Haberlerİmam Ali HamaneyİranÖrnek ŞahsiyetlerOrtadoğu

İlahi irade tağutların iradesine galebe çalmıştır

Dünya Müslümanlarının ve Ezilenlerinin Rehberi İmam Ali Hamaney Hac merasimi organizasyon sorumlularını kabulü sırasında Hacc’ın çok büyük kapasitesine temasla, “Hac amellerinin her bir bölümü insan ruhunu eğitmedeki önemli etkisine paralel olarak tebliğ ve aydınlatma hususunda da çok büyük bir imkâna sahiptir” dedi.

Hac merasimi organizasyon sorumlularının çabalarından dolayı takdir ve teşekkürlerini bildiren Dünya Müslümanlarının ve Ezilenlerinin Rehberi konuşmasının devamında, “Haccın şimdiye kadar tesbit edilmemiş kapasitelerinin açığa çıkarılması, kendi vazife ve sorumluluğunu bu kapasiteleri keşfedip açığa çıkarmak bilen ve düzenlenen merasim ve programların etkinlik ve kalitesini artırabilecek düşünürlerden oluşacak bir düşünce odasına ihtiyacı var” dedi.

Allah Teâlâ’nın bu yılki hac merasimine özel bir lütufta bulunduğunu da hatırlatan İmam Ali Hamaney, “Allah Teâlâ bize gösterdi ki ilahi irade nasıl tağutlar ve maddi tanrıçalar galebe etmektedir ve bu husus şimdiye kadar defalarca İslam Cumhuriyetinde tecrübe edilmiştir” dedi.

“Bazı şüphelerin gündeme getirtilmesi teybin ve tebliğ için yeni bir kapı açabilir, özellikle şüphelerin cevaplandırılması zaruridir” diyen İmam Ali Hamaney ayrıca Hac merasimi esnasında Mekke’de müşriklerden teberi olunması merasimiyle Medinet’un Nebi (sav)’de muhteşem Kumeyl duası merasiminin düzenlenmesi olayına temasla, “Tevessülde bulunmak sizlerin teşebbüsünüzün desteğidir ve bu Urvet’ul Vuska’nın (metin ve muhkem olan tutulacak şey’in) korunması gerekir. Günümüzde hac yapılan girişimler sayesinde bir aydınlatma merkezine dönüşmüştür ve bu girişimler tüm şiddetiyle devam etmelidir” dedi.

Bu kabulde Rehber’in konuşmasından önce kısa bir konuşma yapan İranlı hacılar başkanı ve Veliyi Fakih’in Hac organizasyonundaki temsilcisi Huccet’ul İslam Muhammediyi Reyşehri, bu yılki Hac merasimi mevzuunun “Gerçek intizar içinde olanların özelliği olarak Basiret ve Vahdet” meselesinin gündeme getirilmesi olduğunu belirterek, Hacc amelleri ve manevi programlarının, menfi çok ağır propagandalara ve şiddetli kaygılara rağmen daha önceki yıllara nispetle daha huzurlu bir ortamda ve güzel bir şekilde hayata geçirildiğini söyledi.

Huccet’ul İslam Reyşehri konuşmasının bir bölümünde, “Fıkhi meselelerin beyanı, Vahdet ve beraat gibi mevzuların gündeme getirtilmesi, tebligat meselesine yeni bir bakış, kuşkuların cevaplandırılması, İslam ümmetinin vahdeti ve İran İslam Cumhuriyeti nizamının konumu gibi meselelerin Hac organizasyonu boyunca düzenlenen seminer ve panellerde ele alınarak incelendiğini ayrıca hac merasimi boyunca gerek Beyt’ullah’ıl haramda olsun ve gerekse hacı kafileleri içerisinde seçkin Kur’an hafızı ve karilerinin etkinliklere katılarak hacıları ilahi kelamdan feyizlendirdiler” ifadesini kullandı.

Başa dön tuşu
Bugün 30 Kasım 2021 (30) içerik yüklenmiştir.