Riya Tabiri Rüyada riya etmek, rüya sahibinin uyanıklığı halinde haram olan şeye sebep olmasına delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: R

Riyazet Tabiri Rüyada içki, sefahat gibi herhangi bir nefsani istekten kaçındığını görmek, kendinize fazla güvendiğiniz anlamında bir uyarıdır. İşleri biraz ağırdan almalısınız. Kaynak: Güncel

Categories: R

Ruh Tabiri Bkz. Akıl. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: R

Ruhun bedenden çıkması Tabiri Rüyada ruhun cesedden çıkarıldığını görmek, emanetleri sahiplerine vermeye veya hastanın hastalığından yahut hapis kimsenin hapislikten kurtulmasına delalet eder. Bazan ruhun cesedden çıkarıldığını görmek, rüya sahibinin görüşemediği kimselerle görüşmesine delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: R

Rum halkı Tabiri Rüyada görülen Rum, arzu edilen şeye kavuşmaya delalet eder. Bazan da Rum taifesini görmek Cenabı Hakkın, «Elif, Lam, Mim, Rum (lar) mağlup oldu. Yakın bir yerde. Halbuki onlar bu yenilmelerinin ardından galip olacaklar, bir kaç yıl içinde önünde de, sonunda da emir Allah’ındır. O gün mü’minlerle ferahlanacak.» (Sure-i Rum, ayet 14) mealindeki […]

Categories: R

Rum suresi Tabiri İbn-i Şirin buyuruyor ki: Bu Sureyi Şerifenin tamamını veya bir kısmını rüyasında okuyan yahut okunduğunu gören, gayr-ı müslim vasıtasıyla arzusuna erişir. Kirmani diyor ki: Rüya sahibi Allah için gayret eder, dilediği herşeye kavuşur. Düşmanına galip gelir. Cafer Sadık: Düşmanını yener, maksadı hasıl olur. Allah yolunda çok çalışır. Nafi ve İbn-i Kesir şöyle […]

Categories: R

Rüku Tabiri Bir kimse rüyada, rüku ettiğini ve Allah için namaz kıldığını görse, Allah Teala Hazretleri için huşuda bulunur. Kibirlenmek ve büyüklenmekten uzak olarak Allah’ın had’lerini ve farzlarını yerine getirir, çok namaz kılar, din ve dünyaca arzu ettiği şeye çabucak nail olur. Kendisine düşmanlık eden kimseye de zafer bulur. Bir kimse rüyada namazda olduğu halde […]

Categories: R

Rütbe Tabiri Fakir ve yoksul kimsenin rüyada rütbe sahibi olduğunu görmesi, zevceye yahut geçime ya da Allah’ın derecesini yükselteceği salih bir ameli işlemesine delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: R

Rüya meleği Tabiri Rüyada, rüya meleğini görmek, müjdeye, ferahlığa vadini yerine getirmeye, hayata, yolculuğa, yolculuktan dönmeye, evlenmeye, çoluk – çocuğa, memuriyete ve yardıma delalet eder. Rüya meleği, rüyayı görene bir şey veya bir haber verse, o şey meydana gelir. Çünkü rüya meleği, o gibi işlere memurdur. Rüya meleğini görmek, melike tercümanlık yapmaya ve onun sırlarına […]

Categories: R

Rüya tabir etmek Tabiri Tabir etmek, doğru olmayan bir kimsenin lisanından çıkacak bir habere delalet eder. Doğru olan bir kimse rüyasını tabir etse, tabir aynen çıkar. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: R