Haberlerİmam Ali HamaneyİranÖrnek ŞahsiyetlerOrtadoğu

İran halkı tehdit edenleri dize getirecek

Dünya Müslümanlarının ve Mustazaflarının Rehberi İmam Ali Hamaney,İran halkının tehditkarları dize getireceğini belirtti.

Rehber İmam Ali Hamaney, Ülke genelinden çok sayıda hemşireyi kabul ederek, hastaların vücut ve psikolojik sağlığında hemşirelerin rolünü takdirle, Hz. Zeyneb sa.’i tarih boyunca insanlığın ve İslam İnkılâbının çeşitli dönemlerinde İran halkının örneği olduğunu belirterek, “İran halkının asıl gücü ve ilham bahşedicisi, onun iman cevheridir. Bu halk Allah’ın lütfu sayesinde tüm alanlarda ilerleyecek, günü gününe artan iman ve basiretiyle tüm tehdit ve komplolara galebe çalacaktır” dedi.

Hz. Ali (as) ve Hz. Fatime-i Zehra (sa)’nın kızı Hz. Zeyneb (sa)’in kutlu doğum yıl dönümü dolayısıyla tebrikte bulunan İslam İnkılâbı Rehberi, Hz. Zeyneb’in tarihi hareketinin İslam İnkılâbı üzerindeki etkisine temasla, “İran halkının son 30 yıl içinde İslam âleminde örnek teşkil edici bir kimliğe kavuşmasının asıl nedeni, Hz. Zeyneb sa. Gibi güzide dini şahsiyetlerden etkilenmesidir. Gerçekte İran halkının asıl gücü böylesine üstün bir manevi etkileşimdir” ifadesini kullandı.

Rehber İmam Ali Hamaney konuşmasının devamında İran halkının askeri teçhizata ihtiyacının olmadığına vurgu yaparak şöyle dedi: “Elbette İran halkı savunma teçhizatı alanında önemli bir gelişme kaydetmiştir ama ülke ve İran halkının kudret ve azametinin asıl nedeni iman cevheridir. Bu sebepten dolayı da İran halkı son 30 yıl içinde tüm ambargolara, tehditlere, askeri saldırılara, siyasi ve güvenlik komplolarına rağmen çok büyük bir gelişme kaydetmiş ve normalin üstünde ileriye doğru bir atılım ve hareket gerçekleştirmiştir. Zımni olarak nükleer tehditte bulunmak İran halkı üzerinde hiçbir etki bırakmayacak. Fakat bu tehdit Amerika’nın siyasi tarihinde bir utanç kaynağı ve Amerikan yönetiminin bilançosunda kara bir leke olarak kalacak. Bu tehditle birlikte, barışseverlik, insan severlik, nükleer anlaşmalara bağlılık ve İran halkına dostluk eli uzatma oyununun perde gerisindeki gerçek tamamen aydınlanmıştır. İran halkına yönelik nükleer tehdit gerçekte Amerika’nın tilki sıfatlı söyleminin kurt sıfatlı söyleme dönüşmesidir.

Başta Amerika olmak üzere nükleer güçlerin dünyayı kendi sultaları altına geçirmek için kendi atom gücünden yararlanmak istediklerini hatırlatan İslam İnkılâbı Rehberi, “bu atom güçlerinden hiç biri nükleer silahlar konusundaki uluslar arası anlaşmalara bağlı değiller. Bu anlaşmalara göre hareket etmiyor ve alenen yalan söylemekteler. Fakat başka ülkeler nükleer teknolojiden yararlanmak istediklerinde ise o ülkeleri uluslar arası anlaşmaları çiğnemekle suçlamaktalar. Zira bu güçler kendileri için başka bir rakibin oluşmasını istemiyorlar” dedi.

Rehber İmam Ali Hamaney konuşmasının bir başka bölümünde de İran İslam Cumhuriyetinin nükleer siyasetlerini bir kez daha açıklayarak, “biz defalarca toplu kıyım silahlarından yararlanmak istemediğimizi açıkladık. Ama İran halkı bu gibi tehditler ve kaba laflar karşısında da teslim olmayacak ve tehdit edenleri dize getirecektir” dedi.

Uluslar arası çevrelerin Amerikan başkanının İran halkına yönelik atom tehdidinden kolayca göz yummamaları gerektiğini hatırlatan İslam İnkılâbı Rehberi, “Amerikan başkanı hangi hakla İran halkını atom bombasıyla tehdit etmektedir? Bu tehdit beşeriyet ve dünya barışı ve güvenliğinin tehdididir ve dünya hiç kimse böyle bir tehdidi dille bile ağzına almaya cesaret etmemesi gerekir” dedi.

İran halkının bu gibi tehditlerle yenilemeyeceğini hatırlatan Rehber İmam Ali Hamaney konuşmasını şöyle sürdürdü: “İran halkı kesinlikle, Amerikalıların bu gibi tehditlerle veya araçlarla bir kez daha kendi cehennemlik sultasını İran üzerine kurmasına izin vermeyecek. Bu halk düşmanın tüm komplolarına rağmen bütün alanlarda ilerleyecek. İran halkı ve gençlerinin iman ve basiretleri, tüm tehditler, ayrıca geçen yıl vuku bulan olaylar gibi komplolara galebe çalacak.”
Rehber İmam Ali Hamaney konuşmasının devamında Hz. Zeyneb (sa)’in üstün kişiliğine ve Aşura kıyamının tarihte canlı kalmasında o hazretin konumuna temas ederek, Aşura olayında kanın kılıca galebe çalmasındaki asıl faktörün, kendi üstün rolüyle kadının çok önemli tarihi olayların merkezinde yer aldığını gösteren Hz. Zeyneb sa. olduğunu belirtti.

Hz. Zeyneb (sa)’in kadınlık iffeti ve tesettürünü büyük bir cihada ve izzete çevirdiğini ifade eden Rehber İmam Ali Hamaney, “bu gerçeğin en bariz örneği, o hazretin, zamanın çok zor şartlarında Kûfe çarşısında dile getirdiği unutulmaz tarihi hutbesidir. O hazret büyük bir fesahat ve belagatle, o günkü İslam toplumunun konumuyla ilgili dakik ve azim bir yorum ileri sürmüş, nebevi ve alevi inkılâba yönelik tehdit ve tehlikeleri dile getirmiştir” dedi.

Rehber İmam Ali Hamaney konuşmasının devamında Hz. Zeyneb (sa)’in hutbesinden bazı bölümleri aktararak, o hazretin o dönem İslam toplumunun temel sorununun halkın fitneleri tanıma konusundaki basiretsizliği, hakla batılı birbirinden ayrıt edememesi ve bunun sonucunun ise peygamber evladının başının süngüye takılması olduğunu gösterdiğini belirtti.

Rehber İmam Ali Hamaney ayrıca kadının gerçek şahsiyetinin tanıtımında fasit batı dünyasının yanlış ve sapık metotlarına temas ederek, “batı dünyası öyle telkin ediyor ki kadının gerçek azamet ve üstünlüğü, kendini iffet ve tesettürden soyutlaması ve hevesran erkekler karşısında sunmasıdır. Hâlbuki bu metot kadının aşağılanmasıdır. İslam İnkılâbında kadınların hareketi Zeynep örneği bir hareketti ve kadınlar sürekli İslam İnkılâbında ve kutsal savunma da en seçkin rolü ifa etmişlerdir.” dedi.

Başa dön tuşu
Bugün 14 Ekim 2021 (1) içerik yüklenmiştir.