İslamİslam İnkılabı

İslam toplumunda gelişim adalet eksenli olmaktadır

Batının gelişme tarzı adaletten ayrı olarak gelişmektir ve buda bu devletlerde müthiş bir tabakalaşmaya sebep olmuştur ama İslam toplumunda bu görüş eksiktir ve gelişmenin manası batının gelişme tarzı değil, belki din ve Kur’an kuralları gereğince gelişmektir.

“İnkılâbın dördüncü on yılının başlangıcında, zaruretler ve fırsatlar” toplantısı, 12 Şubatta üniversiteliler adalet gurubu genel sekreteri Sadık Şahbazi ve bu gurubun merkez kurulu üyesi Muhammed Salih Miftah’ın katılımlarıyla İslam İnkılâbının 30 Yıllık Getirileri fuarındaki (İKNA) bölümünde yapılmaktadır.

Bu toplantıda Şahbazi, toplumlardaki inkılâplar konusunda değişik teorilere değinerek: İnkılâpları inceledikleri zaman, üçüncü ve dördüncü on yılını inkılâbın ilk hedeflerinden dönerek gerçeği görmeğe başlamak, toplum ilmi gündeminde olan edebiyattan hesap edilir.

İnkılâbın üçüncü on yılının bu görüşün aksine olduğunu savunarak: İslam inkılâbında gelişen durum, bu meseleden farklıdır. İnkılâbın üçüncü on yılında inkılâbın ilk hedeflerine dönüş halk arasında oluşmuştur, dedi.

Şahbazi, “Adaletin gerçekleşmesinde üniversiteliler adalet gurubunun rolü neydi?” sorusunun cevabında: 70’li on yılın sonu adalet görüşmeleri planıyla ve adalet gurubunun kurulmasıyla tamamlanmıştır. Gurup üyeleri, inkılâbın hedeflerinden dönüşün gerçekleşme halinde olduğunu hissettiler, dedi.

Üniversiteliler adalet gurubu merkez kurulu üyesi, “Adaletin hangi ölçüleri vardır?” sorusunun cevabında: Gerçek adalet, değişik boyutlardan incelenmeyi gerektirir. Toplumun siyasi, kültürel ve iktisat alanlarında adalete ihtiyacı vardır. Adalet şiarını yüzeyselleştirmekle adalet alanında değişmeye ulaşılamaz, dedi.

Adaletin diğer şartlarının açıklanmasında: Hükümet ve halkın birliği, adaletin asıl şartlarındandır. Toplumda halk adaletin peşinde olmaz ve bu durum sadece görevlileri ilgilendirirse, adalet gerçekleşemez. Toplum seçim ve sürekli denetim gibi araçları kullanarak adaleti isteyebilir, dedi.

Başa dön tuşu
Kapalı
Bugün 09 Ağustos 2020 (35) içerik yüklenmiştir.