ArabistanYemen

Ensarullah Hareketi Yemen’in Üç Kilit Limanından Gönüllü Olarak Çekildi

Birleşmiş Milletler Cumartesi günü Yemen Ensarullah Hareketinin ülkenin batısında bulunan üç kilit limanından tek taraflı ve gönüllü olarak 11 ila 14 Mayıs’ta çekileceğini kabul ettiğini ve bunun Yemen savaşına son verilmesi hedefi ile siyasi müzakerelere zemin hazırlanması için uygun bir adım olduğunu belirtti.

Şimdi Suudi Koalisyonunun Yemen’e yönelik saldırılarının devam ettiği bir sırada Ensarullah Hareketi’nin neden Yemen’in üç kilit limanından çekildiği sorusu gündeme geliyor. 
İlk olarak Ensarullah Hareketinin Yemen’in üç kilit limanı El Hudeyde, El Selif ve Ras İsa’dan çekilmesi, Aralık 2018 Stockholm anlaşması doğrultusunda bir girişim olarak değerlendirilebilir. Geçen Aralık ayında Birleşmiş Milletler arabuluculuğu ile Ensarullah heyeti ve istifa etmiş Mansur Hadi hükümeti temsilcileri arasında  sağlanan anlaşmaya göre çatışmaların tarafları, yani bir yandan Ensarullah ve Yemen ordusu ve diğer tarafta Mansur Hadi ve Suudi Koalisyonu güçlerinin bu limanlardan uzaklaşması ve bu bölgelerin Sana hükümeti yani Ensarullah tarafından yönetilmesi kararlaştırılmıştı.
Amerika, Suudi Arabistan ve ortakları son aylardaki sabotaj girişimleri ile Stockholm anlaşmasının uygulanmasının önüne geçmeye çalışmışlardır. Ancak şimdi askeri ve silahlı güçlerin El Hudeyde limanından ve başka iki limandan çekilmesinin ardından bu bölgelerin güvenliği ve yönetimi İsveç anlaşmasına göre Birleşmiş Milletlerin denetiminde Ensarullah Hareketine devredilecektir.
Bu doğrultuda başında Michael Lollesgaard’ın bulunduğu “Yemen’de Yönetimin Tekrar Kurulması Koordinasyon Komitesi” bir bildiri yayımlayarak, Ensarullah’ın tek taraflı ve gönüllü olarak gıda ve ilaç malzemelerin intikali için ayrılan El Suleyf limanı, petrol limanı Ras İsa ve Yemen’in en önemli diğer petrol limanı El Hudey’de’den çekildiğini bildirdi.
Bildirinin devamında ise Birleşmiş Milletler’in Ensarullah güçlerinin, sözü geçen limanlardan çekilmesini denetlediği ve bunun İsveç Barış Anlaşmasının uygulanmasında ilk adım olduğu açıklanmaktadır.
Bu geri çekilmedeki önemli ikinci husus ise Ensarullah’ın bu üç limandan çekilmek sureti ile İsveç Barış Anlaşmasını yerine getirerek dünya kamuoyu ve aktörlerine Suudi Arabistan ve ortaklarının Yemen’de barışın inşa edilmesine bizzat en büyük engeller oldukları mesajını vermek istemesidir. Ensarullah’ın bu girişimi sayesinde Arap koalisyonu Yemen aleyhindeki günlük saldırılarına devam ederse Suudi Arabistan’a yönelik uluslararası baskı da artacaktır.
Bu alandaki üçüncü önemli husus ise Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Marthin Griffiths’in geçen hafta Sana’ya yaptığı ziyarette Amerika ve Suudi Arabistan elebaşlığındaki koalisyonun, Stockholm Barış Anlaşmasının uygulanmasına onayını Ensarullah’a bildirmesi idi.
Bu yüzden Ensarullah’ın stratejik limanlardan geri çekilmesinin İsveç Barış Anlaşmasının uygulanması ve Yemen’de insani facia sürecini durdurması için zemin hazırlamak niteliği taşıdığı söylenebilir.
Stockholm Barış Anlaşması yolunda 5 ay engelleme girişimlerinde bulunan Amerika ve Suudi Arabistan ise Ensarullah Hareketinin savunma ve füze gücünün artmasından korktukları ve kaygıya kapıldıkları için anlaşmanın uygulanmasına rıza gösterdiler. Son zamanlarda Ensarullah ve Yemen ordusu füzelerinin Suudi Arabistan’ın Batısında bulundan Yenbu’ petrol limanını hedef alması da bu kaygılar ve korkuların açık bir nedenidir. Aynı zamanda Ensarullah Hareketi güçlerinin Aden etrafındaki binlerce kilometreyi Mansur Hadi’ye bağlı güçlerin işgalinden kurtarması da bu korkunun  diğer sebepleridir.
Bu durum göz önünde bulundurulduğunda Amerika ve Suudi Arabistan’ın Stockholm Barış Anlaşmasını hayata geçirmek istemeleri de doğaldır. Buna rağmen Washington ve Riyad’ın bu anlaşmayı hayata geçirmek sürecinde hangi komplolar kuracağını da bekleyip görmek lazım. 

Başa dön tuşu
Kapalı
Bugün 20 Şubat 2020 (35) içerik yüklenmiştir.