İmam Humeyniİslam İnkılabıÖrnek Şahsiyetler

İmam Humeyni açısından İslam ve Cumhuriyet

Cumhur, halk kitlesi demektir tabiki cumhuriyet hükümeti de halk hükümeti anlamına gelir.

Fars edebiyatında cumhuri hükümetin babadan oğula miras olarak kalan şahlık ve sultanlık yerine geçecek bir tür siyasi düzendir. Bu düzende bir kişi halk tarafından seçilip belli süre için ülke idaresini eline alıyordu. DolayIsıyla cumhuriyet bir taraftan gücün sınırlandırılması ve toplum fertlerine ahlaki yetki ve değer verildiği siyasi bir düzendir.

Cumhuriyet sistemlerin içerisinde en iyi hükümet şeklidir. Ancak cumhuri hükümetin çerçevesini İslam belirler . Aslında cumhuri hükümeti bireysel, istibdadi, hanedan hükümetlerine son verip iktidarı halka bırakıyor.

İslam mektebinde cumhuriyet

İslam hükümetin kurulmasıyla onu şeriatın genel maksat ve maslahatlarını yerine getirmekle görevlendiriyor.
Siyasi nizamın kurulmasındaki zaruret dinin gelişmesi ve beşeri değerlerin korunmasıdır. Kuran’ı kerimde emperyalist düzenler redd edilerek Saltanat, Aristokrasi,cumhuriyet ve diğer hükümet şekillerinden söz edilmezken hükümet düzenleri ve toplumun idare biçimleri hususunda çeşitli konulardan bahs edilmiştir.

İslam cumhuriyetinde Şeriat kuralları geçerlidir.

İslam toplumunda herkes hatta resulullah SAV ile onun halefleri bile sonsuza dek istisnasız ilahi kanunlara tabi olup yüce Allah’ın iradesi adalet kaynağı ve yasaları destekleyici olarak sürekli kalıcı ve istikrarlı olacaktır.

Siyasi İslam kültürüne dayalı cumhuriyette toplumun siyasi yönetimi veya rehberlik ilahi ideoloji ve islami değerler üzerine egemen organlar arasındaki ilişkileri düzenleyip koordinasyon sağlar. Bu siyasette tam insani ilişkiler terbiye ve hidayet anlamları çerçevesinde sağlanarak hedefli organize bir cemiyetin ortaya çıkmasına ortam hazırlar.

Bu tür liderlikte maddi ve refah anlamında da saadet izlenir. Ancak milletin İslam’a uygun kümtür,ekonomi ve sosyal ve siyasi hedefli bir sisteme yönlendirilmesi hedefleniyor.

Başa dön tuşu
Bugün 16 Temmuz 2024 (14) içerik yüklenmiştir.