Karikatürler

DAVET Dergisi – Tağuti düzenlerin tümü yıkılmaya mahkûmdur!

Komünist Blok Cehennemi Boylarken…
TAĞUTİ DÜZENLERİN TÜMÜ YIKILMAYA MAHKÛMDUR!

Üççeyrek asırdan beri insanlığı türlü türlü aldatıcı vaadlerle ve yalanlarla kandıran, yaldızlı-parlak sloganlarla ve bilimsellik yutturmacalarıyLa bir kısım gençliği hayâl peşinde koşturan ve milyonlarca insanın canına kıyıp olanların kanlarıyla beslenen marksist-komünist ideoloji, tarihin çöplüğüne ve tağutlar mezarlığına atılmak üzere artık tabuta konulmuştur…

Kapitalizmin alçak cehenneminden kurtulmak için Karl Marks’ın ütopik uydurma cennetine (komünizme) koşuşan biçare insanlık, bilhassa gerçeği göremeyen gençlik koca bir ömür sermayesini bu yolda harcamış, cennet sandığı komünizmin ne rezil bir rejim olduğunu, emperyalistlerin insanlığı uzun yıllar boyu avutmak için üzerine cilaladıkları ne müthiş bir cehennem olduğunu kavrayamamış, ancak ‘ölüm’ çanlarının çalması üzerine uyanabilmiştir.

Fakat aynı emperyalist güçler tarafından bu sefer öyle yeni bir senaryo hazırlanmaktadır ki; mahiyetini de, konumunu da ve boyutlarını da izah etmek, hele ispatını başarmak zor, belki de imkansız gibi görülüyor…

Şöyle başınızı, iki elinizin arasına alarak iyice düşünün;’ Dün kapitalizmin zulmünden-sömürüsünden ve emperyalist yapısından nefret ederek ‘Komünizmin’ kucağına kendilerini atanlar ve değil yalnız kendileri için tüm dünya halkları, bilhassa ezilen emekçi sınıf için komünizmin kurtarıcılığından ve kapitalizmin de alçaklığından dem vuranlar, komünizmin iflası üzerine tekrar, kapitalizmin zulüm düzenine ve burjuva cehennemine doğru sür’atle koşmakta, o cehennemde kendileri için bir karışcık yer bulabilmek için kapitalist cehennemin müdürü patronu ve gardiyanı olan büyük şeytan Amerika’nın önünde çok saygılı ve gayet kibar taklalar atmaktadır…

Bu hâzin tablo’nun oluşmasında, insanlığa hükmeden zalim yönetimlerin, üçüncü dünya ülkelerini, bilhassa müslüman halkları esâret zincirlerine vurmuş, gözlerini-kulaklarını ka¬patmış, ağızlarına kilit vurmuş, ellerini ve ayaklarını bağlamış hâbis tağutî düzenlerin büyük rolü olmakta; top-yekün insanlığın ‘yegane kurtuluş nizamı’ olan İslâm’ı gerçek veçhesiyle tanımadan, tanıma fırsatını bulmadan, ‘kapitalist cehenneme’ tekrar kanalize edilmelerinin baş âmili bu rezil-cânî tağutî düzenler olmaktadır..

İşte; bu ve benzeri sâiklerden dolayı Allah’ın yegane hak nizamı olan İslâm’la tanışmayan – tanışamayan günümüzün insanlığı, ne hazindir ki; komünizm ejderinden kurtulmanın sevincini yaşarken, kapitalizmin o kahredici ve yok edici cehennemine girdikten sonra başına gelecek olan felâketlerin ve vahşetlerin aslâ farkına varmamaktadır…

İnsanlığın çıkmazlara ve uçurumlara düşmesiyle sömürü ve çıkar saltanatlarının devam edebileceğini yakinen bilen emperyalist güçler, insanlığı bir top gibi elden ele, ayaktan ayağa fileden fileye yuvarlamakta, bu yuvarlanışlarda canı çıkan ve feryâd üstüne feryâd eden insanlığın bu hâzin tablosu ve trajedisi karşısında kahkahalar atmaktadır…

Not: DAVET Dergisi Nisan 1990 sayısından iktibas edilmiştir.

Başa dön tuşu
Kapalı
Bugün 27 Ekim 2020 (45) içerik yüklenmiştir.