Haberlerİmam Ali HamaneyİranÖrnek ŞahsiyetlerOrtadoğu

İslami ve İnkîlabi değerler ilerleme vesilesidir

İslam İnkılabı Rehberi bugün yasama, yürütme ve yargı erki başkanları ile İslam Cumhuriyeti nizamının üst düzeydeki yöneticileriyle yaptığı görüşmede İslam ve İnkılab’ın temel ilkelerine sabırla bağlı kalmanın, çeşitli alanlarda ilerlemelere yol açacağını belirterek, sistemin işleyişi sürecinde akla dayalı olarak hareket edilmesi gerektiğini ve akla dayalı hareket biçiminin İslami ve inkılapçı ideallerin tahakkuku için bitimsiz çaba harcanması yolunda uygun bir ortam hazırlayacağını söyledi.

Ayetullah Hamenei, Kur’an-ı Kerim’in sabır ve namazla ilgili vurgusuna işaretle bu iki unsura dikkat edildiği takdirde saadete ulaşılabileceğini hatırlatarak şöyle konuştu: ‘Eğer sabır ve direniş, namazın ruhu yani ezeli ilahi kaynakla, zikir ve huşuyla birleşirse, insanın kararlılığı hiç bir zaman bitmez ve bu durumda insan ve toplumun maddi ve manevi hedeflere ve özellikle de bilim, servet, siyasi iktidar, ahlak ve maneviyata yönelik hareket çizgisinde hiç bir duraksama meydana gelmez.’

İslam İnkılabı Rehberi Ramazan ayının insanın kendisini onarması, takva, sabır ve namaz hakikatine ulaşmak için çok değerli bir fırsat olduğunu ifade ederek şunları söyledi: ‘Yaratıcıya kullukta sabra ve günahlar karşısında direnişe başvurmak ve yine musibetlere sabırla karşı koymak, insanın ferdi sorunlarının çözümüne katkıda bulunur. Daha da önemlisi, ülke yöneticilerinin bu üç alanda ve milli sorunlarda sabır ve dirençli davranmaları halkın siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda başarı sağlamasına yol açar.’

Ayetullah Hamenei daha sonra şöyle konuştu: ‘İslam Cumhuriyeti, temel İslam ilkelerine göre biçimlenmiştir ve sabır ve kararlılıkla bu prensipleri, sistemin tüm ayrıntılarına egemen kılmalıdır.’
Rehber, ayrıca İslam nizamının zulme, emperyalizme, yerli ve uluslararası despotizme karşı çıkışının, dünyadaki zorba güçlerin İran milletine düşmanlığına yol açtığını hatırlatarak şunları söyledi: ‘Dünya emperyalistleri bizi çok iyi tanımaktadır ve bizler de onların kadife görünüşlü kanlı pençeleri ve müdaheleci iç dünyalarını çok iyi gözlemlemekteyiz. Bu yüzden emperyalizmin İslam nizamıyla çatışması, karşılıklı tanımaya dayalı zati bir kavgadır.’

İslam İnkılabı Rehberi, İslam Cumhuriyeti yetkililerinin ilkeli davranışlarının hakiki sabrın göstergesi olduğunu kaydederek ‘dünyadaki zalim güçler, medya şebekeleri vasıtasıyla İslami kısas, İslam ekonomisi, İslami kanunlar, İslam devletinin şekli ve benzeri konularda sansasyon yaratmakla meşgul olsalar da, nizamımızın yetkilileri İslam ve inkılabın temel ilkelerine dayalı olarak hareket etmekten vazgeçmeyeceklerdir’ dedi.

Ayetullah Hamenei konuşmasını şöyle sürdürdü: ‘İslam ilkelerine bağlılığın yanısıra yetkililer halka dayanmak, halk için çalışmak, halkın görüşleri ve duygularını önemsemek zorundadırlar. Yetkililerimiz, müslümanlıklarıyla, anti-emperyalist tavırlarıyla, despotizmi reddetmeleriyle ve halka hizmetle iftihar ettiklerinde halk da hoşnut olacak ve onları sevecektir. İslam İnkılabı’nın ilkelerine bağlılık, ülke kalkınmasıyla çelişmez. Düşman her zaman İslami değerler ve İslam İnkılabı’nın prensiplerine dayanıldığı takdirde ilerlemenin mümkün olamayacağını ilga etse de ülkemizdeki büyük ilerlemeler, söz konusu ilkeler sayesinde gerçekleşmiştir. Bu ilerlemelerin bir kısmı dünya çapında eşsiz değerlere sahiptir ve İran bazı alanlarda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmiştir ki nükleer teknoloji bunlardan yalnızca biridir. Ülkemiz, halkın yaşama düzeyinin yükseltilmesi ve bayındırlık hizmetleri açısından da önemli ilerlemeler sağlamıştır.’

Başa dön tuşu
Bugün 28 Ocak 2022 (14) içerik yüklenmiştir.