Süsen Tabiri Rüyada susen çiçeğini görmek kötü ve hoşa gitmeyen şeylere delalet eder. Çünkü içerisinde kötülük anlamına gelen «Su» kelimesi vardır. Susen çiçeği kötü bir yol açmaya delalet eder. Bazı tabirciler bir kimse rüyada susen çiçeğini görse veya onu birisine verse o kimsenin kötü bir yol takip etmesine ve bir bid’at icad etmesine delalet eder, […]

Categories: S Ş

Süt Tabiri Danyal (A.S.) demiştir ki: Taze ve tatlı süt; mal çokluğu, din kuvvetidir. Bayat süt; bunun tersidir. Sütün taze peynir olduğunu ve yediğini gören, helal ve bol rızka kavuşur. Bir kadının, bir erkek üzerine süt dökmesi; o erkeğin hapse gireceğine işaret eder. Sağdığı bir hayvandan süt yerine kan çıktığını gören, hükumetin emirlerine muhalefet eder. […]

Categories: S Ş

Süt Tabiri Rüyada süt görmek, İslam fıtratına delalet eder. Süt meşakkat çekilmeden elde edilen maldır. Yoğurt olmuş süt, ekşiliği ve yağı çıkmış olmasından dolayı haram maldır. Gerek erkek ve gerek dişi bir kimsenin rüyada memesinde süt olduğunu görmesi, o kimsenin mal biriktirmesine delalet eder. Rüyada iki memesinden süt aktığını görse, dünya o kimseye yönelir ve […]

Categories: S Ş

Süt emmek Tabiri Rüyada başka bir kadından süt emmek, yetimliğe, ihtiyaca, telef olmaya ve mizacın değişmesine delalet eder. Bir kadının rüyada birisini emzirdiğini görmesi, dünya kapılarının ve sebeplerinin üzerlerine kapanmasına, yahut onların hapsine delalet eder. Zira emziren kadın, memesini çocuk terkedinceye kadar hapis, gibidir. Kadının memeleri çocuğun ağzında bulunduğu müddet içinde kadın için hareket mümkün […]

Categories: S Ş

Süt emmek Tabiri Birinin memesinden süt emdiğini gören, hapse girer. Bir kısım tabirci süt vermeyi ve süt emmeyi iyi saymamışlardır. Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Bir kadının memesini emdiğini gören, hastalanır veya geçim sıkıntısı çeker. Kendi memesinden süt emdiğini gören kadın, kızının mirasını yer. Bir kadının başka bir kadının memesini emdiğini fakat, süt çıkmadığını görmesi […]

Categories: S Ş

Süt emzirmek Tabiri Bazı tabircilere göre bu rüya; kadın için hayır, erkek için, şer hüzün ve aşağılanmalıdır. Bir kadının kendi evladını emzirmesi; çocuğun büyük mertebeye kavuşacağına, şan sahibi olacağına delalettir. Cabir’ül Mağribi’ye göre bir çocuğa meme verdiğini gören erkek, hapse girer. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş

Süt sağan Tabiri Rüyada süt sağan kimseyi görmek, rızık, menfaat, yumuşak söz ve güzel siyasete delalet eder. Sığır sağıcısını görmek, işçileri para ile tutan kimsedir. Süt sağan, salih bir kimsedir. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş

Süt ve bal kabı Tabiri Rüyada içine süt veya bal konan kabı görmek, alim veya çok zengin bir kimseye delalet eder. Eğer kap topraktan olur ve içinde süt bulunursa, rızka delalet eder. Kap tunç ve bakırdan olursa, noksanlaşacak ve zarara uğrayacak mala delalet eder. Çünkü tunç ve bakır sütü bozar. Bir kimsenin rüyada sütü toprak […]

Categories: S Ş

Sütçü Tabiri Bu rüya mal toplayan ve halka faydalı olan bir insanla yorumlanır. Kaynak: Kenz-ul Menam

Categories: S Ş

Sütçü Tabiri Rüyada sütçü görmek, ilme, helal rızka, hidayete, fıtrat ve yaratılışa delalet eder. Kaynak: İmam Nablusi

Categories: S Ş