Ehl-i BeytEyyamullah

İmam Hasan Askeri(as)’nin Doğum Yıldönümü

Ehl-i Beyt’in on birinci imamı olan İmam Hasan b. Ali Askeri (a.s.), Merhum Küleyninin nakline göre hicri 232 yılının Ramazan veya Rabi”üs Sani ayında dünyaya gelmiş ve 28 yıl yaşamıştır. İbn-i Hallekan, İmam”ın 231 yılının aylarından birinde Perşembe günü dünyaya geldiğini söylemiş ve İmam”ın 232 yılının Rabi”üs Sani ayının altısında dünyaya gelmiş olduğuna dair bir görüşü de nakletmiştir. Şeyh Müfid ve Sa”d b. Abdullah İmam”ın Rabi”üs Sani ayında dünyaya geldiğini kabul etmişlerdir. Mes”udi, O Hazretin 29 yaşında şehid olduğunu söylemiştir. O halde Mes”udi O Hazretin 231 yılında dünyaya geldiğini kabul etmiş olmalıdır.

Ravilerin çoğunluğunun rivayet ettiğine göre İmam Askeri (a.s.) hicri 260 yılının Rabil”ül Evvel ayının sekizinde dünyadan göçmüştür. Başka bir görüşe göre de İmam 260 yılının Cümad”el Ula ayında vefat etmiştir.

İmam Hâdi (a.s.) 254 yılında vefat ettiğinden dolayı haliyle Hz. Askeri”nin (a.s.) imamet süresi Şeyh Müfid”in rivayetine göre altı yıl ve Sa”d b. Abdullah”ın rivayetine göre ise beş yıl ve sekiz aydır.

O Hazretin annesi cariye idi fakat adının ne olduğu hususunda muhtelif rivayetler mevcuttur. Bazı kaynaklarda İmam”ın annesinin adı “Hadis” veya “Hadise”, diğer bazı kaynaklarda ise adının “Susen” olduğu zikredilmiştir. Uyûn”ul Mücizat O”nun annesinin sahih adının “Salil” olduğunu belirtmiş ve “O, arif ve salih kimselerden idi” cümlesi ile onu methetmiştir.

İmam Askeri”nin (a.s.) lakaplarından “Samit, el-Hadi, er-Rafik, ez-Zeki ve en-Naki” olduğu zikredilmiştir ve bazı tarihçiler “el-Halis” lakabını da İmam”ın lakaplarına eklemişlerdir. Hem İmam Cevad”ın (a.s.) hem de İmam Askeri (a.s.) “İbn-ur Rıza” künyesiyle meşhur olmuşlardı. İmam Hâdi (a.s.) ve İmam Askeri (a.s.) da “Askeriyeyn” lakabıyla tanınıyorlardı. İmam Askeri”nin (a.s.) yüzüğüne şu iki cümlenin nakşedildiği yazılmıştır: “Sübhane menlehü makalid”üs semavati vel arz” ve “İnnellahe şehidün.”

Ahmed b. Übeydullah b. Hakan, İmam Askeri”nin (a.s.) zahiri özelliklerini şöyle vasfetmektedir: İmam”ın gözleri siyah, boyu iyi, yüzü güzel ve bedeni tam yerindeydi.

Başa dön tuşu
Kapalı
Bugün 05 Nisan 2020 (41) içerik yüklenmiştir.