Haberlerİmam Ali HamaneyİranÖrnek ŞahsiyetlerOrtadoğu

İbrahimi Hacc’ın Felsefesi

Hacc, aşıkların maşuka kavuştuğu aydır. Hacc, Kabe’yi ziyaret niyeti ve çeşitli ibadi, siyasi, ictimai ve hatta iktisadi boyutlarda özel menasiki yerine getirmek üzere müminleri kendine cezbeden bir ibadettir.

Bir kez daha her yıl bu günlerde olduğu gibi İslam aleminin üniter ümmetinin feyz ve sırlar dolu günlerine yaklaşıyoruz. Bu günlerde düzenlenen merasim ve her yıl dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca aşığın özel bir mekanda icra edilen amellerden söz ediyoruz, öyle ki şimdiye kadar içi boş ve beyhude maddi dünyada bu amellere benzer ameller yaşanmamış ve yerine getirilmemiştir.

Bu merasim ve menasik yer yüzünde yaşayan insanların tüm maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılama bakımından tektir ve aşık insanlar büyük bir coşku ile adeta kaybettiği maşukunu ararcasına kutsal topraklarda ve mukaddes mekanlarda her an O’nu aramaktadır.

Bu büyük manevi merasimin yaklaştığı şu günlerde İran’ın Hac kurumu yetkilileri fırsatı değerlendirerek yine her yıl olduğu gibi bu kez de İmam Humeyni – s – Hüseyniye’sinde Dünya Müslümanlarının ve Ezilenlerinin Rehberi İmam Ali Hamaney ile buluştular ve kendilerinin, İslam dininin en önemli erkanından biri sayılan İbrahimi Hacc’ın muazzam ve harikulade felsefesi hakkında değerli tavsiyeleri ve sözlerinden yararlanmaya çalıştılar.

Manevi işlere ağırlık vermek ve müslümanların vahdetinin korunması için ciddi çaba harcamak ve Hac sırasında planlı hareket etmek, İmam Ali Hamaney’in Hac kurumu yetkililerine sunduğu önemli ve değerli tavsiyelerinin başında yer alıyordu.

Gerçekten de Hacc, kimin kime kavuştuğu aydır? Bu hangi ziyaret niyetidir ve hangi menasikin yerine getirilmesidir ki İbrahimi – Muhammedi Hac’cın temelini atan İmam Humeyni – ks – ve İmam Ali Hamaney çok kez ondan büyük bir nimet ve ilahi fırsat olarak söz etmiş ve etmektedir?

Evet Hacc, aşıkların maşuka kavuştuğu aydır. Hac, Kabe’yi ziyaret niyeti ve çeşitli ibadi, siyasi, ictimai ve hatta iktisadi boyutlarda özel menasiki yerine getirmek üzere müminleri kendine cezbeden bir ibadettir.

Evet Hac hidayet, bereket, izzet, davet, rahmet, mağfiret, beraat, diyanet, siyaset, geçim, maddiyat, maneviyat ve direniş odağıdır ve her yıl zilhicce ayının yaklaşması ile birlikte tüm İslam aleminin hayat veren bir meltem adeta her tarafın ıtır gibi kokmasına sebep olur.

Hacc, müslümanların ve İslam’ın çıkarlarını kapsaması bakımından bir fırsat sayılır. Hac, kıyam ve halkın yaşamlarının tüm boyutlarında harekete geçmeleri itibarı ile bir fırsat sıyılır. Hac, müslümanlara asil İslam’ı tüm dünyaya anlatmaları bakımından bir fırsattır.

Hz. Ali – s – Hac ziyareti sırasında fırsatların değerlendirilmesi konusunda şöyle buyurur: İnsanlara Hac günlerini, Allah’ın günlerini hatırlatın. Sabah akşam, insanlarla genel oturumlara katılın. Dini soruları olanları fetvalarla tanıştırın. Cahilleri eğitin ve alimlerle konuşun.

Başa dön tuşu
Bugün 09 Mayıs 2021 (9) içerik yüklenmiştir.