BilimselHaberlerİmam Ali HamaneyÖrnek Şahsiyetler

Bilimsel ilerleme bizim için zaruridir

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bugün çok sayıda bilim adamı ve üniversite öğretim üyeleriyle görüşmesi sırasında yaptığı konuşmada bilimsel ilerlemeden ‘ülke için hayati bir zaruret’ olarak söz etti ve bu bilimsel ilerlemenin, yerli bilim üretimi, özgüven, başarı ümidi ve cihad anlayışıyla birlikte sağlanabileceğini söyledi.
Ayetullah Hamenei, bilim adamları ve seçkin üniversite hocalarının toplum atmosferindeki görüş açıklamalarının kesinlikle hükümet, meclis, nizamın maslahatını teşhis kurulu ve ilgili icrai karar merkezlerinde kesinlikle dikkate alındığını belirterek, bilimsel çevrelerin yetkililer ve toplum içinde özgün ve saygın bir konuma sahip olduklarını ifade etti.
İslam İnkılabı Rehberi, bilimsel ilerlemelerde gerekli olan yöntemlerden birinin de başka ülkelerdeki bilimsel ilerlemeler ve tecrübelerden yararlanmak olduğunu hatırlattı ve ‘bu yolla bilim öğrenme, bilimsel bağımlılık ya da bizim beceri ve inisyatifimizin olmadığı anlamına gelmez, ancak bilimsel ilerleme sürecindeki dayanak noktamız yerli bakış açısı, İslami ve milli kültür ile ülke ihtiyaçlarını dikkate alarak bilim üretimi olmalıdır’ dedi.
Ayetullah Hamenei eğitim planlamalarında bilimsel ihtiyaçlar ve önceliklerin belirlenmesinin önemine işaretle, imkanların sınırlı ve ihtiyaçların çok fazla olduğu dikkate alınırsa öncelik taşımayan alanlarda bilimsel araştırma yapılması amacını güden yatırımların yersiz olduğunu belirtti.
İslam İnkılabı Rehberi eğitim sistemindeki ezber kültürü yerine araştırma ruhunun öğrenciler arasında yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı ve ayrıca yeni araştırma merkezlerinde tecrübeli üniversite hocalarından maksimum yarar sağlanırken, yeni ve genç öğretim üyelerine de meydan verilmesini öğütledi.
Bu ziyaret sırasında çok sayıda üniversite hocası çeşitli bilimsel konulardaki görüşleri ve problemlerini dile getirdiler. Bu konuların bazıları şöyle:
• Bilimsel araştırmaların nitelik ve nicelik açısından geliştirilmesi hedefiyle ülke çapında sanal şebekelerin oluşturulması,
• Araştırma merkezlerinin ürünlerindeki kalite göz önüne alınarak bu merkezlere bilimsel özerklik tanınması,
• Stratejik kararlarla icrai girişimler arasında uyum sağlanması,
• Milli kimliğin dini gelenek ve göreneklere dayanılarak canlı tutulması ve toplumdaki çelişkilerin önlenmesi,
• Çok boyutlu kalkınmanın sağlanabilmesi için yerli ve milli modellerden yararlanılması ve batılı kalkınma modellerinden kaçınılması,
• Bilimsel çevreler ve araştırma merkezlerinde milli özgüveninin takviyesi,
• Sivil bilimsel fonların kurulmasına katkıda bulunulması…
Bu ziyaretin bitiminde akşam ve yatsı namazlarını İslam İnkılabı Rehberi’nin imametinde eda eden bilim adamları, yine Rehber’in huzurunda iftarlarını açtılar.

Başa dön tuşu
Bugün 28 Ocak 2022 (14) içerik yüklenmiştir.