehr halkının şiddetli yağmura rağmen rehberlerini ziyaret için gösterdikleri ilgi ve iştiyakın, rehberle halk arasındaki kopmaz bağı gözler önüne serdiğini söyledi.

Başa dön tuşu
Bugün 17 Eylül 2021 (16) içerik yüklenmiştir.