Ehl-i BeytEyyamullah

İmam Muhammed Taki Cevad(as)’ın Doğum Günü

İmam Cevad hicri kameri 195, Miladi 810 yılında ve böyle bir günde Medine’de dünyaya geldi. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed -sav- ve onun Ehl-i Beyti, ilim ve hikmet kaynaklarıdır.

Allah’ın has kulları olan onlar ilahi ilim ve marifet ile insanlara saadet ve kurtuluş kapılarını açarlar. Onların söz ve davranışları, engin ve sonsuz ilim güneşinin kıvılcımlarıdır. Buna örnek olarak İmam Cevad”ın sözlerine değinelim:

İmam Cevad -as- şöyle buyuruyor:

‘Kimki sadece Rab”bul alemin”e dayanırsa, gerçek zenginliği elde eder ve başkaları ona ihtiyaç duyar. Kim ki takva ve doğrulukla yoğrulursa, halk ta onu can-ı gönülden sever ve sayar.’

Bilindiği gibi halkın çoğu toplumsal hayat sürecinde kendilerine bazı destek ve dayanaklar seçerler. Bazıları hatalı düşünce tarzıyla, etkili,yetkili ve zengin ile makam ve mevki sahiplerinin merhametine, yardım ve desteğine bel bağlarlar. Halbuki bu tip kimselerin imkanları, zenginlikleri ve etkileri yok olucudur ve başkaları gibi başka insan ve güçlere bağımlıdırlar. Bu yüzden fena ve zeval bulmayan tek bir hakikat, Allah-u Sübhan”dır. Kim ki varlık aleminin ana kaynağına ulaşır ve ona güvenirse, başkalarına asla muhtaç olamaz.

İmam Cevad -as- adı gibi çok eli açık ve cömert biriydi. Herkes onun kerem ve yardımlarını över ve saygıyla anardı. İmam Cevad -as- ilim, sabır, ahlakî faziletler ve fesahatlı sözlerde mümtaz biriydi. İmam Cevad -as- basiretli ve açık sözlü biriydi. Yaşı küçük olmasına rağmen, ilim ve faziletlerle donanmıştı. İmam Cevad -as- hayatı boyunca ve 17 yıllık imameti sırasında iki zalim Abbasi halifesinin iktidarıyla karşı karşıya geldi. Abbasi hanedanının özelliklerinden biri İslam kanunlarını tahrif etmekti. Onlar islami ahkâmı, kendi reylerine göre tevil ve tefsir ederlerdi. Fakat kendi iktidarlarını ve konumlarını korumak için görünüşte dine uygun amel ederlerdi. İmam Cevad -as- işte bu çarpık ve sapık düşünce ve eylemler konusunda halkı bilinçlendirip, islamın özünü anlatıyor, sapıklık ve çarpıklık ve de bidatlarla mücadele ediyordu. Bu yüzden İmam Cevad -as- ve Ehl-i Beyt taraftarları Abbasi”lerin baskı ve saldırılarına maruz kalıyordu. İmam Cevad -as- yoğun siyasi baskı ve gözetim altında bulundurulduğu halde, özel temsilciler seçip atayarak, halkla irtibatını sürdürüyordu. Nitekim İmam Cevad -as-den çoğu fıkhî ve itikadî meseleleri içeren 157 mektup bizlere ulaşmıştır.

İmam Cevad”ın -as- seçkin talebelerinden Abdulazim Hasani bu konuda şunları kaydediyor:

Birgün İmam Cevad”ı -as- ziyaret edip, bir rivayet ve hadis nakletmesini istedim. İmam Cevad -as- da, İmam Ali -as- den naklen şöyle buyurdu; ‘Kıyamet yolculuğunda en kötü yolluk, Allah kullarına zulüm ve baskı yapmaktır.’ Ve yine buyurdu ki; ‘Yapacağın iş konusunda düşünüp, tedbirli davranman, seni pişmanlık duymaktan koruyup, kurtarır.’

Abbasi halifesi Memun görünüşte İmam Cevad”la -as- dostluk ilişkisi kurup, onu yakın bir denetim altında tutmak için Bağdat”a çağırdı. Hüseyin Mekari adlı birisi diyor ki; Bağdat”ta İmam Cevad -as-”ı ziyaret ettim. Müreffeh bir hayat şartları kendisine sağlanmıştı. İmam”ın bu müreffeh hayat tarzını bırakıp, Medine”ye gelmeyeceğini düşünmüştüm. İmam Cevad -as- kendine özgü basiretiyle benim fikrimi okuyup, bir an bana bakındıktan sonra şöyle buyurdu: ‘Ey Hüseyin, Medine”deki Resulullah”ın -sav- haremi şerifinin yanında arpa ekmeği ve tuz yiyerek yaşamamı, bu müreffeh ve konforlu hayata tercih ederim.’

Bunun üzerine İmam Cevad -as- Bağdat”ta ikamet etmekten vaz geçip, Memun”un sinsi planlarını ifşa ederek Medine”ye geri döndü.

İmam Cevad -as-ın engin ve geniş ilmî birikimi, büyük din alimleri ve diğer dinlerin ve bilginlerin hayretini uyandırmıştı. Nitekim diğer dinlerin alim ve düşünürleri, İmam Cevad”la tartıştıklarında onun ilminin ilahî lütuf ve mevhibelerden olduğunu itiraf ettiler.

Ali Bin Esbat adlı biri şöyle diyor: Bir gün İmam Cevad”la -as- görüşüp, dikkatle çehresine bakarak, Mısırlı dostlarıma onun özelliklerini anlatmak için bilgi toplamaya çalıştım. Kendi kendime düşündüm: Küçük yaştaki İmam Cevad -as- nasıl oluyor da en zor ve karmaşık ilmî ve fıkhı sorulara cevap verebiliyor? O sırada İmam Cevad -as- bana doğru yaklaşarak yanımda oturup şöyle buyurdu:

‘Ey Ali Bin Esbat; Allah imamların imametine delil getirir. Nitekim Enbiya”nın Resullüğü için hüccet getirdi. İmam Cevad -as- daha sonra, Meryem suresinin 12. ayetini okuyup, hz. Yahya”nın da çocuk yaşta hikmet sahibi olduğunu söyledi. İmam Cevad -as- sonra şöyle buyurdu: ‘Evet, Allah birine çocuk yaşlarda bile hikmet verebilir. Nitekim bu hikmeti 40 yaşında birine de verebilir.’

Beşeri toplumların en büyük ve eski arzularından biri, hayatın bütün boyutlarında mutluluğa ulaşmaktır. Bu dilek İslam toplumlarında özel bir önem taşımaktadır. Müslümanlar dünya ve ahiret hayatında saadet ve mutluluk dilemektedirler. İmam Cevad -as-ın yarenlerinden biri olan İsmail Bin Sahl şöyle diyor:

İmam Cevad”a -as- bir mektup yazıp, dünya ve ahiret hayatında beni mutlu edecek bir ameli bana öğretmesini istedim. İmam Cevad -as- da bana yazdığı cevabi mektubunda buyurdu ki; Kadir suresini bolca oku ve daima istiğfar et. İmam Cevaad -as- ayrıca şöyle buyuruyor: Zalim ve zalime yardım edenlerle, zulme rıza gösterenlerin hepsi zulüm gibi bir günahın ortağıdırlar. İmam Cevad -as- dinin insanın maddi ve manevi hayat boyutundaki önemi hakkında şöyle buyuruyor:

‘Din”i tanımak, insan için ön görülen en yüksek mevki ve makamlara ulaşma yolunu açar ve insanın ilerlemesini sağlar.

‘Ehli Beyt nurlarından İmam Cevad -as-ın Mübarek doğum günü, tüm İslam alemine kutlu olsun’

Başa dön tuşu
Kapalı
Bugün 22 Ocak 2020 (1) içerik yüklenmiştir.