Hizbullah Hakverdi

Hariç Kalarak/Kalınarak Yapılan Hicret – Hizbullah HAKVERDİ

“Onları nerede yakalarsanız (orada) öldürün. Onları, sizi çıkardıkları yerden (Mekke’den) çıkarın…”[1]; “…De ki: Onda (o haram ayda) muharebe etmek büyük (günah)tır. (Fakat insanları) Allah yolundan men etmek, onu inkâr etmek, (ziyâretçilerin) Mescid-i Haram’a gitmelerine mâni olmak, onun (Mekke’nin) halkını oradan çıkarmak ise Allah katında daha büyük (günah)tır…”[2]; “…İşte hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye, hakarete, ziyâna uğrayanların, muharebe edenlerin ve öldürülenlerin de suçlarını örteceğim…”[3]; “Bir kavim ile savaşmaz mısınız? Ki, onlar yeminlerini bozdular ve Peygamberi (Mekke’den) ihrac etmeye (çıkarmaya) karar verdiler…”[4]; onlar (o mü’minlerdir ki) haksız yere ve ancak, ‘Rabbimiz Allah’tır!’ diyorlar, diye yurtlarından ihrac edilmişlerdir…”[5]; “Sizinle din hususunda muharebe etmemiş, sizi yurtlarınızdan da ihrac etmemiş olanlara iyilik, onlara adalet(le muâmele) etmenizden Allah sizi men etmez. Çünkü Allah, adalet yapanları sever. Allah, sizi ancak sizinle din hususunda mukatele yapmış, sizi yurtlarınızdan ihraç etmiş (çıkarmış) ve çıkarılmanıza arka çıkmış olanlara dostluk etmenizden men eder. Kim onları dost edinirse, işte bunlar zalimlerin ta kendileridir.”[6]; “Bir vakit, o kâfirler seni bağlayıp hapsetmeleri, ya öldürmeleri, ya da (Mekke’den) ihrâc etmeleri (çıkarmaları) için sana tuzak kuruyorlardı…”[7].

“Allah, iman edenlerin velisidir. (ki) Onları zulümâttan ‘nura’ çıkarır…”[8]; “And olsun ki, biz Musâ’yı, ‘kavmini zulümâttan nura çıkar ve onlara Allah’ın günlerini hatırlat!’ diye mu’cizelerimizle gönderdik…”[9]; ve şöyle de: Rabbim! Beni sıdk (ve selamet) girdirilişi ile girdir ve sıdk (-ü selâmet) ‘çıkarışı’ ile (Mekke’den, kabirden, namazdan vs… güzelce) çıkar ve tarafından bana hakkıyla yar­dım edici bir sultan “İslâmî devlet, hükümet ve hüccet ile kuvvet-i kâmile ver.”[10]; (o halde) hemen Allah’a firar edin…”[11]; gibi ayetlerin tedris ve ta’limi; “Her türlü menfi, zararlı ve Allah tarafından kınanmış ve nehyedilmiş olan fikir, düşünce, tarz, tavır, fiil, niyet, durum, yer ve hare­ketlerden ‘çıkılması-kaçınılması ve uzaklaşılması’, yani ‘hariç kalınarak hicret edilmesi’ yönünde ve doğrultusundadır…”[1]      Bakara(2): 191

[2]      Bakara(2): 217

[3]      Al-i İmrân(3): 195

[4]      Tevbe(9): 13

[5]      Hac(22): 40

[6]      Mümtehine(60): 8-9

[7]      Enfal(8): 30

[8]      Bakara(2): 257

[9]      İbrahim(14): 5

[10]     İsrâ(17): 80

[11]     Zariyat(51): 50

Not: Bu yazı Hizbullah HAKVERDİ’nin Fert’ten Cemâât’e, Cemâât’ten Devlet’e Geçişin İlk Adımı HİCRET isimli kitabından iktibas edilmiştir.

Başa dön tuşu
Bugün 20 Mayıs 2022 (16) içerik yüklenmiştir.