Haberlerİmam Ali HamaneyİranOrtadoğu

Beheşti mantıklı, ilkeli ve tavizsiz gerçek bir mümindi

Dünya Müslümanlarının ve Mustazaflarının Rehberi İmam Ali Hamaney, bugün yargı gücü başkanı ve yetkililerini kabulünde yaptığı konuşmada yargı gücünü İslam nizamının çok önemli bölümlerinden biri niteleyerek, ülkenin tüm kurum ve organlarının yargı gücünü desteklemeleri zaruretini hatırlatarak, “Yargı gücünün önemli sorumluluklarından biri, adalet ve insaf yolundan sapmamak, siyasi yaygaralar karşısında etkilenmemek, verilen kararlarda sevgi veya düşmanlığın etkili olmamasıdır” dedi.

İran İslam Cumhuriyeti düzeninin ilk yargı gücü başkanı Ayetullah Dr. Behişti ve 72 dava arkadaşının şehadet yıl dönümünde gerçekleşen bu ziyarette Rehber İmam Ali Hamaney, 1981 yılı 28 Haziran olayı şehitlerini, hizmetkâr, fedakâr ve sınavlarını başarıyla vermiş kimseler niteleyerek, bu şehitlerin başında, inançlı, mümin, muhlis ve kararlı bir fert olan Ayetullah Şehid Behişti’nin geldiğini hatırlattı.

Kendi söylediğine inanmak, inancını hayata geçirmek ve hedef uğrunda tehlikeden korkmamanın şehid Ayetullah Behişti’nin başlıca özelliklerinden olduğunu hatırlatan Rehber İmam Ali Hamaney, “Bu aziz şehid, mantıklı, ilke ve değerlere bağlı bir insandı. İlkeler hakkında hiç kimseye taviz vermeyen gerçek bir mümindi” ifadesini kullandı.

Rehber İmam Ali Hamaney bu özelliklerin tarihte etkili insanların ortaya çıkmasına neden olduğunu belirterek şöyle dedi: “Bazıları sadece söz söylerler ama hayata geçirmezler, bazıları ise kendi söylediklerine amel etmekle birlikte, olaylar, fırtınalar, alaycı davranışlar, laf geçiştirmeler ve insafsız düşmanlıklar karşısında mukavemet edemiyor ve inandığına amel etmeyi durduruyorlar. Hatta bazıları da bu duraklamadın sonra geri dönüş de yapıyorlar. O insan etkili ve kalıcıdır ki kendi inandıkları ve söyledikleri üzerinde kararlılıkla durmakta, kendi cesaret ve iman içerikli kararı uyarınca hareket etmeyi, amelde bulunmayı sürdürmekte ve bu hareketi Allah’ın muhabbet kaynağı olan bir sabırla birleştirmekteler.”

Ayetullah Behişti ve 72 yaranının şehid edilmesinin, İran İslam Cumhuriyeti ve rahmetli İmam Humeyni’nin mantığının güçlenmesine gerekli zemini oluşturduğunu ve henüz yeni kurulmuş olan İslam nizamının istikrarlı kıldığını belirten Rehber İmam Ali Hamaney 28 Haziran 1981 olayının çok zor bir ortamda sarsıcı bir olay olmasına rağmen bu hareketin İslam İnkılâbı üzerinde çok büyük ve faydalı bir etki bıraktığını hatırlatarak, “Şehadet kültürü toplumda üstün bir konum ve makama sahip olduğu sürece, şimdiki müstekbir güçler ve hatta onlardan daha güçlü güçlerden hiç biri İran İslam Cumhuriyeti ve İran halkına karşı galebe çalamayacaklardır” dedi.

Rehber İmam Ali Hamaney konuşmasının bir diğer bölümünde ise yargı gücünü İslam nizamının çok önemli bölümlerinden biri olarak niteleyerek, bu gücün umut verici bir konumda bulunduğuna temasla konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yargı gücü içinde, aydın, ileri görüşlü, faziletli, yiğit ve sadık yargı mensupları az değil ve bu durum yargı gücüyle ilgili umutları daha da artırmaktadır. Bu umut verici özellik ve ortam, beklentilerin hayata geçirilmesi için geniş kapsamlı bir harekete dönüşmeli ve yargı gücü layık olduğu makama ulaşmalıdır. Nitekim yargı gücü öyle bir konuma ulaşmalıdır ki her bir mazlum yargı gücüne müracaat etmekle kendi hakkını alacağına ve mağduriyetine son verebileceğine imanı tam olmalıdır.”

Rehber İmam Ali Hamaney böyle bir duygunun halk içerisinde oluşturulmasının çok zor ve tedrici bir iş olduğunu belirterek, yargı gücünün kendi hak ve insafla girişim ve kararlarıyla halk içerisinde böyle bir zeminin oluşmasını tahakkuk ettirmesi ve tüm halk içerisinde adalet ve insafın tahakkuk ettirilmesi zaruretini vurguladı.

Yargı gücü görevlilerinin imanlı, âlim ve insaflı kişiler içerisinden seçilmesi ve bu teşkilatın çalışmalarının en üst düzeyde denetlenmesi zaruretini hatırlatan Rehber İmam Ali Hamaney, yargı gücüyle ilgili bir diğer önemli meselenin ise yargı gücü mekanizmasının güncelleştirilmesi ve günün şartlarına uygun imkânlardan yararlanılması olduğunu hatırlattı.

Rehber İmam Ali Hamaney konuşmasının bir diğer bölümünde ise şunları belirtti: “Yargı gücünün en önemli meselelerinden biri, siyasi yaygaralar, dostluklar ve düşmanlıklardan etkilenilmemesidir. Bu konuyla ilgili çok önemli tehditlerden biri muhtelif siyasi kanatlar, yabancı gazeteler ve medya organlarının yargının sahih mecrada ilerlemesi ve dosyalar üzerinde etkili olmasıdır. Bu hususta duygusallıktan, dostluk ve düşmanlıklardan etkilenmeksizin, adalet istikametinden hiçbir yöne sapmamak gerekir. İşte böyle bir durumda halk yargı gücünün karar ve görüşü karşısında memnun kalır ve fikri açıdan da müsterih olurlar.”

Yargı gücünün hakemliğinin toplum tarafından olumlu karşılanması ve kabul edilir olmasının büyük bir fırsat olduğunu belirten Rehber İmam Ali Hamaney, tüm devlet kurumlarının bu hususta yargı gücünü desteklemeleri ve bu gücün mevcut şartlar ve kritik vazifesinin uhdesinden gelebilmesine katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Rehber İmam Ali Hamaney’in konuşmasından önce yaptığı bir konuşmada yargı gücü başkanlığındaki 10 aylık dönemdeki icraat ve çalışmalarıyla ilgili bir rapor sunan yargı gücü başkanı Ayetullah Sadık Amoli-i Laricani bu süre içinde gerek duyulan insani güç ve yargı organı mensuplarının eğitim ve yetiştirilmesine büyük önem verildiğini, yargıçların eğitim düzeylerinin yükseltildiğini, yargıçların bağımsızlıkları için gerekli ortamın sağlanmasına gayret gösterildiğini söyledi.

Yargı gücü ayrıca geçen yılki cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucu vuku bulan fitne olayına ve fitnecilerin almış oldukları yenilgiye temasla, “Yargı gücü, toplum güvenliğini tehdit eden bozguncuları ve ekonomi müfsitlerine karşı mücadele alanında kararlılıkla vazifesini yerine getirecek ve bu hususta kesinlikle taviz vermeyecek” dedi.

Başa dön tuşu
Bugün 30 Mart 2023 (1) içerik yüklenmiştir.