HaberlerİranOrtadoğu

İSEDAK liderler zirvesi sonuç bildirisi

İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 25. toplantısı çerçevesinde gerçekleştirilen İSEDAK Ekonomi Zirvesi’nin kapanış oturumunda, ”İSEDAK Ekonomi Zirvesinin sonuç bildirisi olan İstanbul Deklarasyonu” kabul edildi.

Üye ülkeler arasındaki işbirliğinin ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesinde, özellikle de İKT içi ticaretin artırılmasında İSEDAK’ın rolünün önemine işaret edilen deklarasyonda, İSEDAK’ın bu yöndeki çabaları ile 10 yıllık eylem planının uygulanması açısından atılan adımlar konusunda sağlanan ilerleme takdir edildi.

Deklarasyonda, ”Bizler ileriye dönük olarak ticaretin serbestleştirilmesi ve ülkelerin sermaye piyasası kurumları arasında finansal işbirliğinin sağlanması, özel sektör arasında doğrudan yatırım ve ortaklığın artırılması ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik olarak çabaların yoğunlaştırılması sayesinde İKT içi ticaretin artırılması hedefi doğrultusunda ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki taahhüdü tekrarlıyoruz” denildi.

İKT tercihli ticaret sisteminin uygulanması yönünde yapılan çabalara yönelik takdirlerin de ifade edildiği deklarasyonda, üye devletler de tercihli ticaret sistemi protokolü ve menşe kuralları anlaşmasını mümkün olan en kısa zamanda imzalamaya ve onaylamaya davet edildi ve İSEDAK başkanlığının üye devletlere onaylama süreçlerinin hızlandırılması konusunda tavsiyelerde ve yardımda bulunacak bir misyon tesis etmesi çağrısında bulunuldu.

Enerji konusunda da değinilen deklarasyonda, ”İKT üye ülkelerindeki verimli enerji kaynaklarını biliyor ve üye devletler arasında daha iyi bir etkileşim kurarak yeni teknolojilerin geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesi, enerjinin verimli olarak kullanılması ve bu enerji kaynaklarının keşfi ve üretimine geçilmesi konusunda yatırımların artırılmasını öngörüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Üye devletlerin merkez bankaları ve borsaları da dahil olmak üzere sermaye piyasaları kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusundaki İSEDAK girişimine desteklerin vurgulandığı deklarasyonda, özellikle düşük gelirli ve gıda yoksunu ülkelerde gıda krizinin etkilerinin azaltılması yönündeki ivedi ihtiyacın altı çizildi ve bu bağlamda gıda güvencesi ve tarımsal işbirliği alanında İKT içerisinde ortak bir eyleme duyulan ihtiyaç yinelenerek, İSEDAK’ın bu bağlamda aktif bir rol üstlenmesi istendi.

Üye ülkeler arasında ekonomik işbirliği oluşturmak açısından özel sektörün katılımının hayati önemi vurgulanan deklarasyonda, şunlar kaydedildi: ”Yine özel sektörün üye ülkelerde 10 yıllık eylem planının uygulanmasına müdahil olmasının gereğinin altını çiziyoruz. İKT üyesi ülkelerin de üye olduğu bölgesel ve alt bölgesel ekonomik gruplaşmaların kaydettiği ilerlemeyi takdirle karşılıyoruz. Bu gruplarla İSEDAK arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin derinleştirilmesi konusundaki isteğimizi dile getiriyoruz. Küresel iklim değişikliğinin getirmiş olduğu sosyal ve ekonomik tehditleri göz önünde bulunduruyoruz. İKT üyesi ülkeler üzerindeki negatif etkilerini azaltmak açısından ilgili uluslararası organizasyonlarla işbirliği ve ortak İslami eylem için çağrıda bulunuyoruz. Biz burada devlet başkanları, hükümet başkanları, bakanlar ve İKT genel sekreteri olarak ekonomik ve ticari işbirliğimizi ülkelerimiz arasında, halklarımızın çıkarına ve sürdürülebilir bir kalkınma amacıyla ve 21. yüzyılın getirdiği yeni zorluklarla yüzleşmek açısından derinleştirme isteğimizi tekrar dile getiriyoruz.”

Başa dön tuşu
Bugün 12 Mayıs 2021 (64) içerik yüklenmiştir.