Eyyamullah

Kadir Gecesinin Hikmetleri

Ayetullah Safi Gülpaygani, Kadir gecesinin hikmetleriyle ilgili olarak “Eğer bunca kadir ve kıymete sahip bu gecenin hikmetleri bilinseydi, insanların çoğu sadece bu gece ibadet etmekle yetinirler ve başka geceler için dua ve ibadete gerek duymazlardı” dedi.

İran Kum kentinin büyük âlimlerinden Ayetullah Safi Gülpaygani “Yüksek ahlak ve terbiye mektebi Ramazan” adlı kitabında mübarek Kadir gecesinin hangi gece olduğu konusunda görüş ayrılığı olduğuna değinirken “Çok geçerli rivayetlere göre, “Kadir gecesi” aslında mübarek Ramazan ayının “19’u”, “21’i” ve “23’ü” dışında değil. Ve muhtemelen “Cuhni rivayeti” gibi geçerli rivayetlerde kaydedildiği gibi Kadir gecesi büyük ihtimalle bu ayın 23. gecesinde” dedi.

Ayetullah Safi Gülpaygani daha sonra “Kadir gecesinin kesin olarak belli olmayışında mutlaka hikmetler gizlidir. Müslümanların bu mübarek ayın her gecesini dua, ibadet ve Kuran okumakla geçirmeleri, özellikle de bu 3 gecenin, sahura kadar uyumadan ibadet, tövbe ve istiğfarla geçirmeleri buyrulduğuna göre bunda nice hayırların gizli olduğu bilinmelidir” diye vurguladı.

Ayetullah Safi Gülpaygani daha sonra Kadir gecesini hikmetleriyle ilgili olarak şöyle dedi: “Eğer bunca kadir ve kıymete sahip bu gecenin hikmetleri bilinseydi, insanların çoğu sadece bu gece ibadet etmekle yetinirler ve başka geceler için dua ve ibadete gerek duymazlardı.”

Başa dön tuşu
Bugün 06 Mayıs 2021 (22) içerik yüklenmiştir.