Şaban ayı Tabiri Bu ayda görülen rüya hayra delalet ederse, ayıptan beri olur, büyük ve hayrı çoğalır. Eğer şer olursa, gecikir ve doğru çıkmaz. Bir kimse rüyasında şaban ayını görse, o devlet adamlarının azledileceğine delalet eder. Çünkü o ayda her hikmetli iş bir emirle -ayrılır. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Şadırvan Tabiri İbn-i Şirin demiştir ki: Rüyada şadırvan görmek; din ile tevil olunur. Sahibini bilmediği güzel ve mükemmel bir şadırvan gören; büyük itibar sahibi olup güzel bir hayat sürer, rızkı çok bol olur ve uzun yaşar. Kendine ait böyle bir şadırvan gören, yukarıdaki yorumlara daha fazlasıyle sahip olur ve sevap kazanır. Bir şadırvanın önünde arkadaşlarıyla […]

Categories: S Ş

Şadırvan Tabiri Rüyada şadırvanın uygun bir yerde, layik bir adamın yanında görülmesi, izzet ve yüceliğe, üzüntü ve şiddetlerin gitmesine, güzel haberler işitmeye yahut tatlı nağmeler dinlemeye delalet eder. Bazen da şadırvan, (özellikle onun yanında muhasebeci bulunursa) mal dağıtmaya ve toplayıp çoğaltmaya delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Şafak Tabiri Rüyasında şafağın söktüğünü gören, arzusuna nail olur. Şafağın kaybolması, talep edilen bir işin nihayet bulmasına işarettir. Şafak sabahın başlangıcı olduğundan rüya; refah, ni’met ve sevinçle tabir olunur. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş

Şafak Tabiri Rüyada şafak, Cenab-ı Haklan: «And ederim o şafa-ka» (Sure-i inşikak ayet 16) mealindeki ayetine binaen yemine delalet eder. Bazen da melik ve vekilleri tarafından zuhur edecek bir harekete delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Şafak vakti Tabiri Rüyada görülen şafak vakti, nur ve hidayettir. Rüyada şafakın doğduğunu gören kimse birbiri ardınca sevinç ve ferahlığa erişir. Çünkü «Fecr-i sadık» karanlıktan sonra bir beyazlıktır. Bir kimse rüyada kendisinin bir şeyi gece karanlığında kaybolduğunu ve şafak doğarken o şeyi bulduğunu görse: Sabah namazını da (öylece eda et) çünkü sabah namazı şahidlidir.» (Sure-i […]

Categories: S Ş

Şah damarı Tabiri Rüyada şah damarı görmek, insanın ölüm ve hayatına delalet eder. Bazen şah damarları, ortaklar, kardeşler, ebeveyn veya karı – kocanın namusunu yahut malını muhafaza eden velisi gibi, rüya sahibinin faydası bulunan ve haline uygun olan herkese delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Şah damarının iki tarafında bulunan damarlar Tabiri Rüyada bu damarlardan kan aktığını gören kimsenin, öleceğine delalet eder. Bazen da bu damarlar, ahde ve sıkıntılı bir işe bağlanmaya delalet eder. Bu damarlar, idare etmeye ve düşmanlığını gizlemeye de delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Şahin Tabiri Rüyasında beyaz bir şahin tuttuğunu görenin, itibar ve makamı çok yüce olur. Şahinin elinden kaçtığını gören, elindeki imkanları kaybeder. Şahinin elinden düşüp, öldüğünü gören; fakir düşer, aşağılanır. Elinin üzerinde şahin gören, şeref ve mertebe sahibi olur. Kirmani’ye göre avlanmak için şahin satın alan; şeref ve itibar kazanır. Büyük bir memuriyete geçer ve arzusu […]

Categories: S Ş

Şahin Tabiri Rüyada görülen şahin, vefası olmayan zalim bir sultandır. Şahin kuşu, rütbe itibariyle doğan kuşundan daha aşağıdır. Rüyada kendisinin şahin kuşu olduğunu gören kimse, bir vilayete vali olur. Ancak oradan çabukça ayrılır. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş