FotoğraflarHaberlerİmam Ali HamaneyİranOrtadoğu

Cameran Kruvazörü Töreni – Fotoğraf Galerisi

İran İslam cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri uzmanları, İranlı bilim adamları ve elitleri tarafından tasarlanarak imal edilen “Cemaran Kruvazör”ü özel bir törenle Dünya Müslümanlarının ve Ezilenlerinin Rehberi Seyyid İmam Ali Hamaney’nin fermanıyla resmen İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri filosuna katılmasıyla, İran İslam Cumhuriyeti savaş kruvazörleri tasarım, imal ve donanımı teknolojisine sahip sayılı ülkeler listesine girdi.

Cemaran kruvazör’ü üzerinde denetim ve incelemelerde bulunan başkumandan Rehber İmam Ali Hamaney, bu muazzam ulusal projenin özellikleri hakkında kendisine brifing verildi.

“Cemaran Kruvazör”ü, denizden havaya, su düzeyinde ve su altında olmak üzere üç farklı alanlarda görev yapmak amacıyla donanımlı savaş gemilerindendir.

“Cemaran Kruvazör”ünün tasarım, yapım ve donanımında deniz kuvvetleri eğitim merkezleri görevlileri ve talebelerinin yanı sıra ülke genelende var olan üniversite, ilim merkezleri, araştırma ve deney merkezlerinde görev yapan onlarca bilim adamı ve elit’in yakın işbirliği ve yoğun gayretleri etkili olmuştur.

Kendi modelinde dünyanın modern kruvazörleri listesinde yer alan ve helikopter taşıma ve ikmal yapma imkânına da sahip olan “Cemaran Kruvazör”ünün sahip bulunduğu donanımın bazı bölümlerine ender birkaç ülke sahiptir. Ancak İran İslam Cumhuriyeti mühendis ve uzmanlar bu uluslar arası tekeli kırarak, İran’ı bu tasarım ve donanım sistemine kavuşturmayı başarmışlardır.

Cemaran kruvazör’ü ağır ve aralıksız bilimsel araştırma ve çalışmaların bir sonucudur ve kruvazör’ün donanımında ve sistemlerinin yerleştirilmesinde 1 milyon 400 bin’i aşkın parça kullanılmıştır.

Bu denetimde İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri mensubu gençlerin zahmetlerini takdir ve teşekkür eden İmam Ali Hamaney, ülkenin iktidar ve kalkınma sırrının, işlerin mümin gençlere ve umut dolu, enerjik ve hedef sahibi yüreklere devredilmesi olduğunu söyledi.

Denetim boyunca deniz kuvvetleri komutanları ve uzmanları Rehber’e gerekli bilgileri verdiler.

Rehber Ali Hamaney daha sonra Cemaran kruvazör’ünün tasarım, yapım ve imalında etkili olan uzmanlar ve deniz kuvvetleri komutan ve personelinden bir gruba hitaben bir konuşma yaparak bu günü tatlı, mübarek ve müjdeleyici gün niteleyerek, “Allah Teala’ya tevekkül etmenin, itimadın ve umudun sonucu olan bu kazanım, gençlerimizi daha kararlı kılacaktır ve bu azim, umut ve irade kruvazör’ün üretiminden bile önemli ve tatlıdır” dedi.

Denizcilik sanayisi alanında İran’ın asırlar boyu geçmişinin bulunduğunu, ancak son asırlarda fasit yöneticilerin ülkeye musallat olmalarının İran’ın bu alanda zayıf düşmesine sebebiyet verdiğini hatırlatan Dünya Müslümanlarının ve Ezilenlerinin Rehberi, İslam ve İslam Cumhuriyetinin, İran ve İranlının haysiyet ve onurunun dünyada yok olmasına izin vermediğini ve son 30 yıl içinde onur ve kimliğin yeniden halka ve ülkeye geri dönmesinin bu görüş açısı ve düşünceye medyun olduğunu söyledi.

İran’ın kaynak ve zenginliklerinin talan edilmesi sofrasının toplatılmasının, dünya müstekbirlerinin İran İslam Cumhuriyetine karşı olan düşmanlıklarının asıl sebebi olduğunu hatırlatan İmam Ali Hamaney, “İnkılâptan önce dünya zorbaları, İran’ın sahipsiz bir sofraya benzetmişlerdi, bunun için istedikleri her şeyi yağmalamaktaydılar. Fakat İran’ın uyanık halkı artık bu talan ve yağma sofrasını kaldırmış bulunmaktadır. Nitekim dünya sultacıları da bu halkı bağımsızlık yanlısı olduğu ve direndiği için kendi hışım ve komplolarına hedef edinmiş bulunmaktadırlar” dedi.

İran halkının direnişini gelecek nesiller için büyük bir ders ve tarihi bir sınav olarak tanımlayan Dünya Müslümanlarının ve Ezilenlerinin Rehberi, “İran halkının direniş ve mukavemetleri karşısında dünya zorbalarının başarısızlığı şunu ispatlamıştır ki eğer bir halk ilahi imana, kendi zati gücüne dayanarak ve kimlik duygusuyla sahneye gelecek olursa hiçbir güç onun azim ve iradesine galebe çalamaz” dedi.

İmam Ali Hamaney 11 Şubat Zafer bayramı yürüyüşlerinden sonra İran halkı düşmanlarının çaresizlik ve asabaniyetine temas ederek, “O unutulmayacak günde, milyonlarca mümin insan tek bir ağızdan müstekbirliğe karşı olan nefreti haykırdı, İslami onur ve imanı vurguladılar. İşte bu güzel ve kalıcı hakikat sultacıları özellikle Amerika’yı zavallı, umutsuz durumuna düşürmüş ve sinirlendirmiştir” dedi.

Amerikan devlet başkanı ve öteki yetkililerinin İran’la ilgili son açıklamalarının, İran halkıyla ilgili tüm umutlarını yitirmeleri ve sinirlenmelerinden kaynaklandığını hatırlatan İmam Ali Hamaney, İran’da nükleer silah yapımı konusundaki belirsiz ve eskimiş sözlerin tekrarlanmasının, halk düşmanlarının propaganda alanında dahi tamamen aciz konuma düştüklerini ve tekrarla yetinmekte olduklarını gösterdiğini söyledi.

İmam Ali Hamaney konuşmasını şöyle sürdürdüler: İran İslam Cumhuriyeti bu gibi yersiz tavırlar karşısında duyguya kapılarak hareket etmeyecek. Zira biz defalarca bu gibi silahların insan soyunun yok edilmesi yönünde bir sembol olarak dini inançlarımız ve değerlerimiz tarafından haram telakki edildiğini söylemişiz. Bu bakımdan biz kesinlikle nükleer silaha ve atom bombasına kesinlikle itikadımız yoktur ve bu hedef peşinden gitmiyoruz. Dünyanın dikta zorbalarının propagandalarının aksine bizler tüm İslam ümmeti içerisinde hamaset ve izzet ruhunun ihya edilmesi amacını güdüyoruz. Nitekim şimdiye kadar İslam nizamı ve halkın çabaları da zaten İslami uyanışa ve başta Amerika olmak üzere müstekbir güçlere karşı kin ve nefretin artmasına sebep olmuştur.”

İran’ın kendi komşularına karşı bir takım hedefler peşinde olduğu yolunda Amerika ve diğer bazı batılı devletlerin asılsız ve yersiz iddialarına da temas eden İmam Ali Hamaney, “Komşularımız da biliyorlar ki bu iddialar yalandır ve Amerika ile Siyonist İsrail rejimi, bu fitneci ve tefrikacı girişimleri ile İslam ümmetinin dikkatini İslam dünyasının asıl düşmanları Amerika ve İsrail üzerinden uzaklaştırmak istemekteler” dedi.

İran İslam Cumhuriyetinin Fars körfezi karşısındaki siyasetlerini de açıklayan Rehber Ali Hamaney konuşmasının devamında bölge ülkelerinin kardeşlerimiz ve komşularımız olduklarını; Fars körfezinin, topluca alınacak akıllıca kararlarla tüm milletler ve bölge ülkelerin lehine idare edilebileceğini ifade etti.

Yabancıların bölge güvenliğine gölge düşürdüklerini hatırlatan İmam Ali Hamaney, tefrika çıkarmak ve hilekârlık yabancıların sürekli takip ettikleri siyaset olduğunu ancak daha önceler olduğu gibi bu kez da düşmanların tefrikaya yönelik hilekârlık ve komplolarının tüm ülkelerinin uyanıklığı sonucu akamete uğramasını temenni ettiklerini söyledi.

İran İslam Cumhuriyeti düzeninin kalplere dayalı bir ülke olduğunu belirten İslam İnkılâbı Rehberi, “Doğanın değişmez kuralı uyarınca bir halkın boğazından tek ve güçlü bir ses çıktığı zaman bu dalgalar tarih ve varlık âleminde ebedileşecektir” dedi.

Çaba ve enerjik olmanın Cemaran Kruvazör’ünün imalı gibi büyük başarıların gerçekleşmesini beraberinde getirdiğini hatırlatan İmam Ali Hamaney konuşmasının son bölümünde ise deniz kuvvetlerinin önceliklerini açıklayarak deniz kuvvetleri komutan ve görevlilerinden kendi azim, irade ve girişimleriyle deniz kuvvetlerini İran halkına layık olacak bir merhaleye getirmelerini ve bunun ise ancak iman ve Allah’a tevekkül etmekle mümkün olabileceğini söyledi.

Başa dön tuşu
Bugün 18 Mayıs 2021 (58) içerik yüklenmiştir.