AfrikaHaberler

Ezher: IŞİD’in İslam ile alakası yoktur

Ehl-i Sünnet dünyasının en önemli fıkıh merkezi olan El Ezher, IŞİD terör örgütünün İslamla ilgisi olmadığı ve bu örgüte katılanlara Müslüman denilemeyeceği fetvası verdi.

Kahire’de Perşembe günü Ahmed et-Tayyib ve El Ezher imamının başkanlığındaki Uluslararası Terörle Mücadele Konferansı tamamlandı.

120 ülkeden heyetler, bütün dünyadan Müslüman bilim adamları, Doğu ve Batı’nın bir takım kiliselerinin başkanları bu konferansa katıldılar. Radikal grupların suçlarından zarar gören bölgenin bir takım topluluklarının temsilcileri de konferansa katıldılar.

Konferansın katılımcıları asıl hedefleri olarak aşırılıkçıların bozdukları İslami hilafet, İslami Cihad ve tekfirizm gibi anlayışlar ve kavramların düzeltilmelerini belirttiler.

İslam Akademisi Genel Sekreteri Mohi Ed-Din Afifi konferans hakkında şunu dedi:

«Konferansın amacı, İslam’ın din adına insanları patlatıp öldüren terör örgütlerinin suçlarına hiç bağlamı olmadığı anlayışı onaylamaktır. Bu konferansta İslam’ı aşırılıkçıların bütün radikal hareketlerinden uzaklaştırıyoruz. Tüm serbest dünyanın ve tüm dünyada bulunan dini kuruluşların bu grupların suçlarına gözlerini kapatmamasına ve terör örgütleri tarafından bozulmuş kavramların düzeltilmesi üzerinde ortaklaşa çalışmasına çağırıyoruz.

Bu, İslami hilafet, İslami Cihad, İslam devleti ve tekfirizm gibi anlayışlardır. Gerçek İslam, din ve çokkültürlülük özgürlüğüne saygı gösteriyor. Bu radikal gruplar ise fikirlerine bir noktada bile katılmayan gerçek müslümanları Allah’sız olarak ilan ediyor. Dolayısıyla bu radikallerin hareketlerinin İslam’a hiç benzemediğini bütün dünyaya bildirmek istiyoruz».

El Ezher’deki eğitim programı aşırılıkçılığa çağırmıyor bu konuda düzetme gerekmiyor. Zamanımızın ihtiyaçlarını göz önüne almaya çalışıyoruz. Yani Genel olarak barışı ve özellikle dinler arası barışı güçlendirme görevine dikkat çekiyoruz. Şerçekten İslam, zamana uygun, özgürlüğe ve diğer dinlerin temsilcilerin seçimlerine saygı gösteren dindir.

«Terör ile fikir çatışması yoluyla mücadele edeceğiz. Yani İslam adına konuşmaya çalışan bu grupların dini imajını bozmak gerekiyor. İslam’a hiç bağlamları yok. Hiç kimsenin hiç kimseyi Allah’sız olarak ilan etmek için hakkı yok. Dini hoşgörü, İslam’ın bir kısmıdır ve İslam’ın tarafından kabul edilmiş bir şeydir. Batı’nın çoktandır İslam’ı ve Müslümanları bozulmuş bir şekilde göstermeye çalışması başka bir şeydir, bu nedenle terörü İslam ile bağlıyor. Batı, İslam’ın hoşgörüsünü bilmeden halklarının onun gerçek özünü anlamamaları için elinden geleni yapıyor. Batı, terör eylemlerini sanki İslam’ın buna çağırdığı gibi gösteriyor. Bu gerçek değildir. Radikaller, sıradan insanların dini hislerini kullanıyorlar ve cennet anahtarlarının ellerinde bulunduğuna ve sadece onlarla birleşip orada kendini bulabileceklerine ikna etmeye çalışıyorlar. Bu yalanı ifşa ediyoruz».

Başa dön tuşu
Bugün 21 Haziran 2021 (30) içerik yüklenmiştir.