DünyaHaberlerHizbullah Hakverdi

Fert’ten Cemâât’e, Cemâât’ten Devlet’e Geçişin İlk Adımı HİCRET – Hizbullah HAKVERDİ

Hizbullah HAKVERDİ’nin Fert’ten Cemâât’e, Cemâât’ten Devlet’e Geçişin İlk Adımı HİCRET isimli kitabının tamamı 24 Mayıs 2013 Cuma günü sizlerin hizmetine sunulmuştur.

hicret

BİSMİHİ TEÂLÂ
Sonsuz hamd-ü sena Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hadsiz salât ve selam O’nun Resulünün Ehl-i Beytinin Eshabının ve tarih boyunca Öz Muhammedî İslâm çizgisinde yürüyenlerin üzerine olsun
Değerli okuyucu;
12 Eylül 1980 – 28 Şubat 1997 tarihleri arası Türkiye’de İslâmî camia arasında yaşanan toplumsal itikadî-fikrî sarsıntılar döneminde (1990 yılı başlarında) H. Hakverdi tarafından dört bölüm halinde yazılmış bulunan HİCRET yazısının ancak birinci bölümü, kısa süreli bir yayın hayatı olan DAVET dergisinin Temmuz 1990 sayısında yayınlanabilmiş olup, yazının tamamını bu kitapçıkta toplayarak, İslamî camia için faydalı olabileceği ümidiyle yayınlamış bulunuyor, yüce Rabbimizin tevfik ve inayetini niyaz ediyoruz. (EMVAC)

hicret

FERT’TEN CEMÂÂT’E, CEMÂÂT’TEN DEVLET’E GEÇİŞİN İLK ADIMI HİCRET

Yeryüzünde Allah’ın nizâmının kurulmasını, onun zıddı olan tüm beşeri ve tâğûtî düzenlerin ve ideolojilerin yıkılmasını esâs alan ve bütün peygamberlerin ortak davasını oluşturan İslâm İnkılâbı’nın tahakkuku; ancak hicret olayı ile mümkün olmaktadır. Zirâ batıllardan hakka, yanlışlardan doğruya, zulümattan nura, zulümlerden adâlete, eğriliklerden istikâmete, kesretten vahdete, şirkten tevhide, küfürden ikrâra ve tasdike, dalâletten hidâyete, isyandan itaate, tuğyandan ibadete, şekâvetten saadete, vahşetten ünsiyete ve ülfete, sukuttan teâliye, inhitâttan terâkkiye, izmihlâlden kur-tuluşa, fenâ ve zevâlden bekâya, felâketten huzura ve sükûna, inkârdan imana, dar’ül-harbden dar’ül-emana ve İslâm’a, mevtten hayata, maraz ve illetten sıhhat ve selâmete, geçiş, kalb oluş, tahavvül ve intikal ediş, âmeliyesine; yani, İslâm İnkılâbı’nın gerçekleşmesi esnasındaki bu geçiş-oluş-ediş istihâlelerinin tümüne “Hicret” denir.

Emvac Yayınları: 3 / ISBN: 978-605-63099-3-9 / Mart 2013
AŞAĞIDAKİ BAŞLIKLARA TIKLAYARAK BÖLÜM BÖLÜM OKUYABİLİRSİNİZ…
YAYINCIDAN
HİCRET
HİCRET’İN GAYE VE HEDEFİ VE TAHAKKUKU İÇİN ŞERAİT’İN TEKEVVÜNÜ
RESÛLÜLLAH SALLÂLLAHU ALEYHİ VE ÂLİHİ VE SELLEM’İN MEKKE’DEN MEDİNE’YE HİCRETİ
Allah’ın Yüce Resûlü Medine Yolunda
Resûlûllah Efendimizin Kuba’da İlk İşi:Mescid Yapmak!
Muhacirlerle-Ensâr arasında kardeşlik akdi ve Yahudilerle yapılan anlaşma;
Siyer-i Resûlûllah Sallâllahu Aleyhi ve Âlihi ve Sellem’in çok önemli bir bölümü ve merhalesi olan “Hicret-i Seniyye”‘nin düşündürdükleri ve ondan alınacak dersler, öğütler ve ibretler

Başa dön tuşu
Bugün 20 Haziran 2024 (3) içerik yüklenmiştir.