Haberlerİmam Ali Hamaneyİmam HumeyniİranÖrnek ŞahsiyetlerOrtadoğu

İmam Humeyni(ra), İslam’ın gerçek simgesidir

İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün sabah rahmetli İmam Humeyni’nin vefatının 20 yıl dönümü merasimlerini düzenleme komitesi üyelerini kabulü sırasında yaptığı konuşmada rahmetli imam Humeyni’yi “İslam”ın sembolü, “bağımsızlık, onur ve vahdet”in sırrı niteleyerek, “imam’ın bu değerli mirasları tam bir titizlikle korunmalı ve imam’ın hatırası ilahi bir nimet olarak canlı tutulmalıdır” dedi.

O büyük insanın vefatı üzerinden yılların geçmesine rağmen imamın kişiliğinin yeni boyutlarının idraki ve tecellisinin merhum İmam’ın büyük kapasitesinin bir belirtisi olduğunu hatırlatan İslam İnkılâbı Rehberi, “İslam İnkılâbının büyük mimarı öylesine bir kapasiteye, liyakat ve ehil olma özelliğine sahipti ki Allah Teâlâ kendi rahmet ve iradesini onun vasıtasıyla tecelli ettirdi ve imam’ı yüce ilahi mucizenin yani İslam İnkılâbı’nın zaferinin tahakkuku için bir vesile, araç karar kılmıştır” dedi.

Ayetullah Hamanei, İran halkının milli birliğinin sır ve tecellisi olarak İmam Humeyni (ra)in varlığının boyutlarını açıklayarak, “değerli imamımız, halkın “kalbi, ruhi ve ameli” vahdetinin parlak bir merkeziydi, muhalifler bile yürekten ona saygılıydılar ve imamın yüceliğini kabullenmekte ve Tahsin etmekteydiler” dedi.

İslam İnkılâbı Rehberi, rahmetli İmam Humeyni’nin Muhammedi İslam’a bağlılığı, iftiharı ve onu aziz kılmasının, onu İran ve İslam dünyasında “İslam’ın Simgesi”ne çevirdiğini hatırlatarak, imamın vefatından 20 yıllık bir zamanın geçmesine rağmen İran halkı ve Müslüman halkların halen İmam’ı İslam’ın bir sembolü olarak bildiklerini ve bunun inkâr olunamaz bir gerçek olduğunu bildirdi.

İran halkının İmam’a karşı derin kalbi ilgi ve sevgisinin imamın sürekli söyleşisinin başka söyleşilere galebe çalmasına sebep olduğunu hatırlatan Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında şunları belirtti: “Toplumun genel atmosferi, imam’ın coşku verici ve yüceltici hatırasıyla doludur. Tüm siyasi akımlar, hatta fikri açıdan İmam’ın tüm ilke ve temel teorilerini kabul etmeyen kimseler bile kendilerini imamın izleyicisi ve mensubu tanıtmaktalar. Zira oylarıyla nizamı ayakta tutan kitleler nezdinde imam’ı desteklemek ve sevmenin bir değer olduğunu biliyorlar ve bu üzerinde düşünülmesi gereken bir gerçektir.

İslam’ın cevherinden kaynaklanan İmam Humeyni (ra)in sabit ve sağlam ilkelerinin İslam dünyası halkları ve aydınlarının imama olan sevgi ve desteğinin asıl sırrı olduğunu belirten İslam İnkılâbı Rehberi, “aziz imam, başkalarına karşı en ufak bir çekincesi olmaksızın, doğu ve batılı aydınların kullandıkları kavram ve mefhumlara aldırış etmeksizin, asil İslam’ı açık bir ifadeyle dile getirmekte, onun aziz kılmakta ve onunla iftihar duymaktaydı. İslam âlemi genelindeki aydınlar ve halklar da bu sebepten dolayı o yüce ilahi şahsiyete âşık olmuştur” dedi.

İmam Humeyni’nin ulusal onur ve bağımsızlığın hakiki simgesi olduğunu belirten İslam İnkılâbı Rehberi, İmam Humeyni’nin en ufak bir korku ve çekincesi olmaksızın dünyanın siyasi zorbalarının karşısında direnecek, tüm iftira ve töhmetlere rağmen var gücüyle asil İslam’ı müdafaa edecek bir karakterde yaratıldığını ve bunun için de İran halkının gerçek ulusal onuru simgesine çevrildiğini belirtti.

Ayetullah Hamanei, İran halkına aşağılık kompleksi aşılamak amacıyla düşmanların bir asırlık girişim ve çabalarına temas ederek, İmam (ra)in İsevi nefesiyle İran halkını dünyanın zorbacı güçleri karşısında yüce bir halka çevirdiğini ve İran halkının da bu gerçeğin tüm benliği ile idrak ederek o aziz imamı kendi ulusal bağımsızlık sırrı ve simgesi olarak kabul ettiklerini söyledi.

İran’ın muhtelif kavim ve mezheplerinin, siyasi parti ve akımlarının rahmetli İmam Humeyni’nin etrafında toplanmalarının imam’ın vahdet bahşedici özelliğinin açık bir belirtisi olarak zikreden İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Hamanei şöyle dedi: “Bazıları bu bereketli ulusal birliği zedelemek istemekteler. Nitekim bir yerde ulusal vahdet tecelli ettiğinde bunlar başka bir yerde basit insanları devreye sokarak ve diğer bazı unsurları perde arkasında yöneterek ulusal vahdeti zedelemek istemektedirler.”

Zahidan’daki facia olayının arkasındaki şirretliğe değinen Ayetullah Hamanei, bu olay sonrası düşmanların ortamı daha da karıştırmak istediklerini, ancak her kesin tam bir şuur ve uyanıklık içinde, ülkenin bağımsızlık ve kalkınmasına muhaliflerin arzularının gerçekleşmesini engellemeye çalışmaları gerektiğini hatırlattı.

Şia’sıyla, Sünni’siyle tüm toplum fertlerini, muhtelif kavimleri, siyasi ve sosyal akımları İmam (ra)in değerli mirası olarak ulusal birlik ve vahdetin korunmasına çağıran İslam İnkılâbı Rehberi, “Seçimler de dâhil tüm meselelerde ortak ilkeler bu cümleden ana yasa esas alınmalı, birbirimize karşı saygıyı, ilke ve değerlere saygıyı koruyarak bir takım doğal farklılık ve görüş ayrılığının ulusal vahdeti zedeleyecek konuma gelmesine izin vermemek gerekir” dedi.

Ayetullah Hamanei ayrıca rahmetli İmam Humeyni’nin vefatının 20. yıl dönümü merasimini düzenleme komitesi üyeleri özellikle bu komitenin sorumlusu Sayın Muhammed Ali Ansari’nin ilgi ve zahmetlerinden dolayı teşekkürlerini bildirerek, kadirşinas İran halkının imam’ın vefat yıl dönümü törenlerine duygusal bağlarla yaklaştığını ve bu törenlerde halkın katılımı için gerekli kolaylıkların sağlanması gerektiğini söyledi.

Başa dön tuşu
Bugün 18 Mayıs 2021 (9) içerik yüklenmiştir.