Sarmısak Tabiri Sarmısak, haram mal ve çirkin sözdür. Pişmiş sarmısak yiyen, tevbe eder. Pırasa da sarmısak gibi tabir edilir. Pırasa tohumu, haram mala delalet eder. Bazılarına göre sarmısak kabuğu, mal ümidiyle dalkavukluk etmeye delalettir. Kirmani’ye göre sarmısak, gıybettir. Rüya sahibi dindarlardan ise, rüya hayırdır. Cabir’ül Mağribi şöyle diyor: Sarmısak; üzülmek ve ağlamaktır. Yenirse, zararı daha […]

Categories: S Ş

Sarnıç Tabiri Bkz. Kuyu. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş

Sarnıç Tabiri Rüyada sarnıç görmek, su konulduğundan dolayı zevceye, bazan da cüzdan, hazine, sandık ve çukur gibi içine mal vs. konularak korunan her şeye delalet eder. Sarnıç, arkadaş ve evladı gibi sırrına vakıf herkese delalet eder. Su sarnıcında zeytinyağı görmek, sarnıç sahibinin zenginliğine delalet ettiği gibi, zeytinyağı sarnıcında su görmek de, zeytin yağının kıtlaşacağına delalet […]

Categories: S Ş

Sarp yokuş Tabiri Rüyada ihtiyacı için sarp bir yokuşa çıktığını gören kimse, rüyada azmi nisbetince dünya veya ahiretini kazanmaya gayret gösterir. Bazan da sarp yokuş kalın kafalı bir kadına veya gönül okşamak suretiyle yola getirilen zorba adama delalet eder. Bazan sarp yokuş kendilerinden mal ve cam hakkında emniyet edilmez arkadaş ve ortağa delalet eder. Bazan […]

Categories: S Ş

Sarraf Tabiri Bu rüya, sakin ve bilgili bir insanla yorumlanır. Rüya sahibi dinden uzak bir insansa, dünyayı ahirete tercih eder. Kirmani’ye göre bu rüya, dünyadan faydalanmaktır. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş

Sarraf Tabiri Rüyada görülen sarraf, hakim gibi ilmiyle yalnız dünya malı için faydalanılan bir alimdir ki, onun sanatı söz ve münakaşaları dinlemek, ilam ve fetva gibi resmî evrakı vererek karşılığında para almayı gerektiren soru ve cevaba dikkat etmekten ibarettir. Sarrafın terazisi, hakimin hüküm ve adaletidir. Sarrafın terazisi, bazan da, hakimin kendisi ve dilidir. Terazinin kefeleri, […]

Categories: S Ş

Satıcı Tabiri Rüyada satıcıyı görmek veya satıcı suretine girdiğini ya da satıcının işiyle geçindiğini görmek, yalan yere yemin etmeye, namazı boşlamaya, ölçü ve tartıyı noksan yapmaya, faiz yemeye ve nezafetsizliğe delalet eder. Arpa satıcısını görmek, dünyayı sevip ahireti unutmaya delalet eder. Sattığı şeyden para alır veya bir şey karşılığında satarsa bunda bir beis yoktur. İplik […]

Categories: S Ş

Satın almak Tabiri Rüyada cariye satın aldığını gören kimse, kazançlı bir ticaret yapar. Aldığı cariye ölürse, ticaretinde üzüntü ve zahmetten başka bir şey temin edemez. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Satır Tabiri Satır, güçlüklerin üstesinden gelen, ihtiyaçları karşılayan, cesur bir insanla tabir olunur. Elde satır görmek; kuvvettir. Ebu Said’ül Vaaz, satır rüyasını; kavgaları yatıştıran, düşmanlıkları ortadan kaldıran bir adamla tabir ediyor. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş

Satır Tabiri Rüyada görülen satır, kuvvetli yiğit ve işlerinin kolay ve müşkül olanlarının, arasını ayıran, düşmanlık ve münakaşaları halleden bir adama delalet eder. Bir kimse rüyada bu adam ile dövüşse, onun o kimseyi perişan edeceğine ve ona kötülük getireceğine delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş