Haberlerİmam Ali HamaneyİranÖrnek ŞahsiyetlerOrtadoğu

Müminlere karşı şefkatli, kafirlere karşı şiddetli olmak gerekir

Mübarek Ramazan ayının ilk gününde İslam İnkılâbının Yüce Rehberi huzurunda Kur’anla ünsiyet ve nur ziyafeti merasimi düzenlendi.

Allah’ın rahmet ve ziyafet ayı, Kur’anı Kerim’in baharı mübarek Ramazan’ın ilk gününde rahmetli İmam Humeyni Hüseyniyesi Kur’anı Kerim’in nurlu nağmeleriyle dolup taştı ve İranlı meşhur Kur’an karileri ve hafızları İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin huzurunda Kur’anı Kerimden ayetler tilavet ettiler.

Üç buçuk saat süren bu Kur’anla me’nus olma oturumunda tilavet grupları Kur’anı Kerimden ayetleri toplu olarak okumanın yanı sıra Resulullah efendimiz (sav)in mehdinde tevaşihler okudular.
Ayetullah Hamanei bu maneviyat dolu merasimde ülkede Kur’an tilaveti kalitesinin giderek artırılmakta olduğuna temasla Ayetlerin mana ve mefhumlarına uygun olarak lehn, tecvid, kıraat ve eda tarzına dikkat etmenin, toplumun Kur’anı Kerimle menus olması başlangıcında önemli bir husus olduğunu vurgulayarak, “insan Kur’an’la me’nus olduğu zaman, toplum ve hayatın muhtelif aşamalarında Kur’anı Kerim’in kelamını istemekte ve duymaktadır” dedi.
İslam İnkılâbı Rehberi konuşmasında ayrıca; “Güzel lehn ve Ahenk, Kur’anı daha tatlı kılar ve Kur’an’ın kalpler üzerindeki etkisini daha da artırır. Fakat kıratçılar özellikle gençler, yürekleri Allah’a yönlendirecek ve tevazüye sevk edecek şekilde Kur’anı Kerim’i tilavet etmelidirler” dedi.
Kur’anı Kerim karşısında tevazünün Kur’ani hidayet için gerekli zemini hazırladığını belirten Ayetullah Hamanei, “Kur’anı Kerim ayetleri ilahi ilham olarak yüreklere nazil oldukları zaman kalp tarafından cezp edilmekte ve sindirilmektedir. İşte o zaman kalp ve yürek ilahi ayetlere uygun olarak değişime uğramaktadır” dedi.
Kur’anı Kerim’in vahdet ve Allah’ın ipine sarılma konusundaki tavsiyesine temas eden Ayetullah Hamanei, “Kur’anın önemli mesajını idrak eden yürekler, özel meseleler ve aşırıcılıklar yüzünden büyük ulusal vahdeti yok etmezler” dedi.
İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde ise müminlerin düşman ve dostlar karşısında nasıl davranması gerektiğiyle ilgili Kur’anı Kerim’in diğer önemli bir mesajını hatırlatarak. Kur’anı kavramlar uyarınca düşmanlara acımasız ve dostlara karşı ise yumuşak ve muhabbetli olmak gerektiğini söyledi.
“Eğer yüreklerimizi, ilahi rahmet yağmuru ve Kur’anın hidayet kabı karar kılacak olursak, kur’anın mesajını kabul etmek de bir o kadar kolay olur ve o zaman özel amaçlar ve şahsi çıkarlar, iktidar ve mal sevdası ilahi ayetlere amel etmeye engel olamaz” diyen Ayetullah Hamanei daha sonra Kur’an ayetlerini aynen su gibi hayat bahşedici niteleyerek, Kur’an’a her zaman ihtiyaç duyulduğunu, onun etkisinin ise tedrici surette zaman boyunca tahakkuk bulduğunu söyledi.
Bu nurlu toplantının sonunda akşam ve yatsı namazları İslam İnkılâbı Rehberinin imamlığında kılındı ve ardından toplantıya katılanlar iftarlarını Ayetullah Hamanei ile birlikte açtılar.

Başa dön tuşu
Bugün 16 Eylül 2021 (17) içerik yüklenmiştir.