Haberlerİmam Ali HamaneyİranÖrnek ŞahsiyetlerOrtadoğu

Halk, İslam nizamının bir parçasıdır

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, bugün Uzmanlar Meclisi Başkanı ve üyelerini kabulü sırasında yaptığı önemli konuşmada İslam nizamının ümit verici kuvvet noktaları ile güçlü konumunu izah ederek düşmanın mevcut şartlardaki karmaşık ve kapsamlı programlarına değinerek, İslam Cumhuriyeti nizamı muhaliflerinin psikolojik savaşının çeşitli boyutlarını irdeledi ve ülkedeki elit tabakayı dayanışma, dikkat, cesaret ve basırete çağırdı.

Ayetullah Seyyid Ali Hamenei İslam nizamının kökleri güçlendikçe nizamın muhaliflerinin planlarının da değiştiğini belirterek şöyle konuştu: ‘İslam nizamı çeşitli bunalımlarla başedebilme açısından 30 yıllık bir tecrübeye sahiptir. Ancak, sistemin ilerleyerek, çeşitli başarılar sağlamasıyla birlikte muhaliflerin entrikaları da daha bir karmaşık hale gelmiş olup, bu komploların çeşitli boyutlarını tanımak ve ona galebe çalmak gerekir.’
İslam İnkılabı Rehberi şu şartlar altında askeri bir savaş ihtimalinin çok zayıf olduğunu hatırlatarak, şu anda düşmanın psikolojik savaşla İslam nizamıyla boy ölçüşmeye çalıştığını ve düşmanın bu savaştaki hedefinin sistemin kuvvet noktaları ile fırsatlarını, zaaf noktaları ve tehditlere dönüştürmek olduğunu vurguladı.

Ayetullah Hamenei daha sonra İslam nizamının düşmanlarının sürdürdüğü psikolojik savaşın boyutlarını açıklayarak şunları söyledi: ‘Umutların söndürülerek karamsarlığa dönüştürülmesi, çıkmaza saplanıldığı imajının yaratılarak her şeyin karalanması ve sonunda toplumdaki dinamizmin yokedilmesi muhaliflerin izlediği çizginin bir boyutudur. Halkın cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki yüzde 85’lik katılımı ve 30 yıldan sonra İslam nizamına ne denli bağlı olduklarını göstermesi ile cumhurbaşkanının eşi görülmemiş yüksek bir oy oranıyla seçilmesi çok önemli bir kuvvet noktasıdır ve muhalifler bu puanı bir karamsarlık noktasına dönüştürmeye çalışmaktadırlar.’
Düşmanın psikolojik savaşının ikinci boyutunun çeşitli düzeylerde tefrika yaratmak olduğunu söyleyen Ayetullah Hamenei şu görüşleri dile getirdi: ‘Bugün halk arasındaki dayanışma ve gönül birliğinin emareleri açıkça gözlenmektedir.Buna örnek olarak halkın mübarek Ramazan ayındaki Cuma namazlarına katılımı, Kudüs Günü gösterilerine yoğun ilgisi ve Ramazan bayramı namazında görkemli kalabalıklar oluşturması gösterilebilir. Herkesin bu dayanışma karşısında saygıyla eğilmesi ve onun güçlendirilmesi için çaba sarfetmesi gerekir. Kimilerinin tefrikaya neden olan açıklama ve eylemleri onların gaflet ve cehaletinden kaynaklanmaktadır.’
İslam İnkılabı Rehberi konuşmasını şöyle sürdürdü: ‘Düşmanın, seçimler sonrasında meydana gelen bazı olaylar ve sorunlardan duyduğu sevinci görmemek mümkün müdür ? İki asırdır İran karşısında baştan sona kapkara bir karnesi olan İngiltere devleti ile Amerikan hükümeti ve diğer bazı devletlerin, bazı şahıslardan övgüyle sözetmeleri ve kendilerinin İran halkının taraftarı olduklarını söylemeleri karşısında gaflete düşmemek gerekir. Oysa halkımız, İslami nizamın bir parçasıdır. Bu yüzden muhaliflerin entrika ve tefrika peşindeki düşmanca eylemleri karşısında gafil davranılmamalıdır. Hemen herkes ve elitler dikkatli olmak ve açıklama ve eylemleriyle düşmanın ekmeğine yağ sürmemek zorundadır.’
Ayetullah Hamenei İslam Cumhuriyeti’nin gerçeklerinin doğru algılanması gerektiğini öğütleyerek şu değerlendirmede bulundu: ‘İslam Cumhuriyeti halkçı ve İslamcı olmak üzere iki boyuta sahiptir. Halkçı yönü ve cumhuriyete sahip oluşu, yine nizamın İslami yapısına dayanır. Bu yüzden bunlardan herhangi birinin zayıflatılması, bu yapının zaafına yol açar. Bu perspektifte birey ve toplum, şeriat ve akıl, maneviyat ve adalet ile duygu ve kararlılık bir arada bulunmaktadır ve bu güçlü bütünden meydana gelebilecek bir sapma, İslam nizamından sapmaya yol açabilir. Bu çerçevede saltanat İslam’ı, İslam sosyalizmi, seküler İslam ve çeşitli renk ve şekillerde sunulan ve bu iki unsurdan yoksun İslam kurguları, Amerikancı İslam’ı yansıtmaktadır.’

Başa dön tuşu
Bugün 22 Ekim 2021 (1) içerik yüklenmiştir.