Haberlerİmam Ali HamaneyİranÖrnek ŞahsiyetlerOrtadoğu

Güvenlik güçleri hem kudretli hem saygılı olmalıdır

Dünya Müslümanlarının ve Mustazaflarının Rehberi İmam Ali Hamaney dün öğleden sonra içişleri bakanı ile güvenlik güçleri komutanları ve personelinden kalabalık bir grubu kabulü sırasında yaptığı konuşmada silahlı kuvvetler içerisinde güvenlik güçlerinin vazifesinin kendine has, istisnai, çok ağır ve kritik ve aynı zamanda oldukça ince bir vazife olduğunu belirterek, “güvenlik güçleri kendi kudretini korumanın yanı sıra aynı zamanda halka karşı sevgi ve samimiyet de göstermesi gerekir ve bu iki önemli özellik bir birinden ayrılmamalıdır” dedi.

Bu iki özelliğin aynı anda korunmasının düşünce ve planlamaya gereğinin olduğunu belirterek şöyle dedi: Güvenlik güçleri, dakik programlamayla bu özellikleri, muhtelif alanlarda performanslarının incelenebilmesi amacıyla ölçülebilir hacimli belirtilere çevirmelidirler.

Rehber İmam Ali Hamaney ayrıca güvenlik güçlerinin faaliyetlerinin beklenen sonucu verebilmesi için sorumlu organlarla uyum içinde olması gerektiğini hatırlatarak güvenlik güçleri ile içişleri bakanlığı ve bakanlığın alt kuruluşları özellikle ülke güvenlik konseyi ile dayanışma ve uyum içinde olmasının, bu uyumun örneklerinden biri olduğunu söyledi.

2009 yılındaki acı olaylara değinen Rehber İmam Ali Hamaney, “fitneci ellerin halkın damak tadının bozulmasına neden olduğu ve sonunda Allah’ın lütfuyla onlara galebe çalındığı bu olaylarda ilgili kurum ve kuruluşların organizeli ve akıllı davrandıkları alanlarda iyi sonuçlar sağlandı” dedi.

Rehber İmam Ali Hamaney, güvenlik güçlerinin asıl vazifesinin, düzensizlik, tedhiş, kargaşa, kaçak, hırsızlık, güvensizlik ve uyuşturucu gibi fesatla mücadele olduğunu hatırlatarak, fesatla mücadelenin gereğinin, fesatla mücadele eden kurumlarda en az miktarda dahi fesadın olmaması olduğunu hatırlattılar.

Olaylardan haberdar olmanın güvenlik güçlerinin hayati ihtiyaç ve gereksinimlerinden biri olduğunu da belirten Rehber İmam Ali Hamaney, böyle bir bilgi ve bilincin sağlanması durumunda suçlulara karşı mücadelede halkın bir zarar görmeyeceğini hatırlattı.

Rehber İmam Ali Hamaney konuşmasının bir diğer bölümünde ise suçlulara karşı mücadelede güvenlik güçlerinin vazifesinin kritik ve ince oluşuna dikkat çekerek, “güvenlik güçleri öteki silahlı kuvvetlerin aksine aleni bir düşmanla karşı karşıya değil, bilakis suçlular halkın içerisine karışmış durumdalar ve güvenlik güçleri, profesyonel bir cerrah gibi bedenin öteki organ ve kesimlerine her hangi bir zarar vermeksizin kanser tümörünü ustaca dışarı çıkarmalıdır” dedi.

Halka karşı davranışta güvenlik güçlerini sahih ve samimi davranmaya davet eden Rehber İmam Ali Hamaney, halkın gözleri önünde güvenlik güçlerinin kudretinin korunmasının farzlardan biri olduğunu ve buna ilaveten halka karşı saygılı olmanın da bir farz olduğunu ve bu ikisinin birbirini tamamladığını söyledi.

Rehber İmam Ali Hamaney daha sonra güvenlik güçlerinden sosyal fesatlar karşısında ciddi bir mücadele vermelerini isteyerek, ferdi, sosyal ve siyasal fesatçılık ve sapma karşısında kararlı bir duruş sergilemenin zaruri olduğunu belirtti ayrıca bilerek veya bilmeyerek dini, necabet ve iffet açısından toplumun simasını lekeleyenlere karşı da sahih bir surette güçlü mücadelenin verilmesi gerektiğini söyledi.

Bu kabul sırasında Güvenlik güçleri komutanı tuğgeneral Ahmedi Mukaddem, 4. Kalkınma planı boyunca özellikle sınırların korunması, trafik, kaza kayıplarının asgariye indirilmesi, uyuşturucuyla mücadele, şiddet suçlarına karşı mücadele, IT teknolojisinden yararlanma ve görevlilerin davranışları ve araştırma merkezinin standartlaştırılması gibi alanlarda güvenlik güçlerinin faaliyetleri hakkında bir rapor sundu.

Başa dön tuşu
Bugün 30 Mart 2023 (28) içerik yüklenmiştir.