Haberlerİmam Ali HamaneyİranOrtadoğu

Filistin meselesi İKÖ’nün en asli görevidir

Dünya Müslümanlarının ve Mustazaflarının Rehberi İmam Ali Hamaney, ülke yetkilileri, siyasi ve bilimsel şahsiyetlerinden bir grubu kabulü sırasında yaptığı konuşmada, ülke meselelerinin asli ve fer’i meseleler olarak sınıflandırılmasının önemini vurgulayarak, “ülke sorumluları muhtelif birimlerde tüm dikkatlerini nizamın temel hedeflerinin tahakkuku ve halka hizmet’e yönlendirmelidirler” dedi.

İmam Ali Hamaney Hicri Şemsi yeni yılı kutlayarak, yeni yıl dönümü esnasında halkın kutsal mekânlara akın etmelerinin çok beğeni kazanan bir alışkanlık ve İran halkının imanının belirtisi olduğunu belirterek, “hayattaki muhtelif olaylarda dini içerik her ne kadar fazla olursa, insan’ın saadet ve kurtuluşu da garanti altına alınmış olur. Dünyayı dinden arındırılmış isteyenler şu anda tedavisi zor sorunlarla karşı karşıyadırlar” dedi.

İmam Ali Hamaney ayrıca konuşmasının bir diğer bölümünde de batının, dini insan yaşamından çıkarmak ve ahlaksızlığı yaygınlaştırmak yönünde gösterdiği yoğun çabalarına da temasla, “Batı’daki bu çabaların sonucu, aile ocağının dağılması, toplum fertlerinin birbirlerine yabancılaşması olmuştur. Nitekim bu düşünce tarzının kofluğunun açığa çıkması ve çıkmaza girilmesiyle insanlar artık dine yöneliyorlar. Şu anada böylesine büyük bir hareketin başlamasıyla İslam, tüm dikkatlerin odağı haline gelmiştir” dedi.

İmam Ali Hamaney İslam’ın, bugün dünyada manevi dikkat manzumesinin en parlak noktasını ve temel taşını oluşturduğunu hatırlatarak, “İslam nizamına karşı düşmanlığın önemli bir bölümü bu ülkede var olan imandan dolayıdır. Zira dinî iman, halkı sahnede tutmuş ve onları tehlike ve sorunlar karşısında en iyi şekilde hidayet etmiştir” ifadesini kullandı.

İmam Ali Hamaney, Filistin’de yaşanan son gelişmeler ve Siyonistlerin Gazze şeridi ve Batı Şeria’da gerçekleştirdikleri faciaların çok tehlikeli komplolar olduğunu da hatırlatarak şöyle dedi: “İslami eserlerden İslam’ın izlerini silmek, İbrahimî haremdeki olaylar, Müslümanların kendi ev ve barklarından kapı dışarı edilmesi, İslam dünyasının küçük çaplı sorunlarla meşgul edilerek her kesin gözü önünde tahakkuk bulmakta olan çok korkunç komplolardır. Temelde Filistin meselesini müdafaa amacıyla kurulmuş olan İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Filistin’in müdafaası ve Siyonistlerin sinsi hareketleri karşısında İslam dünyasını seferber etme gibi kendi temel görevini yerine getirmelidir.”

Siyonistlerin saldırganlık ve yayılmacılığına karşı koyma hususunda İslam dünyasının kapasitesinin çok yüksek olduğunu bildiren İmam Ali Hamaney, İslam dünyasının kapasite ve kudretinin sadece petrolle sınırlı kalmadığını, bilakis dünyanın en büyük tüketim piyasası ve dünyanın en önemli stratejik güzergâhları ve kaynaklarının da Müslümanların kontrolünde olduğunu ve batının haysiyetinin sadece bu bölgeyle sınırlı kaldığını söyledi.

İmam Ali Hamaney konuşmasının devamında şunları söyledi: “İslam dünyası hatta tüm bu imkânları kullanmaksızın ve yalnız kendi mantık ve siyasi kêlamı sayesinde ve uluslar arası gelişmelerde çok büyük bir denge unsuru olan kendi yönetim ve halklarının talep etmesi halinde kendi hak taleplerini tahakkuk ettirebilir.”

İmam Ali Hamaney konuşmasının sonunda ise hazır bulunanları takvalı olmaya, Allah’la irtibatı güçlü tutmaya, namaza daha fazla ilgi göstermeye davet ederek yetkilileri ve halkı kendi sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmeye davet etti ve yetkililerle halkın kendi sorumluluklarını yerine getirmeleri durumunda ülkenin, Allah Taala’nın rahmetine muhatap olacağını belirtti.

Başa dön tuşu
Bugün 27 Ekim 2021 (11) içerik yüklenmiştir.