DünyaHaberler

BMGK ve İİT arasında sinerji ve işbirliği konusu ele alınacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 28 Ekim Salı günü Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arasında Sinerji ve İşbirliği’ konusunu ele almak üzere toplanacak. Bu toplantı BMGK tarihinde bir ilk olacak..

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 28 Ekim Salı günü, uluslararası barış ve güvenliğin temininde BM’nin bölgesel organizasyonlarla iş birliği gündem maddesi altında, ‘Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arasında Sinerji ve İşbirliği’ konusunu ele almak üzere toplanacak. BMGK için bir ilk olacak bu toplantı, İİT’nin uluslararası öneminin artırılması çabalarının vardığı son noktayı göstermesi açısından da büyük önem taşıyor.

Azerbaycan’ın ekim ayındaki Güvenlik Konseyi başkanlığında ve Azerbaycan’ın aldığı inisiyatif çerçevesinde gerçekleşecek bu toplantıda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu, konsey üye ülkelerine hitap edecek ve iki organizasyon arasındaki iş birliği kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Güvenlik Konseyi üyelerinin konuşmalarının ardından Güvenlik Konseyi Başkanlığı tarafından, 15 üye arasında üzerinde mutabakata varılmış olan bir sonuç metni, Başkanlık açıklaması olarak yayımlanacak. Bu belge, sadece BM-İİT iş birliğine mahsus ilk Güvenlik Konseyi belgesi olması ve mevcut durum tespiti dışında BM-İİT iş birliğinin daha da geliştirilmesi çağrısı yapacak olması bakımından özel önem taşıyacak.

Öte yandan, BM Genel Kurulu, diğer bölgesel teşkilatlar için de söz konusu olduğu üzere, her iki yılda bir BM-İİT iş birliği konusunda bir karar kabul etmeye devam ediyor. Prof. İhsanoğlu’nun İİT Genel Sekreterliğini devraldığı 2005 yılından bu yana, teşkilatın Birleşmiş Milletler ile ortaklığı sistemli ve sürekli olarak gelişti. İhsanoğlu’nun ortaya koyduğu ılımlılaşma ve modernleşme vizyonu ışığında, İslam İşbirliği Teşkilatı, çatışmaların önlenmesi, yönetimi ve çözümü, çatışma sonrası yapılanmanın geliştirilmesi ve insanı krizlerin engellenmesi, terörizmle mücadele ve sosyoekonomik kalkınmanın teşviki konularında ortaya koyduğu gayretlerle, uluslar arası ve bölgesel barış ve güvenliğin teminine önemli katkılarda bulundu.

Yine bu dönemde, teşkilat güvenlik ve barışın temini, çatışmaların engellenmesi ve çözümü alanındaki rolünü kuvvetlendirme adına bir takım yapısal adımlar attı. Bu bağlamda, teşkilatın Genel Sekreterliği bünyesinde bir Barış, Güvenlik ve Arabuluculuk Ünitesi, kadınların durumlarının iyileştirilmesine yönelik bir merkez, bağımsız insan hakları komisyonu ve uluslararası işbirliği ve insani yardım dairesi kuruldu.

Bu toplantı, Genel Sekreter Ekmeleddin İhsanoğlu’nun İİT genel Sekreterliği esnasında yapmış olduğu bu reformların en önemlilerinden olan İİT’nin uluslararası alandaki öneminin artırılması misyonunun taçlandırılması anlamına da geliyor.

Başa dön tuşu
Bugün 28 Ocak 2023 (20) içerik yüklenmiştir.