Aşuraİmam Humeyni

İmam Humeyni(ra)’den Aşura Mesajları

Mazlumların Seyyidi, yani efendisi ve özgürlükçülerin önderi olan İmama Hüseyin’i –s- anma meclisleri, akıl ordusunun cehaleti, adaletin zulmü, emanetin hıyaneti ve İslam hükümetinin tağut hükümetine galebe çalış meclisleridir. Bu meclisler ne kadar sık ve görkemli yapılırsa Aşura’nın kanlı bayrakları mazlumun zalimden intikam alacağı günün gelip çatacağının bir alameti olarak daha da yükseklere asılacaktır. (1)

Masum imamlar (a.s.) ve özellikle mazlumların Seyyidi, şehitlerin önderi Hazreti Eba Abdullah (a.s.) (Allah’ın Peygamberi’nin, Allah melekleri ve salihlerin selamı O’nun büyük kahraman ruhunun üzerine olsun)’a matem tutma merasimleri yapmak için hiç bir zaman gaflete düşmeyin. (2)

Görkemli bir şekilde yapılmakta olan matem meclislerini olduğundan daha da canlı tutmaya gayret ediniz. (3)

Meclisleri, matem meclislerini ve sine vuran grupları inşallah daha yaraşır ve kâmil bir halde canlı tutmaya çalışalım. (4)

Masum İmamlar (a.s.)’ın yas ve matem meclislerini canlı tutun, bunlar mezhebimizin şiarlarındandır ve canlı tutulmaları gerekir. Bunlar siyasi şiarlardan biri olup korunmaları gerekir. Bu kalem aşındıranlar sizi oyuna getirmesinler, çeşitli isimler altında ki bu şahıslar kendi sapık meramlarıyla bütün her şeyinizi elinizden almak istiyorlar, ola ki sizleri oyunlarına getirmesinler. (5)

Meclisler kendi yerinde kalmalı, matem meclisleri kurulmalı ve minber ehli de İmam Hüseyin (a.s.)’in şahadetini canlı tutmaları gerekmektedir. Bizim milletimiz bu İslami şiarları özellikle tüm gücüyle canlı tutmalıdır zira onun canlı olması demek İslam’ın canlı olması demektir. (6)

Biz bu İslami adetler, Aşura, Muharrem, Sefer ve gerektiği zamanlarda yollara düşen İslami bir şekilde sine vuran grupları vurgulayarak söylüyorum korumalı, gözetmeliyiz ve onlarda bu daha fazla işin peşinde olmalıdırlar. Seyyid-üş Şüheda (a.s.)’nın fedakârlığı neticesinde İslâm bizlere canlı kalmıştır. Aşura’yı Ruhaniler sünneti durumu, konuşmacılar geçmişte olduğu gibi ve halk yığınları önceden yaptıkları gibi düzenli muazzam matem unvanıyla yollara düşüp sine vuran destelerle canlı tutmalıdırlar. Şunu bilmeniz gerekir ki eğer hareketinizin korunmuş bir vaziyette kalmasını istiyorsanız bu sünnetleri yaşatınız. (7)
muharrem 2

Mersiye okumak efendilerin görevidir. Görkemli sine vurma desteleri oluşturarak dışarı çıkıp sine vurmakta halkın görevidir. Elbette muhalif olabilecek şeylerden kaçınarak destelerle dışarı gelip sine vurma ve her ne yapsalar da içtimalarını korumalıdırlar. Bu içtimalardır bizleri korumuş olan, bu birlikteliktir bizleri korumakta olan. Saf yürekli aziz gençleri aldatıyorlar. Geliyorlar kulaklarına bundan sonra ağlamayı ne yapmak istiyoruz diyorlar. Ağlamayı ne yapmak istiyoruz demek nedir? (8)

Aşura günleri yollara düşerek sine vuran desteler bizim bunu yürüyüşe çevirmek istediğimizi sanmasınlar.Evet, bu bir yürüyüştür ama siyasi içerikli bir yürüyüş.. Geçmişte olduğu gibi (belki daha fazla) sine vurmalar mersiye okumalar, bunlar bizim zaferimizin sırrıdır. Tüm ülkede baştanbaşa mersiye meclisleri olsun, herkes mersiye okusun ve ağlasın. (9)

Sine vurun ve sine vurarak yollara düşün, hepiniz matem tutmak için bir araya geliniz. Yürüyüş kelimesi ortaya atıldığında bizim matem tutup sine vurmaya istemediğimiz manasında algılamayın. Biz bu İslam, İslam’ın himayesi ve İslam şehitleriyle ancak işlerimizi yapmayı başarabiliriz yoksa top ve tankımızın Amerika ve Rusya tank ve topuna karşı duracak gücü yoktur. (10)

Aşura günü topluluğun dışarı çıktığı zaman inşallah İmam Hüseyin (a.s.)’in matem merasimleri kendi kuvvetinde olsun. Tüm yürüyüşlerde İmam Hüseyin (a.s.) merasimi olmalıdır. (11)

Allah (c.c.) tüm milletimizi bu Aşura’da geçmiş sünnetlere amel etmeye, matem tutanlar ve sine vurup mersiye okuyanların kendi güçlerinde baki kalmalarına muvaffak etsin. Ve biliniz ki bu milletin hayatı mersiye okumalar, içtimalar ve matem tutanlardır. (12)

—————————————————-

1- 1/9/1357’deki konuşması

2- Siyasi ve ilahi vasiyetname

3- 14/8/1359′ deki konuşması

4- 25/7/1361’deki konuşması

5- 30/7/1358’deki konuşması

6- 14/8/1359’deki konuşması

7- 4/8/1360’deki konuşması

8- 29/8/1358’deki konuşması

9- 29/8/1358’deki konuşması

10- 25/8/1359’deki konuşması

11- 25/8/1359’deki konuşması

12- 4/8/1360’deki konuşması

Başa dön tuşu
Bugün 30 Kasım 2021 (30) içerik yüklenmiştir.