Zaferan Tabiri Rüyada görülen zaferan, zaferanın rengi vücut veya elbisede tesirini göstermemişse iyi şekilde methedilmeye ve güzel isme delalet eder. Çünkü zaferan güzel şeylerdir. Rengi vücut veya elbisede tesir etmişse bu halde zaferan onu rüyada gören kimse için hastalığa delalet eder. Rüyada zaferan öğütmek, çeşitli sebeplerden dolayı hastalığa delalet eder. Bazı tabirciler, rüyada zaferanı görmek, […]

Categories: Z

Zaferan Tabiri Zaferan satın aldığını veya birinin verdiğini gören, zengin bir kadınla evlenir. Yüklerle zaferanı olduğunu gören, büyük mal ve ni’mete kavuşur. Havanda za’feran dövdüğünü gören, bir kadınla münasebette bulunur. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: Z

Zahmet Tabiri Rüyada meşakkat ve zahmet çekmek, rahatlığa delalet eder. Bundan dolayı rüyada zahmet ve meşakkat çektiğini gören kimse, rahata kavuşur. Rüyada meşakkat ve zahmet çekmek memuriyetinde hile yapmaya, haksız ve batıl yollu insanların mallarını yemeye delalet eder. Bu tabir, rüya sahibi zengin olduğu takdirdedir. Eğer rüya sahibi fakir olursa rüya sahibinin perhiz yapmasına ve […]

Categories: Z

Zamandan bir saat Tabiri Bir kimse rüyada, gece ve gündüzden bir saatlik bir zamanı görse, o zaman miktarı altın ve gümüşlere nail olur. Rüyada eserde varid olan —cuma vaktindeki saat gibi— duanın kabul edileceği saati görse, kötülüklerin ve yaramaz şeylerin gitmesine, fakirin zenginliğine ve sözü yerine getirmeye delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: Z

Zamk Tabiri İbn-i Şirin diyor ki: Zamk yediğini, birinin kendisine verdiğini, satın aldığını veya bulduğunu gören, başkalarının malından artanlardan istifade eder. Birine zamk veren malının fazlasından başkasına ihsan eder. Cabir’ül Mağribi şöyle diyor: Zamk görmek; küçük bir menfaattir. Zamk hangi ağaca mensub ise, rüya sahibi o ağacın temsil ettiği yerden fayda sağlar. Mesela badem ağacı […]

Categories: Z

Zar görmek ve oynamak Tabiri Bu rüya, aşağılık bir düşmana ve harbe delalettir. Ebu Said’ül Vaaz diyor ki: Zar görmek ve oynamak, asla hayır değildir. Çünkü hileye ve tartışmaya işarettir. Cafer-i Sadık’a göre rüya şunların temsilcisidir: Kumar, zevce (kadın eş), evlat, bakire cariye ve mal. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: Z

Zarar görmek Tabiri Bir kimsenin rüyada arkadaşlarının körelttikleri bir şeyde zarara uğradığını gedmesi, itikadının bozukluğuna yahut hidayetten sonra küfürüne delalet eder. Rüyadaki zarar ve ziyan insanın işlediği günahtır. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: Z

Zarf Tabiri Rüyada zarf görmek, maksada ulaşmaya, bazan ince bir manaya, bazen de eşya konulan sandığa ve ilme delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: Z

Zariyat suresi Tabiri İbn-i Şirin (R.A.) diyor ki: Zariyat Suresini rüyasında tamamen veya kısmen tilavet eden yahut tilavet olunduğunu gören, Allah’ın (C.C.) yardımıyla zahid olup, selamete ulaşır. Kirmani şöyle diyor: Güç işleri kolaylaşır. Bekarsa, evlenir. Cafer-i Sadık buyuruyor: Ziraatte ve çiftçilikte rızkı bol olur. Abdulgani diyor ki: Rızkını topraktaki mahsulden kazanır. İbn-i Kesir’e göre rüya […]

Categories: Z

Zatülcenp Tabiri Zatülcenp(*) hastalığına yakalandığını gören kimse, günah işlemeye cesaretinden dolayı sultan tarafından tevbe ve pişman olsun diye azabla cezalandırılacağına alamettir. (*) Bir nevi göğüs hastalığı, Zatürrenin ilerlemiş şekli. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: Z