DünyaHaberlerİmam Ali Hamaneyİslami VahdetÖrnek Şahsiyetler

Fitne ateşini körükleyenler ABD ve siyonizme hizmet etmektedir

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu sabah kendisini ziyarete gelen binlerce kişiye hitaben yaptığı konuşmada İslam’da devlet konusu ve İslami yönetim biçiminin taşıdığı önemin, Gadir-i Hum hadisesinin sunduğu mesaj ve dersten kaynaklandığını söyleyerek; Şia’nın, Gadir-i Hum hakkındaki delillere dayalı parlak düşüncelerini koruyacağını, ancak bu inancın İslam dünyasında ihtilaf ve tefrikalara yol açmasına da izin vermeyeceğini vurguladı.

Ayetullah Hamenei, Gadir-i Hum bayramı dolayısıyla başta mümin İran halkı olmak üzere tüm müslüman halkları tebrik ettiğini belirterek, bu hadisedeki mesajın idraki durumunda İslam ümmetinin hareketinin sahih yola gireceğini ifade etti ve şöyle konuştu: ‘Hazreti peygamberimiz (SAV)’in hem de verimli ömrünün sonlarında kendisinden sonraki dönem için Hz. Ali(S)’i Emirül Müminin olarak seçmesi, İslam’da devlet meselesi ile din ve siyasetin birlikteliğinin ne denli önem taşıdığını göstermekte olup, İslam ümmetinin günümüzdeki ihtiyacı da işte bu büyük derstir.’

İslam İnkılabı Rehberi bu hadisenin bir başka büyük dersinin de İslam devleti modeliyle ilgili olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: ‘Ali bin Ebitalib gibi bir şahsiyetin peygamberden sonrası için müminlerin emiri olarak seçilmesi, Gadir olayının müslümanlar için yalnızca tarihi bir hatıra olarak kalmayıp, İslam toplumları ve hatta tüm beşer toplumlarının idaresi için gerekli kriterleri sunmakta olduğunu da göstermektedir. Allah rızasına gönül vermek, Allah yolunda aralıksız ve çetin bir mücahedeye baş koymak, hak ve hakikat yolunda sıkıntılara katlanmak, Allah düşmanları karşısında çelikten bir irade ve sabra sahip olmak, dünyalıklara ilgisiz kalmak ile zayıf ve mazlum insanlar karşısında tevazu göstermek gibi hasletler, müminlerin emirinin sahip olduğu özelliklerden bazılarıdır. Bu hadise İslam ümmetine şunu öğretmektedir ki, İslam toplumlarının idaresi, Hz. Ali’yi kendisine örnek alacak ve bu büyük zirveye yaklaşmaya çalışacak insanlara aittir. Bu önemli espri, İslam’ın ve İslam Cumhuriyeti’nin günümüz beşeriyetine sunduğu yepyeni ve canlı mesajlardan birini oluşturmaktadır.’

Ayetullah Hamenei şii ve sünni müslümanların Gadir-i Hum olayı hakkında farklı anlayışlara sahip olmalarına karşın, bu olayın vuku bulması ve Ali’nin büyük bir şahsiyet olduğu konusunda aynı görüşte olduklarını ve İslam ümmetinin tüm üyelerinin de onun ilim, takva ve şecaatte ulaşılamaz bir zirvede yer aldığına inandığını kaydetti.

İslam İnkılabı Rehberi İslam ümmeti içerisinde ihtilaflar oluşturmak için İslam düşmanlarınca ne gibi yatırımlarda bulunulduğunu hatırlatarak şöyle konuştu: ‘Geçmişten şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla, emperyalistlere bağlı tek bir merkez tarafından hem Şia ve hem de Ehli Sünnet aleyhinde küfür ve iftiraların yer aldığı nice kitaplar basılmıştır. İşte bu tehlikeli gerçek bile bir ihtar ve bir uyanış vesilesi değil midir ? Bu kitapların yayınlanması Amerika ve siyonizmin hedeflerine katkıda bulunmaktadır. Herkes şunu bilsin ki, bu tür kitaplar hiç bir şiiyi sünni yapmayacağı gibi, hiç bir sünninin gönlünü de şia inançlarına çekemeyecektir. Ehli Sünnet’e saldırıp iftira atmakla Şia’yı savunabileceklerini sananlar bilsinler ki, bu eylem düşmanlık ateşini körüklemekten başka bir sonuç doğurmayacaktır. Bu tür hareketler, Velayet’in savunulması olmayıp, Amerika ve siyonizmi savunmak demektir.’

Ayetullah Hamenei konuşmasının sonunda emperyalizmin İslam ümmetini zayıflatmak yolundaki her türlü entrikasının, müslüman halkların dikkatli davranması durumunda hedefine ulaşamayacağını vurguladı.

Başa dön tuşu
Bugün 01 Aralık 2020 (28) içerik yüklenmiştir.