Ehl-i BeytEyyamullahİslam

İmam Cevad(as)’ın Şehadet Yıldönümü

İmam Cevad (sa) döneminde çeşitli tarikatların ortaya çıkması, İslam dünyasının genişleyip diğer din ve inançlarla karşılaşması, Yunan felsefesinin eserlerinin çevirilmesi ve iktidar çarpışmalarının sonucuydu.

İmam Cevad (sa)’nın 17 yıllık imameti, Abbasi hükümdarların oluşturduğu baskı dönemine denk gelir. Abbasi hanedanının iki halifesi Me’mun ve Mu’tasam’ın hilafetleri döneminde müslümanların önderliğini üstlendi. Söz konusu 17 yıllık imamet döneminin 15 yılı, saygıdeğer babası İmam Rıza (sa) gibi Me’mun’un hilafeti döneminde geçti.

İmam Cevad (sa) da babası gibi siyaset, düşünce ve kültür olmak üzere çeşitli cephelerde mücadele verdi. Zeydiye, Vakıfiye ve Gulat gibi tarikatların yarattığı kuşku ve şaibeler, imam Cevad (sa)’yı İslam kültürü alanında net ve şeffaf bir tavır ortaya koymasına sebep oldu.

İmam Cevad (sa) tüm bu tarikatların iddialarını Kur’an’ı Kerim ayetlerinden verdiği tefsirlerle çürüttü.

Abbasi halife Me’mun, hicri kameri 204 yılında Bağdat’a geldi ve bazı rivayetlere göre henüz 10 yaşında olan imam Cevad (sa)’yı Medine’den Bağdat’a çağırdı ve o hazrete de babası imam Rıza (sa)’ya uyguladığı kısıtlamaları uygulamaya başladı.

Gerçekte Me’mun, İslam dünyasında imam Rıza (sa)’yı şehit etmekle suçlandığı için imam Cevad (sa)’yı kendi kızı ile evlendirerek bu suçlamadan kurtulmaya ve kendini Ehl-i Beyt –s- taraftarı göstermeye çalıştı.

Me’mun’un hile ve planlarının bilincinde olan imam Cevad (sa) evlilikten sonra Bağdat’ta kalmayı reddederek Medine’ye geri döndü ve şehit olduğu yıla kadar orada kaldı.

Me’mun’un kızı Ummulfazl’ın babasına yazdığı mektuplar, imam Cevad (sa)’nın bu kızla zorunlu olarak evlendiğini yansıtırken, evlat sahibi olmaması da Me’mun’un Allah resulü (sav) soyundan bir evlat sahibi olma planlarını suya düşürdüğünü gösterir.

Me’mun’dan sonra halife olan Mutasam, Bağdat’a gelir gelmez imam Cevad (sa)’yı Medine’den Bağdat’a çağırdı. İmam Cevad (sa) hicri kameri 218 yılında İmam Hadi (sa)’yı kendi halefi olarak tanıttıktan sonra Ummulfazl ile birlikte Bağdat’a gitti. İmam Cevad (sa) yaşamının son iki yılında Mutasam’ın ağır gözetimi altında yaşadı, fakat yine de halkla olan ilişkisini sürdürdü.

İmam Cevad (sa) insanlara yönelik infak ve bağışları yüzünden pek cömert ve bağışlayıcı anlamına gelen Cevad olarak lakaplandırıldı.

Başa dön tuşu
Kapalı
Bugün 18 Eylül 2020 (16) içerik yüklenmiştir.