HaberlerİranOrtadoğu

İran ve Özbekistan bölgesel işbirliğinin artması istikametinde

“İran ve Özbekistan, iki ülke arasındaki işbirliğinin artması yönünde güvenilir ortaklar olabilirler.”

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi sekreteri Ali Şemhani, İran’ın Özbekistan’la siyasi, iktisadi, güvenlik gibi alanlarda işbirliğini arttırmaya hazır olduğunu belirterek, ”İran ve Özbekistan Orta Asya ülkeleri arasında işbirliğini arttırma sürecinde birbirleriyle karşılıklı güvenli ortak olabilirler’ dedi.

Ali Şemhani, dün Özbekistan mevkidaşı Mahmudov ile yaptığı görüşmede, Afganistan’da siyasi, güvenlik, iktisadi ve içtimai buhranların artması ve NATO üyelerinin bu ülkede sebep olduğu güvensizliğin kaygı verici olduğunu belirterek, ”İran ve Özbekistan Afganistan’da hükümeti ve milli birliği desteklemek ve işbirliğini arttırmak yoluyla, bu ülkenin iktisadi ve güvenlik şartlarının daha iyi olmasına yardımcı olabilirler’ dedi.

Bölgenin ortak sorunları konumunda bulunan terörizm, radikalizm ve bölücülüğe karşı çok yönlü bir mücadelenin sürdürülmesi, Şemhani’nin Özbekistan mevkidaşı ile görüşmesinde ana konuyu oluşturdu.

Şemhani, terörizm ve radikalizmle bütün her açıdan mücadelenin zaruri olduğunu zira bunun bölgenin ortak sorunu olduğunu belirterek, ”Vahabiyetin tekfirci terörizm ideolojisi olduğunu ve ona göre, terör örgütü IŞİD’in bazı dünya güçleri tarafından proje olarak ortaya atıldığını ve bölgede bazı bilgisiz yöneticilerin de bu projede rol oynadıklarını ve bu terör örgütü ve projeye destek verdiklerini söyledi.

Aslında terörizm, Amerika ve müttefiklerinin bölgedeki saldırgan ve şirret rejimlerin işbirliği ile ortaya çıkardıkları ve destekleyerek sürdürmekte oldukları bir sorundur ve bugün söz konusu yabancı güçler bu sorunla mücadeleyi bahane ederek bölgedeki gayrı meşru askeri varlıklarını sürdürmekteler. Güvenliği sağlamayı iddia etmelerine rağmen onların bölgede attığı her adım bölgenin biraz daha fazla kaos ve güvensizliğe sürüklenmesine sebep olmakta.

Amerika ilk olarak 11 Eylül 2001 olaylarını bahane ederek Afganistan’a saldırmakla bu süreci başlatmış ve daha sonra aynı bahaneyle Irak’ın işgal edilmesine ve NATO’nun çok geniş ölçekte bölgede kendi varlığını hissettirmesiyle devam etmiştir. Bugün artık ne Afganistan’da güvenlik sağlanabilmiş ve ne de bölgede terörizm ve aşırıcılığın kökü kazınabilmiştir.

Şimdi ise kuşkulu bir hareketle, Amerika’nın Suriye’deki terör örgütü ele başlarını Afganistan’a aktarmakta olduğuna tanık oluyoruz. Bu ise bölgemiz açısından hiç de hayra alamet değil ve geçmiş tüm olumsuz olaylardan gereken dersin alınması ve terörizme karşı tüm yönleriyle esaslı bir mücadelenin verilmesi gerekir. Nitekim Özbekistan Milli Güvenlik Şurası sekreteri Mahmudov’un açıklamaları bu gerçeğin ortaya serilmesi yönündedir.

Özbekistan Milli Güvenlik Şurası sekreteri de, sözkonusu görüşmede, Afganistan’da güvensizliğin bölgedeki bütün ülkelerin hoşnutsuzluğuna ve acı çekmesine neden olduğunu belirterek, ”bölgede ortak bir girişimle Afganistan hükümetine bu güvensizlik ve istikrarsızlığa karşı mücadelede yardım etmenin zaruri olduğunu’ söyledi.

Orta Asya siyasi işleri uzmanlarından Behmen Şuayb, Orta Asya ülkeleri liderlerinin, terörizme ve radikalizme karşı ciddi bir mücadele içinde olan ve bu konuda değerli deneyimleri bulunan İran ile yakın teamül ve işbirliği içinde olmak istediklerini belirtmekte.

İran İslam Cumhuriyeti’nin BM’deki temsilcisi Gulamali Hoşru da, dün BM Güvenlik Konseyi’nin Afganistan’la ilgili düzenlenen oturumda, ‘Maalesef Afganistan’da ciddi bir şekilde güvenlik sorunu var ve güvenliğin sağlanmasının en önemli unsurlarından biri iktisadi ve sosyal kalkınma ve sebatın sağlanmasıdır’ dedi.

Hoşru, terörizm ve aşırıcılığın yalnızca Afganistan ve komşu ülkeler için tehdit olmadığını aksine bölge ve bütün dünyanın güvenliği ve barışı için de tehdit olduğunu belirterek, ”Afganistan’ın istikrarı için çabalar en üst düzeyde olmalıdır. Zira Afganistan’da bu yönde çabalar bölge ve uluslararası alanda barış ve güvenliği iyileştirecektir’ dedi.

Nitekim terör ve bölücü girişimler bölgenin ortak sorunudur ve bölge ülkelerinin bu sorunu çözebilmek için ortak çaba sürdürmesi kaçınılmazdır.

Başa dön tuşu
Bugün 06 Ekim 2022 (19) içerik yüklenmiştir.