Ehl-i BeytEyyamullahİslam

Hz.Hasan(as)’ın Doğum Günü

Hz.Muhammed, sevgili torunları Hz.İmâm Hasan-s- ve Hz.İmâm Hüseyin’i-s- pek çok severler ve onlar hakkında; “Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendileridir, ulularıdır”, “Onlar dünyada benim iki demet çiçeğimdir” der ve onlara; “Oğullarım” diye hitab ederlerdi.

Hz.İmâm Hasan-s-, Hz.Ali-s- ile Hz.Fâtıma’tüz Zehra’nın-sa- evliliklerinden dünyaya gelen ilk oğullarıdır. Hz.Muhammed’in-sav- sevgili torunu olan Hz.İmâm Hasan-s-, Hicret’in 3.yılı Ramazan ayının 15. gününde Medine-i Münevvere’de dünyaya gelmişlerdir.

Hz.İmâm Hasan’ın-s-, 5 kız 11 erkek olmak üzere, 16 evlâtları olmuştur. Hz.İmâm Hasan’ın-s- künyeleri; “Ebû Muhammed”, lâkapları “Müctebâ”, “Zeki”, “Sıbt”tır; en meşhur lâkapları ise “Seçilmiş” anlamına gelen “Müctebâ”dır.

Hz.Peygamber; Hz.İmâm Hasan ve Hz.İmâm Hüseyin hakkında;
“Allah’ım” buyurmuşlar; “Ben bu ikisini severim, sen de bunları ve bunları sevenleri sev; bunlar benim ve kızımın oğullarıdır.”

Yine bir hadîs-i şeriflerinde de şöyle buyurmuşlardı:
“Onları seven beni sever, beni seven ise Allah’ı sever; Allah’ı seveni Allah cennete koyar; onlara buğzeden bana buğzeder; bana buğzeden ise Allah’a buğzeder; kendisine buğzedeni de Allah cehenneme atar.”

Hz.İmâm Hasan-s-, göğüslerinden başlarına dek, Hz.Resûl-ü Ekrem’e-sav- benzerlerdi. Bilhassa yüzleri Cenâb-ı Peygamber’e çok benzerdi. Hz.İmâm Hasan-s-, ahlâk bakımından insanlara bir örnekti ve cömertliği de çok fazlaydı. Hz.Muhammed’in bir hadîslerinde, Hz.İmâm Hasan hakkında:

“Bu benim oğlum seyyid’dir. Allah, onun vasıtasıyla Müslümanlardan iki büyük bölüğün arasını uzlaştıracaktır” buyurdukları da zikredilmektedir.

Hz. İmam Ali-s- şehid edildikten sonra onun yerini büyük oğlu İmam Hasan-ı Mücteba-s- aldı, halk ona biat etti. Ancak Muaviye onu rahat bırakmadı ve halkı onun aleyhine kışkırttı ve sonunda onunla başademeyeceğini anlayınca Mervan aracılığı ile Hz.İmâm Hasan’ın-s- zevcesi olan Câde’ye bir haber göndererek, Hz.İmâm’ı zehirleyip şehit ettiği takdirde, kendisini oğlu Yezîd’e alacağını ve bin dirhem para vereceğini vaad etti.

Vefâsız Câde; bu sözler üzerine Hz.İmâm Hasan’ı üç kez zehirlemeye teşebbüs etmiş ancak üçüncüsünde bu haince hedefine ulaşmıştır. Sefer ayının 28. Cuma gecesi Hz.İmâm Hasan’ın-s- kaldığı eve gizlice giderek; Hz.İmâm’ın, su içtiği testinin içine zehirli elmas zerrelerini dökerek su ile karıştırmıştır.

Hz.İmâm Hasan, bu testiden içtiği su ile zehirlenip, Hicret’in 49. yılı (Milâdi 669) Safer ayının 28. günü gecesi Medine’de Hak’ka kavuşmuştur. Hz.İmâm Hasan-s-, Hak’ka kavuştuklarında 47 yaşlarında idi.

Başa dön tuşu
Kapalı
Bugün 12 Ağustos 2020 (21) içerik yüklenmiştir.