Haberlerİmam Ali HamaneyİranÖrnek ŞahsiyetlerOrtadoğu

Batı’nın özgürlük anlayışını benimsemiyoruz

İran’daki çeşitli üniversiteler ve araştırma merkezlerine mensup çok sayıda rektör, dekan ve öğretim üyeleri bugün İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei’yi ziyaret ettiler.
Bu görüşme sırasında gündeme getirilen bazı konuların ana başlıkları şunlar:
Üniversite’lerdeki eğitim sürecinde maneviyatın rolü, son seçimlerden sonraki olaylarda kimi siyasal elitler, partiler ve gruplar tarafından milli çıkarların gözardı edilmesi, ülkedeki siyasal rekabetin temel ilkeleri ve kırmızı çizgilerinin somut olmayışı, üniversitelerdeki bilimsel düzeyin yükseltilmesi amacıyla dersler ve eğitim kaynaklarının sürekli olarak gözden geçirilmesi, seçim sonrasındaki anarşik olayların öncüleri hakkında kesin bir tavır takınılması, yöneticilerin yakınlarının yasal soruşturmalardan uzak tutulmamaları, Kültür İnkılabı Yüksek Şurası’nın kültürel mühendislik sürecine daha bir önem vermesi, hükümetin elit tabakayla olan danışma halkasını genişletmesi, hükümetteki değişikliklerin sınırlarına açıklık getirilmesi, üniversiteler ve endüstriyel merkezler arasındaki ilişkilerin yeniden tanımlanması, araştırma bütçesinin arttırılarak milli hedeflere yönlendirilmesi, bilimsel araştırmalarda alelacele kararlardan kaçınılması ve bilimsel araştırmacıların maddi ve manevi olarak desteklenmesi…
Daha sonra konuşan Ayetullah Hamenei, üniversitelilerin bilimsel ilerleme yolundaki önemli rollerine işaretle önümüzdeki on yıl içerisinde sağlanması beklenen ilerleme ve adaletin temellerinden birinin ülkede bilimsel faaliyetlere derinlik kazandırılması olduğunu vurguladı.
Araştırma çalışmalarına daha bir önem verilmesi gerektiğini hatırlatan Ayetullah Hamenei, bu araştırmaların ülkenin gerçek ihtiyaçlarına göre yapılmasını öğütledi ve şöyle konuştu: ‘Araştırmaların uluslararası camiada yankı bulması gereklidir. Ancak, ülkedeki bilimsel ilerlemenin kriteri, bazı uluslararası dergilerde makale yayınlamak olmamalıdır.’
İslam İnkılabı Rehberi, ülkedeki bilimsel ilerlemeler için kapsamlı bir haritanın ciddi olarak ve büyük bir hızla hazırlanması gerektiğini vurgularken şu görüşleri dile getirdi: ‘Çeşitli bilimsel dallardaki mevcut planlamalar, ülkenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve adilane bir taksime sahip değildir ve bu problemi kapsamlı bir bilimsel harita hazırlamak suretiyle çözümleyebiliriz.’
Ayetullah Hamenei, sosyal bilimler alanındaki öğrenci sayısının yaklaşık iki milyonu bulduğunu ve bu çerçevedeki bazı derslerin materyalist felsefelere dayandığını hatırlatarak, bu alanda yeterli öğretim üyesi olmadığı takdirde mevcut durumun dini ilkelere inançsızlık ve kuşkuya neden olabileceği uyarısında bulundu.
İslam İnkılabı Rehberi’nin bir diğer uyarısı da bilimsel teşekküllerin sayısının arttırılması yerine, mevcut teşekküllerin güçlendirilmesi ve bu kuruluşlarda alim, inkılapçı, cesur ve düşünce sahibi insanların görevlendirilmesi şeklindeydi.
Ayetullah Hamenei daha sonra İran cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra meydana gelen olaylara değinerek şunları söyledi: ‘Bu tür olaylar, ülkeyi etkin bir siyasi sınavdan geçirdi ve İslam Cumhuriyeti nizamı sahip olduğu kapasite sayesinde bu olayların üstesinden gelmesini bildi. Bu tür olayların vuku bulması, İslam Cumhuriyeti için beklenmedik bir gelişme değildi. Bunun nedeni de, İslam nizamının ifa ettiği görevden ve toplumda İslami çerçevede hakim olan çeşitli özgürlüklerden kaynaklanmaktadır. İslam nizamının özgürlüğe olan inancı, taktik bir gösteri olmayıp, gerçek bir olgudur. İslam nizamındaki özgürlük, İslam çerçevesinde tanımlanan gerçek bir özgürlüktür. İslam Cumhuriyeti, Batı’nın benimsediği ve gerçekçi olmayan özgürlük anlayışını kesinlikle kabul etmemekte ve bu bağlamda Batı karşısında herhangi bir çekingenliğe de yer vermemektedir.’
Görüşme sonrasında İslam İnkılabı Rehberi’nin imametinde namazlarını eda eden üniversite öğretim üyeleri, Ayetullah Hamenei’yle birlikte iftarlarını açtılar.

Başa dön tuşu
Bugün 13 Mayıs 2021 (3) içerik yüklenmiştir.