İslami Davet

İmam Hasan(as)’ın Kutlu Doğumu

İmam Hasan (a.s.)’ın Kısaca Hayatı

Kimlik bilgisi
Adı: Hasan
Künyesi : Ebu Muhammed
Lakabı : Mucteba
Baba adı : Ali (a.s)
Anne adı: Fatıma (s.a)
Doğum yeri: Medine
Doğum tarihi: 15 Ramazan Hicretin 3. yılı
Peygamber’e (s.a.a) olan yakınlığı: Torunu
Şehadet yılı :28 sefer 50 h.
Şehadet yeri : Medine :
Şehadet sebebi : Eşi Cude tarafından zehirlenmesi

Çocukluk dönemi

İmam Hasan (as) yedi yaşına kadar Allah Resulü’nün kucağında büyüdü, Peygamber’in Ona ve kardeşi Hüseyin’e olan sevgisi ve muhabbeti tüm tarih ve sire kitapları bu konuda bir çok rivayet nakletmişlerdir.
İmam Hasan yedi yaşında önce Peygamber’i ve ondan üç ay ya da altı ay sonra vefat eden annesini kaybedince, babasının terbiyesi altında büyüdü. 30 yıl da Emir’ul- Muminin Hz. Ali (a.s)’ın döneminde yaşamıştır. O hazret babası hilafeti döneminde babasının sağ kolu olmuş ve bütün savaşlara katılmıştır.
Babası Hz. Ali (a.s) şehit olunca, Onun vasiyeti ve Allah’ın emriyle imamet makamına ulaşıp zahiri hilafeti de üstlendi, altı ay kadar müslümanların işlerini idare etti. Bu müddette Ali (a.s) ve evladına aşırı düşmanlık güden ve yıllarca hilafet için savaşan Muaviye, (ilk olarak Osman’ın kanını bahane ederek hilafet için daha sonra apaçık bir şekilde halife olmak için savaştı) İmam Hasan’ın hilafet merkezine karşı ordu düzenleyip savaş açtı. Aynı zamanda İmam Hasan’ın (a.s) ordu komutanlarını yüklü paralarla satınalıp, O Hazretin aleyhine kışkırttı.

İmam bir gurup sadık ve fedakar yaranının ve taraftarlarının canını kurtarıp Ehl-i Beyt mektebini sonraki nesillere ulaştırmak için çeşitli şartlar altında hilafeti Muaviye’ye devretti ama Muaviye ilk baştan bütün anlaşmaları ayak altına aldı ve buda Ümeyyeoğulları tarihine kara bir leke olarak kıyamete kadar tarihe kazındı.
İmam Hasan (a.s), zahiri hilafeti Muaviye’ye bıraktıktan sonra Kufe’yi terk edip Medine’ye döndü. Orada İslamî ilimleri halka öğretmek ve onu yaymakla meşgul oldu.

Şehadet

Anlaşmanın şartlarından biriside Muaviye’den sonra İmam Hasan zahiri hilafete geçecekti ama Muaviye hilafeti oğlu Yezid’e bırakmak için İmamın eşi Cude’yi para ile kandırarak İmam’ı zehirletti ve o zehirlenme sonucu İmam şehit oldu ve Medine’de baki mezarlığında defnedildi.

İmam Hasan(as)’ın Kutlu Doğumu Konusuna Ait Etiketler

Yukarı Çık