HaberlerIrakOrtadoğu

Irak Başbakanı Ebadi’nin ıslahat programına destek gereği

Irak başbakanı Haydar El-Ebadi El-Irakiye Tv Kanalına verdiği demecinde, ülkesinin sorunlarının çözümlenmesi gerektiğini söyledi.

Ebadi , Irak milli güçleri birliği siyasi temsilcileriyle yaptığı görüşmede, kapsamlı Islahat senedi, reformların yapılması gereği, bakanlıklarda köklü reformlar, fesat ve yolsuzlukla mücadele konusunda fikir teatisi yaptı. Bu toplantıda, Islahatın yapılması için çalışmaların bir bütün olarak düzenlenmesi, hukuk devletinin geliştirilip takviye edilmesi, Irak’ın sorunlarının çözümlenmesi için görüşme ve istişarelerin yapılması gerektiği vurgulandı. Irak Başbakanı haydar Ebadi siyaset ve askeri alanda yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Ebadi siyasi alanda, ekonomik ve mali fesat ile yolsuzluklara karşı etkin mücadele sürdürmekte ve ekonomik sorunları çözmeye, bakanlar kurulunu yeniden düzenlemeye , Irak Milli birliğini sağlayacak girişimleri yapmaya çalışmaktadır. Irak halkının sorunlarından biri katiller sürüsü tekfirci selefi Vahahbi DAEŞ terör örgütünün işgal ve saldırılarıdır.

Ebadi DAEŞ’in imha edilmesi için askeri ve güvenlik tedbirlerini geliştirmektedir. Irak’taki ekonomik sorunlarla DAEŞ terör sorunu, biri birini etkileyen iki temel sorundur. Irak başbakanı Haydar El-Ebadi, bu sorunları çözmek için kapsamlı Islahat paketi hazırlayıp uygulamaya çalışıyor. Bu ıslahat paketinin bir bölümü de bakanlar kurulunda yapılacak değişikliklerdir. Bu bağlamda Ebadi Irak siyasi parti ve ittifaklarla görüşmelerini sürdürmektedir. Ebadi, Irak meclisi teknik ve uzman komisyonlarından da teknokrat kimseleri bakanlık kuruluna seçip atamaları çağrısında bulundu.

Iraklı siyasi ve dini guruplar da Ebadi’nin Islahat ve reform paketini desteklemektedirler. Nitekim Mukteda Sadr liderliğindeki guruplar, Bağdat’ın Yeşil bölgesi etrafında toplanıp, ekonomik fesat ile mücadele ve reformları etkin bir şekilde uygulama sürecini desteklediler.

Dikta ve Hunhar Baas rejiminin çökmesi, lideri cinayetkar Saddam’ın idam edilmesinden sonra, kurulan bağımsız ve demokratik Irak’ın onarılıp geliştirilmesini engellemek isteyen iç ve dış düşmanları vardır. Irak halkının düşmanları, bu ülkedeki mezhebi ve kavmi farklılıkları, mezhep ve etnik savaşlarına dönüştürmeye, Irak’ı parçalamaya çalışıyorlar. Bu nedenle Irak halkı, bilinçli bir şekilde hareket edip, her türlü tefrika ve ayrılıkçı girişimlerden uzak durmalıdırlar.

Irak başbakanı Haydar Ebadi, Iraklı Şii ve Sünni Müslümanların mezhepçilik gibi fitnelerden kaçınmaları, kavimler arası birlik ve dayanışmanın geliştirilmesi, ihtilafların barış ve görüşmelerle çözümlenmesi, her kesin eşit temel hak ve özgürlüklere sahip olması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu amaçla Ebadi, bütün siyasi, mezhebi, dini ve kavmi toplulukların temsilcileriyle görüşmelerini sürdürüp, taleplerini dinlemeye ve temin etmeye çalışıyor. ebadi Bakanlar kurulunu da teknokratlardan oluşturup, her türlü siyasi ayırımcılıktan kaçınarak hizmet hükümetini kurmaya özen gösteriyor. ırak halkı ve dini mercilerinin ve vurguladıkları gibi, eski rejim elemanları ve hain kimselerde reform örtüsü altında bakanlar kuruluna alınmamalıdır

Başa dön tuşu
Bugün 22 Ekim 2021 (1) içerik yüklenmiştir.