HaberlerİranOrtadoğu

Hüccetülislam Reisi: Düşman, kargaşa ve huzursuzluk peşindedir

Kutsal Rezevi Külliyesi mütevellisi hüccetülislam Reisi düşmanın her an suiistimal peşinde olduğu, birgün halk oyları nereye gitti adına, oyları gündeme getirdiği başka birgün halkın ekmeğini gündeme taşıdığı, oysa düşmanın halkın oy ve geçimini kaygı etmediği ve İran halkına musallat olma hedefi güttüğü, elbette ki bu arzusunun kendisiyle beraber mezara gömüleceğini ifade etti.

Astan News’un bildirdiğine göre Kutsal Rezevi Külliyesi mütevellisi hüccetülislam Reisi, Mutahhar Rezevi Türbe’nin Rezevi Ulu avlusunda düzenlenen “ milletin birliği, velayete biat” yürüyüşünde yaptığı konuşmada, “bizim halkımız düşmanı tanıyan ve basiretli bir halktır ve düşmanın hareketliliğini rasat ederek, onların söylemi ve şom hedefini iyice tanımaktadır, bugün halk düşmanı tanımasaydı, kapıdan dışladığımız düşman, pencereden içeri girmiş olurdu”diye kaydetti.

Reisi açıklamasının devamında düşmanın her an suiistimal peşinde olduğu, birgün halk oyları nereye gitti adına, oyları gündeme getirdiği başka birgün halkın ekmeğini gündeme taşıdığı, oysa düşmanın halkın oy ve geçimini kaygı etmediği ve İran halkına musallat olma hedefi güttüğü, elbette ki bu arzunu kendisiyle beraber mezara gömüleceğini ifade etti.

Düşmanın toplumda tefrikacılık ve çok kutupluluk peşinde olduğunu kaydeden Rehberlik Bilgeler meclisi üyesi hüccetülislam Reisi, “ düşman halkı nizamdan ayırma, halkı halktan ayırma ve ihtilaf oluşturma peşindedir ta ki yurdun ilerlemesini engellesin, halkın sorunlarıyla ilgilenilmesinin önünü engellesin ve huzursuzluk ve kargaşaları gündemde tutsun.”ifadesini kullandı.

Halkın sorunlarıyla ilgilenmenin tüm yetkililer ve yöneticiler için asıl mesele olduğunu kaydeden hüccetülislam Reisi, “düşman İran halkı için sorun oluşturmak istiyor, intikam almak istiyor ve fırsat peşindedir”dedi.

Nizamın maslahatını belirleme kurumu üyesi hüccetülislam Reisi açıklamasının devamında “İslami direniş cephesinin Irak ve Suriye’deki zaferi, Yemen’deki büyük fitnenin açığa çıkması ve Ensarullah’ın üstünlüğü, düşmanı öfkelendirdi ve düşman intikam peşindedir”diye kaydetti.

Hüccetülislam Reisi konuşmasının bir başka bölümünde, bugün İstikbar ve Amerika ile mücadelenin en iyi yolunun halkın yaşamındaki düğümlerin açılması yönünde çaba göstermek ve halka ümit vermek olduğunu ifade etti.

Konuşmasının devamında, “bugün yurdun herhangi bir yerinde yurdun ilerlemesi ve halkın ümidini arttırma yolunda çalışmak, Amerika ile mücadele ve İslam İnkılabının pekişmesi yolundadır”diyen hüccetülislam Reisi, “ister bilerek ister bilmeyerek halkın ümitsizliği ve nizamın yetkililerinin kifayetsizliğini gösterme yolunda en ufak bir hareket, düşmana yardım etmektir”diye kaydetti.

Hüccetülislam Reisi açıklamasını şöyle sürdürdü: Gelinen noktada HŞ. 97 yılının bütçesi meclistedir ve meclisin muhterem temsilcileri, bütçe kanununun çeşitli bölümlerini toplumda mahrumiyetlerin giderilmesi ve toplumsal adaletin attırılması yolunda yönlendirdikleri takdirde, halkı hoşnut edeceklerdir. Halk, yargı alanında fesatla mücadeleye tanıklık ettikçe, her geçen gün yargıya güveni daha da artmış olacaktır ve çeşitli bölümlerde çaba ve yetkinliği gördükçe, güvenleri daha da artmış olacaktır”dedi.

Kutsal Rezevi Külliyesi mütevellisi açıklamasının devamında şöyle dedi: bu hafta içinde ikinci kez düzenlenen bugünkü büyük buluşmada, aziz halkımız din, İslam İnkılabı ve velayete biat ile basiret örneği sergiledi ki bu müthiş olaydan dolayı müteşekkir olmalıyız. Dünyanın birçok ülkesinde iktidar ve milli güvenliğin güvencesi ekonomik ve mali rezervler, askeri güç veya büyük güçlere bağlılıktır, ancak bizim güç ve milli güvenliğimizin en önemli bileşeni, inkılaba gönül vermiş mümin halk, basiretli ve basiret oluşturan ve zulümle mücadele eden lider ve halk ve özellikle gençlerin istikbarla mücadele etmesi ve kendilerini riske atmasıdır.

Rehberlik bilgeler meclisi üyesi hüccetülislam Reisi açıklamasının devamında şöyle dedi: düşmanlar ve dostlar şuna itiraf etmektedir ki İslam İnkılabı üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen, İran halkını İnkılabın başlangıcı ve dayatılan savaştaki sloganlara bağlı kılan husus, basiret oluşturan rehberdir.

Hedef yolunda mücadele ve direniş ve düşmanı hiçe saymanın, bizim gücümüzü korumak ve milli güvenliğimizin önemli bileşenlerinden biri olduğunu kaydeden hüccetülislam Reisi, halkın nizama güveni, nizamın en önemli güvencesi ve sermayesi olduğu ve bu büyük güvence düşman tarafından hedef alındığını söyledi.

Hüccetülislam Reisi açıklamasının devamında şöyle dedi: düşman, çeşitli fitnelerde halkın nizama güvenini hedef almıştır; 88 fitnesinde, ondan önce ve ondan sonra, düşmanın tüm analizleri ve ifadeleri, halkın nizama güvenini sarsma yönündeydi.

Düşmanın anarşi ve fitnecilik peşinde olduğunu kaydeden hüccetülislam Reisi, “bugün ilerleme, gelişme, ekonomik ve geçim sorunlarının giderilmesi ve herhangi bir düğümün açılması halkın birlikteliği, milli vahdet ve toplumun güvenliği ve huzuru sayesindedir.”diye kaydetti.

Nizamın maslahatını belirleme kurumu üyesi hüccetülisalm Reisi, açıklamasını şöyle sürdürdü: anarşi ve güvensizliğin sonucu kuşkusuz halkın lehine olmazken, üstelik halkın sorunlarını çözümlemeyi engellemektir. Bizim aziz halkımız bu anarşiler ve güvensizliklerde düşmanın elini görmektedir ve basiret ve düşmanı tanımak ve arenada bulunmakla fitneyi ortadan kaldırdı, aynen 88 fitnesinde 9 Dey tarihinde herhangi bir kanat ve siyasi gruba bağlı olmaktan öte, sadece velayet, Rehber ve şehitlerin kanına olan aşkıyla arenaya gelerek, fitneyi ortadan kaldırdılar.

Kutsal Rezevi Külliyesi mütevellisi açıklamasının devamında şöyle dedi: güvenlik ve yargı sistemlerinden bu huzursuzluklar ve anarşilerin kökünü bularak dikkatle takip etmeleri ve yurt içinde günevsizliğin kökünü sonsuza kadar kurutmalarını istiyoruz.

Bugün anarşistlerin ülkeyi güvensizleştirdiğini kaydeden hüccetülislam Reisi, “ düşmanlar halkın isteklerinin dalgasına binmek istiyordu, halkın istekleri her zaman vardı, ancak halk sorunları yasal yoldan takip ediyor”ifadesini kullandı.

Hüccetülislam Reisi konuşmasını şöyle sürdürdü: herkes bu ses İran halkının hayrına olan bir ses olmadığını gördü, bu yöntem, inkılap düşmanlarının yöntemidir, bu yüzden halk, ilk andan itibaren fitnecileri sahada yalnız bıraktı ve halk güçlerini seferber ederek, anarşi ve güvenliği sonlandırdı. Her zaman basiretle sahada hazır olmalıyız, düşman düşmanlığını sürdürmek için her şeyi suiistimal ediyor ve siyasi ve toplumsal alanlarda hazır olan ve sorunları yakından rasat eden herkes duyarlılık ve sahada hazır olmakla düşmanın suiistimal edeceği durumları ortadan kaldırmaları gerekiyor.

Bugün herkesin görevi iktidar ve milli güvenlik bileşenlerin arttırılması yönünde çaba göstermek olduğunu kaydeden Kutsal Rezevi Külliyesi mütevellisi hüccetülisalm Reisi, “bugün bizim toplumumuzda birlik ve dayanışma günüdür ve herkes düşmanın elini görerek, nefretini bildirdi ve bu yeni fitneyi sonlandırmaya çaba gösterdi. Herkesin pratikte Amerika ile mücadele için çaba göstermesi gerekiyor ki İslam İnkılabı rehberi bu mücadeleyi direniş ekonomisi, eylem ve amel şeklinde tanıtmıştır.”dedi.

Nizamın maslahatını belirleme kurumu üyesi hüccetülislam Reisi konuşmasının sonunda şöyle dedi: Halk, münafıklar ve saltanat yanlılarının cinayetlerini görmüştür. Halkın bugünkü varlığı çok anlamlıdır ve bunun anlamı İnkılap güçlerine ümit vermek, düşmanları, münafıkları ve saltanat yanlıları ve yurdun tüm düşmanlarını ümitsizliğe sürüklemektir.

Başa dön tuşu
Bugün 17 Eylül 2021 (16) içerik yüklenmiştir.