DünyaHaberlerİmam Ali Hamaneyİranİslami VahdetÖrnek ŞahsiyetlerOrtadoğu

Hacc, İslami Vahdet için önemli bir fırsattır

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bugün Hacc organizasyonu kültürel ve icrai yetkililerinin ziyareti sırasında yaptığı konuşmada bu farzın hacılar, büyük İslam Ümmeti ve İslam Cumhuriyeti nizamınca önemli bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğine değinerek, haccın müslümanlar arasındaki doğal ve sun’i ayrılıklara galebe çalınması ve İslam dünyasında gönüller, niyetler ve azimli eylemlerde birliktelik sağlanması açısından en güzel fırsat olduğunu ifade etti.

Ayetullah Hamenei haccın bireyler için sunduğu fırsatları izah ederek şunları söyledi: ‘Müslümanlar günlük hayatta var olan ve insanı gaflete, düşüşe ve maddi gurura sürükleyen nice sıradan işlerden bir kaç günlük hacc ameli boyunca uzak dururlar ve bitimsiz manevi bir atmosfere girerek dünyevi bağlılıklardan kaçınma ve yalnızca Allah’a bağlanma egzersizi yaparlar. Hacc yolculuğunda, insanı bu kıymetli fırsattan uzak düşürecek her engelin aşılması gerekir. Ancak bu, haccın bir eğlence yolculuğu olduğu anlamına gelmez. Zira hacc manevi bir yolculuktur ve aynı anda beden ve ruh tarafından gerçekleştirilmektedir.’

İslam İnkılabı Rehberi haccın İslam Ümmeti için de önemli bir fırsat niteliği taşıdığını hatırlatarak şunları dile getirdi: ‘İslam Ümmeti kendisine dayatılan bir takım yapmacık ayrılıkların yanı sıra kavim, ırk, kültür ve zevk farklılıkları nedeniyle de kimi doğal ayrılıklarla karşı karşıyadır. Bu yüzden hacc müslümanların bu tür ayrılık ve gayrılıkları giderebilmeleri için büyük bir fırsat mesabesindedir. İslami dayanışma çağrısının İslam dünyasında yankılanması önemli sonuçlar doğurmuştur. Bu vahdet fırsatı içerisinde ihtilaf ve tefrika ortamı oluşturulmaması için herkes dikkatli olmak zorundadır.’

Ayetullah Hamenei daha sonra İslam Cumhuriyeti nizamının muktedir olmasına karşın mazlum bir nizam olduğunu hatırlatarak, aleyhteki nice fikri, siyasi, mezhebi ve icrai ithamlara karşılık hacc sırasında müslümanlara İslam Cumhuriyeti’yle ilgili nice güzel hakikatlerin açıklanabileceğini söyledi.

İslam İnkılabı Rehberi Şia ve Ehli Sünnet’e mensup müslümanların İslam Cumhuriyeti nizamında bir arada yaşadıklarına ve ayrıca İran’da Kur’an ve İslam Şeriati’nin egemen olduğuna işaretle şunları kaydetti: ‘İslam ülkelerinde ve hatta müslümanların yaşamakta oldukları dünyanın çeşitli bölgelerinde müslümanların çoğunun gönlünde İslam Cumhuriyeti, İmam Humeyni ve İran halkına muhabbet yatmaktadır. Ancak, düşman bu nizamı çeşitli İslam mezheblerine düşmanlıkla suçlamaktadır. Bu yüzden, söz konusu saptırmaların müslümanlara anlatılması gerekir.’

Ayetullah Hamenei daha sonra dünya müslümanlarının, başta Amerika olmak üzere tüm emperyalist güçlerin düşmanlıkları ve müdahelelerinden duyduğu nefret ve rahatsızlığı hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Müslümanların çoğu çeşitli nedenlerle bu rahatsızlıklarını ifade edebilme özgürlüğünden mahrumdurlar. Ancak İran İslam Cumhuriyeti gerçekte tüm müslümanların gönüllerinden geçeni kesin ve net bir dille beyan eden büyük, özgür ve cihanşümul bir platform durumundadır. Amerika’nın beslediği düşmanlık da işte bu gerçeklikten kaynaklanmaktadır.’

Başa dön tuşu
Bugün 30 Kasım 2020 (25) içerik yüklenmiştir.