AfganistanDünyaHaberler

İddiadan eyleme Taliban tutumlarında esneklik

Afganistan’da Taliban geçici hükümetinin Eğitim Bakanlığı vekili Nurullah Mümir, ülkedeki kız ve erkek okullarının ayrı öğretmenlerle ve İslami tesettürün dikkate alınarak yeniden açıldığını duyurdu.

Nurullah Münir’e göre, Taliban kızların eğitimine hiçbir zaman karşı çıkmadı ve bu grup, kızlar için İslam’a uygun sağlıklı bir ortam yaratmak için yeni bir plan başlatmaya hazırlanıyor.

Kuşkusuz, Taliban’ın geçici hükümetinin Eğitim Bakanlığı vekilinin kızların eğitimiyle ilgili iddiası ileriye doğru bir adımdır ve bu grubun yönetim pozisyonlarının kademeli olarak yumuşadığını göstermektedir.

Taliban’ın geçmişteki performansı göz önüne alındığında, Nurullah Münir’in bu örgütün  kızların eğitimine asla karşı olmadığı yönündeki ifadeleri, sadece bir propaganda sloganından ibaret olduğu anlaşılır. Bu nedenle okulların açıldığını duyuran Münir’in açıklamasında kızların eğitim düzeyi hakkında net bir bilgi verilmedi. Kabil’in Taliban tarafından askeri işgale uğraması ardından örgüt, kızların eğitimine karşı olduğunu belirtti, ancak Taliban’ın içinde Kuveyte Şurası ile  Hakkani grubu arasındaki ihtilaf ve bölünmeler göz önüne alındığında, Hakkani Grubu’nun Taliban üzerindeki tam hakimiyetine rağmen Kuveyte Şurası’nın üyeleri taleplerini Taliban liderlik konseyine dikte ettiği görünüyor.

Bu nedenle, kız okullarının kapatılmasına rağmen, Mezar-ı Şerif’te kız çocuklarının eğitiminin Afganistan’daki mevcut durumla ilgili farklılıklarını doğrulayan raporlar var.

Bu bağlamda, siyasi konularda Afgan bir uzman olan Asif Aşna, şöyle diyor:

“Taliban yirmi yıl öncesinden beri değişikliklere uğramış olsa da ideolojik olarak dünkü Taliban’dır. Bu nedenle, Afgan toplumunun yararına pozisyonlarında esnek olmaya hazır olduklarını pratikte göstermelidirler.”

Uluslararası toplum ve Taliban, bir sabır ve beklenti politikası izliyor gibi görünüyor. Uluslararası toplum, buna göre pozisyon alabilmek için Taliban grubunun gerçek ve icracı politikalarını ortaya koymayı beklerken, buna karşılık Taliban grubu da uluslararası toplumun planlarına karşı toleransını ve sabrını ölçmeye çalışıyor. Ancak Taliban, Afgan toplumunun gerçeklerini ve uluslararası toplumun, Taliban’ın yönetim alanındaki politika ve programlarını güncellemeye ve kendilerini militan bir grubun koşullarından ve planlarından uzaklaştırmaya yaptığı vurgunun farkına varıyor gibi görünüyor. Gerçi uluslararası toplumun Taliban’a yaklaşımı, grubun popüler sloganları ve söylemleriyle değil, eylemleriyle orantılıdır.

Siyasi meseleler uzmanı Meryem Şahi, “Taliban liderliğinin yeni bileşimi hakkında yazıdığı yazıda şöyle diyor:

“Bugünün Taliban liderleri son yirmi yılın liderlerinden farklı. Taliban yetkililerinden  Muhammed Neim Verdak ve Abbas Stankezi gibi insanlar İslamabad ve Yeni Delhi’deki muteber üniversitelerde okudular ve Taliban davranışlarını etkileme yeteneğine sahipler.”

Yirmi yıl sonra Kabil’de askeri olarak yeniden iktidara gelen Taliban, Afgan halkının sosyal, ekonomik ve kültürel koşullarındaki değişikliklere ve bunların uluslararası gelişmeler üzerindeki etkisine tanık oluyor. Ayrıca Taliban aydınları, uzmanlar ve eğitimli insanlar olmadan Afgan toplumunu yönetmenin ve yönlendirmenin mümkün olmadığı sonucuna varmışlardır. Bu durumun Afganistan’daki hükümet tipiyle Taliban’lı veya Taliban’sız hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü Afganistan’ın geleceğini inşa edenler genç Afgan neslidir.

Her halükarda, Afgan kızları ve kadın topluluğu, Afganistan nüfusunun önemli bir bölümünü ve istihdam kapasitesini oluşturuyor. Eğitimli kadın ve kızlar olmadan, hemşirelik ve öğretmenler topluluğu da dahil olmak üzere onların çalışması ve yönetmesi mümkün olmayacaktır. 

Başa dön tuşu
Bugün 09 Aralık 2022 (13) içerik yüklenmiştir.