AvrupaFilistinHaberlerİranOrtadoğu

İran uyardı: İsrail’in atom silahları bölgeyi tehdit etmekte

Tehdidin gerçek manasını ne zaman daha iyi idrak etmek mümkündür?, Acaba tehditle ilgili ortak bir algıya ulaşabilmek için halen daha korkunç faciaların tahakkuk bulmasını beklemek mi gerekir? Yoksa bir takım facia vuku bulmadan önlemek için gerekli bir takım adımların atılması mı gerekir?

Bugün dünyamızda nükleer tehditler meselesi de böyle bir duruma açık bir örnektir.

Kuzey Karolina üniversite öğretim üyesi Mark Kobrad, dünya nükleer devini kendi lambasına geri getirme yönündeki girişimlerinde başarısız kaldığını ve şimdi ise yeni devlerin ortaya çıktığını bildirdi.

Nitekim siyonist İsrail rejiminin nükleer programı bölgenin ve hatta tüm dünyanın güvenliğini ciddi surette tehdit eden durumlardandır.

İngiliz Sunday Times Gazetesi‘nin 5 Ekim 1986 günü, ”İsrail’in nükleer tesisinin sırları” başlığıyla yayınladığı haber, Mordechai Vanunu’nun hayatında bir dönüm noktası oldu. Çünkü, İsrail’in gizlice ürettiği nükleer silahlara ilişkin fotoğraflı haberin kaynağı Vanunu’dan başkası değildi. O zamanlar 31 yaşında olan Vanunu yıllarca Dinoma’daki nükleer tesiste teknisyen olarak çalışmıştı.

”Vanunu skandalı” adlı kitabın yazarı siyaset bilimci Yoel Cohen, nükleer tesiste çalıştığı dönemde Ben-Gurion Üniversitesi’nde de felsefe eğitimine başlayan kahramanın bu sayede, fikirsel aydınlanma yaşadığını söylüyor. Vanunu’nun politik görüşleri, İsrail’in 1982‘de Lübnan’a saldırmasıyla netleşiyor. Cohen’in anlattığına göre; savaş karşıtı gösterilerde yer alan Vanunu, bu arada nükleer tesisin fotoğraflarını çekiyor:

”Tam 57 fotoğraf çekmişti, ama bunlarla ne yapacağını tam olarak bilmiyordu. Yıl 1985‘ti. Bir yıl sonra, yani 1986‘da Çernobil faciası yaşandığında Vanunu da artık birşeyler yapması gerektiğine karar veriyor. İsrail’in atom programına karşı uluslararası dikkat çekmek istiyor.”

Stokholm barış enstitüsü yıllık raporuna göre siyonist İsrail rejimi 300 nükleer başlığa sahiptir.

Öte yandan İran’ınn UAEK daimi temsilcisi Rıza Necefi, Siyonist rejim İsrail’in nükleer programının bölge ve uluslararası camianın esas kaygı kaynağı olduğunu belirterek, bu konunun ciddi şekilde incelenmesini istedi.

Necefi, dün UAEK Yönetim Kurulu toplantısının son toplantısında yaptığı açıklamada, batının bu alanda siyasi davranmasını eleştirerek, bu rejimle nükleer alanda tüm işbirliğinin kesilmesini ve nükleer teçhizatların naklinin yasaklanmasını istedi.

ABD’li dilbilimci ve düşünür Noam Chomsky, İsrail’ün bugün bölge ve dünyada ciddi bir nükleer tehdit olduğunu belirttiği bir röportajında şunları diyor:

– İran’ın, bölgenin standartlarıyla karşılaştırdığınızda bile düşük askeri harcamaları var. Birleşik Devletler orada dursun. İran’ın stratejik doktrini savunma. Bir saldırıyı, diplomasinin başlatılabilmesine kadar durdurmak için dizayn edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, iki haydut devlet, bu caydırıcılığa tahammül etmek istemiyor. Beyniyle düşünen hiçbir strateji uzmanı İran’ın nükleer silah kullanacağını tahayyül edemez.. Buna hazırlanmış bile olsa, ülkeleri buharlaşacak. Ne düşünürseniz düşünün yönetimdeki din adamları bile her şeyin yok olduğunu görmek istemez. Ancak tüm bunlara karşılık büyük güçlerin destekleri sayesinde nükleer silah elde eden İsrail bugün bölgede gerçek bir nükleer tehdit olarak durmaktadır ve bu rejime yönelik her hangi bir işlem yapılmamaktadır.”

Halihazırda Dimona’da önemli bir nükleer labarotuvar bulunuyor ki çalışanları orayı “Küçük Hiroşima” olarak isimlendirmişlerdir.

Guardian gazetesi bu hususta “…İsrail’in nükleer silah yapmak için yarım tonu aşkın plütonyum’a ve bilinmeyen miktarda da zenginleştirilmiş uranyum’a sahip olduğu tahmin ediliyor” yazmıştır.

Diğer yandan İran’ın nükleer silahlarla ilgili tutumu bizzat ülkenin en yetkili ağzı İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei tarafından beyan edilmiştir. 20 Ağustos 2012 tarihinde 16. Bağlantısızlar Toplantısı açılışında konuşan Ayetullah Hamanei, “İslam Cumhuriyeti mantık, mezheb ve inanç açısından nükleer silahları bulundurmayı büyük günahlardan kabul etmekte ve inanıyor ki bu gibi silahların geliştirilip yayılması çok korkunç ve tehlikelidir”

Bunun için de İran nükleer silahlardan arındırılmış ve Ortadoğu teklifini gündeme getirmiş ve ona bağlı bulunmaktadır. İsrail’in nükleer tehdidini yüksek sesle haykırmayı ise kendi evrensel sorumluluğunun bir parçası olarak kabul etmektedir.

Başa dön tuşu
Bugün 20 Mayıs 2022 (16) içerik yüklenmiştir.