Yahudi Tabiri Rüyasında Yahudi olduğunu gören, bid’ate sapar, onları sever, itikadlarını benimser ve tasdik eder. Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Rüyasında Yahudi olduğunu gören, farzları terk eder. Bundan dolayı dünyada ceza görür. Sırtında beyaz elbiseler olduğu halde kendisine “ey Yahudi” diye hitap edildiğini bunun için üzüldüğünü gören, sıkıntıda olup feraha çıkmayı bekler. Yahudileri gören, Allah-ü […]

Categories: Y

Yahya (a.s.) Tabiri Rüyada Yahya (A.S.)’ı gören kimse: «Ey Zekeriya hakikaten biz sana Yahya adında bir oğul müjdeleriz ki, bundan evvel biz hiç bir (Kimseyi) adaş yapmamıştık.» (Sure-i Meryem, ayet 7): «Gerçek Allah sana kendisinden bir kelimeyi tasdik edici bir elendi, nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olmak üzere Yahya’yı müjdeler.» (Sure-i al-i Huzan, ayet […]

Categories: Y

Yahya (a.s.) Tabiri Rüyasında Yahya (A.S.)ı gören, dünya ni’metlerine değer vermez. Ahiret için çalışır. Bahtı açık olur. Selamet içinde uzun bir ömür sürer. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: Y

Yakup (a.s.) Tabiri Rüyada Yakup (A.S.)’ı gören kimse, rızık, kuvvet, zahiri nimet, zevce, yardımcı ve evlad ile rızıklanır. Çocuklarından birisi tarafından kendisine üzüntü ve keder gelir. Bilahere o üzüntü ve keder ondan giderek sevince erer. Rüyada Yakup (A.S.)’ı gören kimse, ibadet ederek Allah (C.C.)’a yaklaşır. Fakirlere tasadduk eder. Ona sıkmtı ve keder erişir. Arkadaş ve […]

Categories: Y

Yakup (a.s.) Tabiri Bu rüyayı gören, önceleri evladı yüzünden üzülür. Fakat sonunda feraha çıkıp sevinir. Kayıp kimsesi varsa, selametle döner. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: Y

Yakut Tabiri Sarı ve kırmızı yakut aynı surette tabir olunurlar. Rüyasında birinin, çaldığı yakutu kendisine verdiğini gören bir kadın ile gayr-ı meşru münasebette bulunur. Büyük yakut taşı görmek: mekruh veya haram maldır. Eline yakut geçtiğini gören, muradına erer. Cabir’ül Mağribi demiştir ki: Tam ve sağlam bir yakut taşı, haram mal ile tevil edilir. Cafer-i Sadık […]

Categories: Y

Yakut Tabiri Rüyada yakut görmek ferahlık ve oynamaya delalet eder. Bir şahsın rüyada yakut yüzük takması, o şahsın nail olacağı bezeğe, isim ve şöhrete delalet eder. Çocuk bekleyen bir kimse, rüyada yakut yüzük takdığını görse, bir kız çocuğu olur. Eğer çocuk beklemiyorsa bir cariyeye malik olı.r. Eğer evlenmek istiyorsa: «Sanki onlar (birer) yakuttur, ;nercan-dır.» (Sure-i […]

Categories: Y

Yalamak Tabiri Rüyada su veya süt ve buna benzer şeyi yalamak çoluk – çocuğunun nafakasını azaltmaya veya cüz’i bir kazanca delalet eder. Bazen de rüyada güzel ve helal şeyi yalamak, mücevherattan veya insan üzerine asılan nefis şeylere delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: Y

Yalan söylemek Tabiri Rüyada yalan söyleyen dinde fesada, düşer. Dünyada ise halkın hakaretlerine maruz kalır, aşağılanır, ayıplanır. Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Rüyada yalan söylemek, akıl azlığına işarettir. Bilhassa Allah-ü Teala Hazretleri hakkında yalan söylediğini gören, halkı aldatır ve onları doğru yoldan çıkarır. Rüyasında yapmadığını yapmış, görmediğini görmüş gibi hareket ederek kendi nefsine karşı yalan […]

Categories: Y

Yalan söylemek Tabiri Rüyada yalan söylemek, yalan yere şahidlik yapmaya ve «Allah’a yalan düzenler ise, şüphe yoktur ki felah bulmazlar» (Sure-i Nahil, ayet 116) mealindeki ayet işaretince, iftira etmeye ve kurtuluşa ermemeye delalet eder. Bazen de rüyada yalan söylemek, saçmalamaya ve birisinin aslının kötülemek maksadıyla kötü bir fikirle söz söylemeye delalet eder. Bir kimse rüyada […]

Categories: Y