Haberlerİmam Ali HamaneyİranÖrnek ŞahsiyetlerOrtadoğu

Batılı ülkelerin taklitçiliğinden kaçınalım

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu sabah işçi, öğretmen ve hemşirelerden oluşan binlerce kişiye hitaben yaptığı konuşmada bu üç grubun toplumun en önemli ve en etkili tabakalarını oluşturduklarını belirtti.

Ayetullah Hamenei konuşmasında halkın, ülke yöneticilerinin seçimi ile yönetimde eşsiz ve etkin bir rol oynadığını hatırlatarak, düşmanın İran’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine gölge düşürmek istemesine rağmen, İran halkının bu seçimlere samimiyet ve heyecanla katılmak suretiyle düşmanı öfkelendirecek bir seçim gerçekleştireceğini vurguladı.

İslam İnkılabı Rehberi, inkılap öncesindeki bağımlı devletlerin göstermelik seçimlerini hatırlatarak şunları söyledi: ‘Despot Kacar padişahları ve Pehlevi hanedanı ülkeyi kendilerinin mülkü ve halkı da kendi köleleri saymakta ve halkın katılımını önemsemeksizin güç mekanizmasının istediği sonuç rey sandıklarından çıkarılmaktaydı. Ancak, İslam İnkılabı durumu tam tersine çevirdi ve halkı iş başına getirdi.’

Ayetullah Hamenei, halkın ülke yöneticilerini doğrudan ya da dolaylı olarak seçebilmesi için anayasada tanınan önemli rol ve iradeye işaretle şöyle konuştu: ‘Otuz yıldır güçlü bir biçimde bu yöntem sürdürüldü. Ancak İran’daki gayri meşru çıkarları kesilip atılan düşmanlar halkın yönetimdeki kutlu katılımını görmezlikten gelmek ya da inkar etmek suretiyle sürekli olarak İran’daki seçimlere gölge düşürmeye çabaladılar.’

İslam İnkılabı Rehberi, İran’daki seçimleri demokrasi iddiasındaki ülkelere oranla daha özgür ve daha coşkun olarak niteledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Halkın iştiyaklı katılımı sayesinde İran’da daima iyi ve sağlıklı seçimler düzenlendi. Ancak, kimi insafsız dostlar ve halkın içinden çıkan ve halkın kendilerine ilgi göstermesini bekleyen bazı kimseler kadirşinaslığı bir kenara bırakarak halk aleyhinde konuşmakta ve düşmanın yalanlarını tekrarlayarak seçimler üzerinde soru işaretleri oluşturmaktadırlar.’

Ayetullah Hamenei geçmişteki bazı seçimlerin sonuçlarını hatırlatarak şu soruyu yöneltti: ‘Defalarca görüldü ki seçimler iş başındaki hükümetin zararına sonuçlandı. O halde İran’daki seçimler üzerinde kuşku uyandırılması nasıl mümkün olabilir ? İnşaallah tüm İran halkı düşmanların gözüne batsa da ilgi, samimiyet ve heyecan içerisinde cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacak ve düşmanı öfkelendirecek bir seçim gerçekleştireceklerdir.’
İslam İnkılabı Rehberi, konuşmasının bir başka bölümünde de işçiler, öğretmenler ve hemşirelerin toplumun en önemli tabakalarını oluşturduklarını belirttikten sonra eğitim ve öğretim sisteminde köklü bir değişime başvurulması gerektiğini vurgulayarak şunları dile getirdi: ‘Eğitim ve öğretim sisteminde değişiklik için ülkedeki gelenekler ve ihtiyaçların dikkate alınması gerekir.Başkalarının tecrübelerinden maksimum yararı sağlayalım, ancak Batı’lı ülkelerin taklitçiliği ve Batı’lı modellerin benimsenmesinen kaçınalım.’

Başa dön tuşu
Bugün 04 Aralık 2021 (34) içerik yüklenmiştir.