Sofa Tabiri Bir kimse rüyada seki ve sofa gibi şeyleri görse, bunlar yıkanmak için olursa, mahzun kimse için sevince, sevinçli kimse için de mahzun olmaya delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Sofra Tabiri Rüyada sofra görmek, nimete, davete icabet etmeye ve refah içinde yaşamaya, düşmana galip gelmeye delalet eder. Ondan yenen şey de tabirce muteber tutulur. Sofra, kıymet ve rütbe içerisinde bir ganimettir. Sofranın kaldırılması ganimetin bitmesidir. Sofra, ona malik olan veya ondan yiyen kimse için geçime ve yiyecek şeyler için yemeye delalet eder. Sofra bir […]

Categories: S Ş